torsdag 29 oktober 2009

Vi är alla förlorare (uppdaterad)

BAe Hägglunds vann överklagan hos länsrätten och upphandlingen av de nya terrängfordonen för Armén kommer med stor sannolikhet att göras om. Kommentarer till artikeln från den svenska allmänheten visar att många verkar tro att den nya upphandlingen innebär att det blir SEP i stället. Men då har man inte förstått budskapet i länsrättens dom. Dom tar nämligen inte ställning till vilken produkt som är bäst eller inte, utan bara om lagen (LOU - Lagen om Offentlig Upphandling) följts till fullo.

På dessa punkter fälldes FMV:

- Har använt sig av en orimligt kort anbudstid. Detta borde ha gynnat BAe Hägglunds snarare än Patria då dom redan satt i knät på FMV. Problemet för BAe Hägglunds var bara att dom var för dyra och han inte på den korta tiden ändra sin produkt tillräckligt mycket för att få ner priset. Här har faktiskt LOU möjlighet till undantag när det gäller militära produkter om det är bråttom att få fram en produkt.

- Har gjort en otillåten väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget. Det den här ändringen gjorde var att göra det möjligt för fler produkter att vara med i utvärderingen och inte bara direkt peka ut SEP. När den nya utvärderingen startar kommer givetvis det nya ändrade värdet vara med från början. Hade det ursprungliga värdet bibehållts hade kanske SEP vunnit och i stället Patria överklagat då en upphandling inte enbart får rikta sig till en produkt.

- Har på vissa punkter utformat ett oklart förfrågningsunderlag. Detta händer i alla upphandlingar och där brukar de som offererar komma med frågor och sedan skickas det ut förtydliganden till upphandlingen. Borde vara lika problematiskt för Patria som för BAe Hägglunds.

- Har lämnat oklara upplysningar till anbudsgivarna. Samma svar som på förra punkten.

Hur kommer den nya upphandlingen att sluta? Som jag ser det så finns det två alternativa lösningar:

- Patria AMV vinner ytterligare en gång. Detta är det mest troliga scenariet eftersom samma kravbild och urvalskriterier kommer att användas vid den nya upphandlingen. SEP föll på sitt höga pris samt att produkten inte finns i drift till skillnad mot Patria som redan används med gott resultat i t.ex. Afghanistan. Enda skillnaden är att det tagit ett är längre och kostat x antal miljoner mer på grund av all administration kring rättegång och förnyad upphandling. FMV arbetar inte gratis.

- SEP vinner. Men för att göra detta måste man göra stora ändringar i sin produkt. Detta innebär att den osäkerhet som redan finns idag kring tekniska lösningar kommer att vara ännu större om nya oprövade lösningar tas fram för att sänka priset. Med stor sannolikhet riskerar Försvarsmakten att få stå för en hel del kommande uppgraderingar för att förbättre dessa problem som en oprövad produkt alltid har. Läs vad jag har skrivit tidigare om att svenska Försvarsmakten får stödja svensk industri om inga andra köpare finns av deras produkter.

Resultatet av länsrättens dom innebär inte som man skulle kunna tro att BAe Hägglunds vann rättegången, utan att vi alla är förlorare.

- Skattebetalarna. Upphandlingen drar ut på tiden och kommer att göra att oavsett produkt som väljs (AMV eller SEP) så kommer slutresultatet att bli dyrare.

- BAe Hägglunds tappar en smula av sitt goda förhållande till FMV. Hur proffessionella organisationerna än är så är vi alla människor. Givetvis kommer det att finnas en del upprörda känslor och ett nytt utvecklingsprojekt á la SEP är nog bara att glömma de närmaste åren.

- Soldaterna får oavsett vilket fordon som väljs vänta längre. Risken är att några soldater dör eller skadas i Afghanistan då dom får vänta längre på rätt fordon.

Uppdaterad 09-10-30, 11:38
Frågan är bara hur stor förlorare den svenska vapenindustrin egentligen är? Fokus har i sitt senaste nummer en bra artikelserie om svensk vapenexport som just nu står i sin höjdpunkt.

På exportmarknaden går det betydligt bättre. Exporten av vapen har trefaldigats sedan början av 2000-talet. Många företag baserade i Sverige exporterar i dag över 80 procent av sina produkter.

