lördag 24 oktober 2009

Sugna kroater

Innan F17 deltog i övningen Lion Effort i Ungern så tog dom "genvägen" via Kroatien. Kroatien är en i mängden av länder i regionen som visar stort intresse för att köpa in Gripen. Gripen är mycket uppskattad av de Kroatiska piloterna. Här är lite bilder och en video från Kroatien. Det är tur att vi har några svenska piloter med svårstavade efternamn :-) som kan prata med kroaterna på deras eget språk.

Det som tyvär är problemet med de flesta av dessa länder är den dåliga ekonomin. Här kan svenska regeringen göra mycket:

- Attraktiva finansiella lösningar. Lån från riksgälden med bra ränta.
- Samarbetsavtal med t.ex. utbildning och övning. Vi har i Vidsel ett av Europas bästa övningsfält för lågflygning och skarpskjutning av vapen.

Industrin kan med samarbetsavtal och "motköp" också ge fördelaktiga effekter. Investering i ländernas industri kan ge precis den skjuts som behövs för att ekonomin ska kunna ta fart. Jämför med den Electrolux fabrik som flyttades till Ungern som en del av Wallenbergsfärens åtaganden. Den är just nu den mest lönsamma fabriken i Ungern och den mest lönsamma Electrolux fabriken i Europa. Det dessa länder ofta kan erbjuda är välutbildad arbetskraft med låga lönenivåer. Nackdelen är dock att olönsamma fabriker i Sverige med dyr arbetskraft flyttas med effekten att svenskar blir arbetslösa. Troligtvis så hade dom flyttats ändå, så nu får Sverige åtminstonde tillbaka arbetskrafter genom flygplanstillverkningen.

Det ryktas om att Kroatien kommer att ingå ett QRA avtal med NATO på samma sätt som Baltikum. Detta för att klara av luftförsvaret fram tills dess att deras Mig-21 ersatts av något nytt flygplan. Det skulle kunna innebära att Ungerska Gripen vakar över Kroatien på samma sätt som Tjeckiska Gripen gjort det över Baltikum, tills dess att kroaterna skaffar egna Gripar.

4 kommentarer:

 1. Självfallet kan den svenska regeringen göra oerhört mycket för att minska den finansiella belastning på den kroatiska staten av att också de anskaffar JAS 39 Gripen.

  Investors VD Börje Ekholm har senast i samband med rapportpresentationen för någon vecka sedan till både TT och SvD efterlyst större ansträngningar av den svenska regeringen för att underlätta JAS-exporten.

  Sedan en tid är det köparens marknad med avseende på anskaffningen av stridsflygplan. Tjeckien tog sitt beslut om anskaffning av JAS Gripen efter Ungern, som i sin tur beslutade sig efter Sydafrika. Ändå är det Tjeckien som fått leverans först och Sydafrika sist.

  Det vore inte otroligt om Tjeckien förhandlat till sig de klart bästa villkoren av ovannämnda tre stater. Det är mycket som svenska staten kan erbjuda, till exempel ersättning av havererade stridsflygplan utan extra kostnad för kunden eller som i fallet med Thailand en SF 340 med FSR 890 och en vanlig SF 340 för passagertransport.

  Det ligger i farans riktning att lågkonjunkturen i världsekonomin ytterligare skärpt kraven för att få sälja. Stridsflygplan har nog aldrig varit mer prisvärda på den internationella marknaden än nu!

  När frågan om utförseltillstånd för krigsmateriel och sedan asylärenden och avvisningsbeslut blev för politiskt belastande för att hanteras som regeringsärenden, så inrättades ISP respektive migrationsöverdomstolen.

  Regeringen har just aviserat bildandet av en exportfrämjande myndighet för försvarsmaterielområdet. Därmed kan denna verksamhet skjutas ner till myndighetsnivån och styras med årliga regleringsbrev. Ministrar kan lättare freda sig från påtryckningar om extraordinära löften och utfästelser.

  SvaraRadera
 2. Gustav: Det som ibland oroar mig när det gäller Gripen exporten är att Saab:s aktieägare verkar vara mycket kortsiktiga. Det är årets nettoresultat och framför allt aktieutdelning som är viktigt, inte vilka vinster som kan göras om några år.

  Just nu är det en överleva situation för både Saab och Dassault. BAe klarar sig ytterligare ett par år tack vare ordern till Saudiarabien. Här gäller det att få till affärer till alla pris.

  Även den svenska regeringen borde förstå detta eftersom om vi inte fåt några andra kunder själva måste hålla Saab över vattenytan tills en eventuell E/F anskaffning, eller vad det nu blir i framtiden. Men så länge som Flygvapnet flyger C/D måste det finnas ett Saab. Alltså går det att bygga flygplan för mer eller mindre bara materialkostnaderna.

  Faktum är att för den långsiktiga utvecklingen av Gripen är det bättre om affärerna tas av den svenska staten än av Saab. Saabs vinst kommer tyvärr att gå ut till aktieägarna. Statens vinst kommer till stor del att gå till framtida satsningar på Saab.

  SvaraRadera
 3. Keynes ord - In the long run we're all dead - styr också Saab. Det finns sällan anledning för ett börsnoterat företag att vänta med vinsthemtagningen. När som helst kan förutsättningar förändras, så att - Cash is king - är det som gäller. Minns hur hängivna Investor kring millennieskiftet var på att investera i IT-företag.

  Svensk försvarspolitiks traditionella överideologi kan sammanfattas i den dubbla maximen:

  Utan ett starkt Saab, inget starkt svenskt flygvapen - Utan ett starkt svenskt flygvapen, inget starkt Saab.

  Detta har varit neutralitetens, självförsörjningens och existensförsvarets hårda kärna.

  När nu svenska flygvapnet utan baser och snart också utan stridsledning är försvagat intill utplåning, så har Saab därmed tappat sin kvalificerade kravställande kund.

  Saab har fortfarande en skyddad hemmamarknad och ett på kort sikt säkrat intäktsflöde, men någon kvalificerad kund att i dialog med utveckla långsiktigt syftande system för stridsekonomisk krigföring finns inte längre. Ett svagt svenskt flygvapen ger redan på medellång sikt en svag grund för en utvecklande flygindustri lokaliserad till Sverige. Att denna relation är förlorad inser förmodligen redan de närmast berörda beslutsfattarna.

  - Vad kampen nu gäller är bara hur intäktsflödet till Saab de närmaste åren ska säkras.

  Om regeringen till GD för den nya försvarsmaterielexportmyndigheten utser ett före detta socialdemokratiskt statsråd som Jan Nygren eller Olov Lund som bägge två är utomordentligt väl ansedda i såväl näringslivet som borgligheten, så är det - business as usual. Saab kommer att ha säkrat sin finansiering ända intill dess att det svenska flygvapnet består av ett flygplan och en flygförare.

  Om man däremot utser en synnerligen väl meriterad jurist från någon av våra förvaltningsdomstolar, då kan det vara - morsning och good-bye - för allt vad som hittills varit. Då finns förutsättningar för att staten ställer krav och prövar nya vägar. Då skulle till och med en förutsättningslös luftförsvarsutredningen kunna komma till stånd.

  Det är fullt möjligt att en renodlad statlig organisation för vidmakthållande av JAS 39 Gripen är en rationell och för skattebetalarna kostnadseffektiv lösningen?

  SvaraRadera
 4. hrvatska forever :D

  SvaraRadera