Kriget mot terrorn ökade försäljningen i svensk vapenindustri, och det gav regeringen en chans att visa USA att Sverige var en pålitlig partner. Två månader efter USA:s invasion av Irak, som Göran Persson förklarade folkrättsvidrig, skrev dåvarande försvarsminister Leni Björklund under ett avtal frågor rörande försvarsmateriel«. Det arbetet pågår fortfarande. Svenska företag anpassar sin utveckling till världens största vapenkonsument. Svenska och amerikanska politiker och byråkrater samverkar.

Jag kommer ihåg en kommentar från "Lord of War" med Nicolas Cage. "War is business, and business is good". Är det då rätt att exportera vapen? Ja, i vissa fall. Varje land måste kunna ha rätten att försvara sig själv. Det kommer nämligen alltid att finnas länder, som antigen köper från mindre nogräknade leverantörer eller producerar vapen själva, som är aggressiva mot sin omgivning. Dessutom så måste vi inse att om vi vill ha kvar en svensk försvarsindustri och staten inte hela tiden ska behöva stödköpa materiel så måste dom tillåtas att exportera.

34 kommentarer:

 1. Å andra sidan, varför ska Hägglunds finnas tillgängligt för att ta fram militär utrustning åt den svenska eller någon annans försvarsmakt? Låt dem istället satsa på civila produkter så slipper vi tjafset...

  SvaraRadera
 2. Bra analys och sammanfattning. Så här är det tyvärr även i andra delar av offentlig förvaltning.

  SvaraRadera
 3. Jag tror mer och mer att du jobbar för Svenska freds.

  Erik

  SvaraRadera
 4. Erik:

  Mogen kommentar. Fast det är å andra sidan inte så ovanligt från dig...

  SvaraRadera
 5. Erik: Tja, vi heter faktiskt Försvarsmakten idag jämfört med det tidigare allt för offensiva Krigsmakten :-)

  SvaraRadera
 6. Intressant att följa debatten samt kommentarer till debatten.

  En liten detalj, som till största delen verkar lysa med sin frånvaro, är att de flesta inte verkar att skänka styrkan i Afghanistan och dess behov den minsta lilla åtanke.

  Greasemonkey har rätt, den direkta följden blir nu att soldaterna i Afghanistan måste vänta ännu längre på bättre skyddade fordon, men denna lilja detalj verkar ju att sakna betydelse.

  Sedan denna Erik, han måste ha någon form av anknytning till BAEs försäljningsavdelning, annars vore han inte så flitig att upprepa sin mantra överallt;) Säkert rätt man att pröva på att möta en trupp stridsvana talebaner med Erik sittande i en otestad SEP :D

  SvaraRadera
 7. Märkligt nog kom en propå från arméinspektören i förrgår - även de lätta mekaniserade brigaderna ska få stridsfordon 90, för de har vi gott om. Vi ska med andra ord använda de fordon vi redan har...

  ...jag undrar om Generalen Grundevik är synsk, eller om det var så att man själv kände att FMV trampat i klaveret.


  Jag är inte heller övertygad om att SEP skulle bli dyrare i ett livscykelperspektiv, och Hägglunds är tämligen bra på det de gör. Strf 90 kan tas som ett exempel på svensk ingenjörskonst när den är som bäst. Vagnarna som rullar i Afghanistan har för länge sedan passerat den dimensionerande körsträckan - och vagnarna visar inga tecken på "ålderskrämpor".

  Terrängbil 11, 13 och 20 kan tas som ett annat exempel på svensk kvalité. Bilarna konstruerades för att börja skrotas ut i början på 90-talet och de rullar fortfarande.

  " Soldaterna får oavsett vilket fordon som väljs vänta längre. Risken är att några soldater dör eller skadas i Afghanistan då dom får vänta längre på rätt fordon."

  Hade jag varit soldat i Afghanistan hade jag hellre åkt SEP än Patria när Talibanerna börjar skjuta RPG-granater. Det enda fordon som ger fullgott skydd mot RPG-granater är i dagsläget strf 90 - alla andra fordon är SPLITTERSKYDDADE - och det är inte detsamma som skydd mot rsvgranater.

  Hade talibanerna skjutit lite bättre de senaste månaderna hade det utan tvekan varit stupade svenska soldater, "skyddet" i Galten är knappa centimetern plåt och penetrerar en RPG-granat med lätthet.

  Nä - sätt soldaternas säkerhet i centrum och ge dem det bästa som finns att uppbringa!

  SvaraRadera
 8. I och med att jag har en del insikt i FMs upphandlingar så har jag naturligtvis följt det här ärendet med stort intresse.

  Det tragiska är naturligtvis att en myndighet vars hela existens är uppbyggd på anskaffning är så monumentalt dåliga på att genomföra upphandlingar.

  INS delen av HKV har ju i allt större utsträckning vänt sig till FMLOG istället för FMV avseende upphandlingar av vad som borde vara M.nummer märkt materiel (för att inte tala om att FortV borde vara ansvariga för camperna i Afghanistan och Kosovo, men så är ju inte fallet (undantaget planering).

  SvaraRadera
 9. 13.33: Ja, den kritiken kan jag bara instämma i.

  SvaraRadera
 10. Jag ser att jag inte riktigt hängt med i försvarsmaktens nya slimmade kostym....

  När jag började i firman för mer än 20 år sedan fanns det 31 brigader som numera krympt till 8 bataljoner

  Kommerntaren angående Arméinspektörens propå gällde ju naturligtvis de lätta mekaniserade bataljonerna

  ...det ÄR svårt att smälta att arméns slutövning nuförtiden knappt är en bataljonsövning....

  SvaraRadera
 11. Wiseman: Det FMV är mycket dåliga på är att ställa krav på motköp samt skadeståndsanspråk när leveranserna inte kommer. Tyvärr så tror jag att felet är ett arv av att alltid köpt från svensk industri. Jag kan knappast komma ihåg när vi stämde någon sist.

  Ta Gripen haveriet i Vidsel som trots allt berodde på en felkonstruktion. Jämför SAS och debacklet med Dash 8 Q 400 som SAS till slut slutade flyga med.

  Försvarsmakten brukar oftast få betala för att laga det som varit felaktigt vid leverans.

  I Patria fallet skulle motköp mycket väl kunna vara en viss produktion i Örnsköldsvik?

  SvaraRadera
 12. Rätt till varje pris – eller en studie i girighet.

  I länsrättens pressmeddelande kan läsas:
  ”Länsrätten har funnit att FMV i stort genomfört upphandlingen korrekt men att vissa delmoment i upphandlingen, enligt länsrättens mening, strider mot lagstiftningen. Dessa delmoment är att FMV:
   har använt sig av en orimligt kort anbudstid
   har gjort en otillåten väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget
   har på vissa punkter utformat ett oklart förfrågningsunderlag
   har lämnat oklara upplysningar till anbudsgivarna
  Genom nämnda förfarande har FMV:s upphandling kommit att strida mot LOU:s principer om transparens och likabehandling.”

  Låter i en lekmans öron inte allt för graverande. Sannolikt skulle samtliga myndigheters upphandlingar vid granskning med denna upplösning befinnas behäftade med minst lika allvarliga brister.

  Oavsett det juridiskt hållbara i Länsrättens domskäl framstår BAE Systems kortsiktiga agerande, mot bakgrund av de konsekvenser det medför, som både omoraliskt, oetiskt och oöverlagt. Efter att under en längre tid ha dränerat materielanskaffningsbudgeten på miljardbelopp för att finansiera ett utvecklingsprojektet som inte lett till en användbar produkt, har de pensionerade officerarna kring marknadsföringsavdelningen satsat stort på såväl juridisk expertis som propaganda – fem juridiska ombud och bl a en avdankad statsminister – för att till varje pris vinna denna process.

  Nu har BAE Systems vunnit i första instans. Domen kan dock av FMV överklagas till kammarrätten. BAE Systems har - förblindat av girighet - emellertid förlorat allt vad trovärdighet, heder och ära heter.

  En omedelbar och oacceptabel konsekvens är att svenska flickor och pojkar - exponerade för betydande risker - vid internationella insatser fortsatt kommer att behöva transporteras i oskyddade fordon medan upphandlingen görs om eller när ärendet omprövas i nästa juridiska instans.

  Är det rimligt?

  SvaraRadera
 13. NU ska vi inte vara allt för deppiga. Det kunde vara värre :-)

  http://www.skoda.se/yeti/#/theater/militartterrangfordon/

  SvaraRadera
 14. "En omedelbar och oacceptabel konsekvens är att svenska flickor och pojkar - exponerade för betydande risker - vid internationella insatser fortsatt kommer att behöva transporteras i oskyddade fordon medan upphandlingen görs om eller när ärendet omprövas i nästa juridiska instans."

  Skitsnack!

  Ska vi prata ett skydd värt namnet är det stridsfordon 90 som gäller - och sådana skulle kunna skickas till Afghanistan imorgon. Minns jag inte helt fel uppgraderades vagnar till en hel bataljon, och det är inte ens 10% av de vagnarna som rullar i Afghanistan idag.

  Patrian är marginellt bättre än Galten - men fortfarande talar vi enkom om ett SPLITTERSKYDDAT fordon. Skjut några RPG-granater på det och se sedan om det är något du skulle vilja åka runt i bland ett gäng skjutglada Talibaner.

  SvaraRadera
 15. Trident: Vi har stridsfordon 90 på plats och dom gör en bra insats med gott skyd och eldkraft, men frågan är bara hur framkomligheten är? Hjulfordon har vissa fördelar genom att inte slita på vägarna lika mycket. Jag misstänker också att dom har längre räckvidd än stridsfordon 90.

  Jag vet inte om man dragit tillbaka alla Toytota jeepar utan liner som splitterskydd, vilket borde vara en minnivå.

  Galten är ett bra fordon, dock med lite för hög tungdpunkt, vilket i tuff tärräng kan leda till att man välter.

  Det viktigaste är dock att ha en blandad fordonspark så att man inte tvingas att använda ett sämre fordon i en given situation.

  Ska vi använda en Hearts and Minds strategi av modell COIN som McChrystal driver så är det nog faktiskt Toyota jeepar som gäller! Men då måste vi samtidigt vara beredda på förlusterna.

  SvaraRadera
 16. Man önskar ju att officeraren skulle få någon form av utbildning i hur materielförsörjningen till försvaret fungerar. Utöver det så tror jag att bara en kortare orientering i vad lagen om offentlig upphandling (LoU) faktiskt innebär när en produkt något mer avancerad än kalsonger, toapapper etc. skall upphandlas. Kanske skulle det få några av kommentatorerna att haja till över vilket olämpligt regelverk som faktisk omgärdar en upphandling som denna.
  Jag är inte förvånad över att länsrätten har funnit fel i upphandlingen, att inte göra något fel hade varit närapå orealistiskt.
  Mig veterligen är det så att Sverige är det enda landet i Europa som tillämpar en lagstiftning som LoU fullt ut på försvarsprodukter, man kan nämligen undanta detta produktområde av säkerhetsmässiga skäl, vi skall vara bäst klassen som vanligt. Nu måste Regeringen fatta beslut om undantag i varje enskilt fall.
  När jag läser domen så undrar jag hur Hägglunds har tänkt, det verkar som om man sätter allt på ett kort - att vinna nästa omgång. Kanske rätt, framtiden får väl utvisa detta.
  //Su3A

  SvaraRadera
 17. Toyotorna är mig veterligen portade och får bara rulla i campen, men så är de också i princip slutförbrukade efter att rullat överlastade på underlag som konstruktören nog inte ens föreställt sig i sina vildaste fantasier, med bl.a. brott på rambalkarna som följd

  Skyddet är alltid en avvägningsfråga men att försöka lura i folk att säkerheten för personalen står och faller med de numera ratade Patriorna är rent nys. Ser man rent konstruktionsmässigt är SEP överlägsen när det gäller skyddsförmåga - och det är väl än tämligen avgörande parameter i sammanhanget.

  Hade RPG-granaterna mot Galten i våras träffat där en erfaren skydd hade satt dem hade vi med största sannolikhet fått de första förlusterna - och om det inträffat är jag ganska övertygad om att diskussionen låtit annorlunda nu.

  Jag skulle inte bli förvånad om vi om ett år har mer än ett kompani strf 90 i Afghanistan, för turen tar förr eller senare slut - och när Galtens "skyddsförmåga" blir uppenbar kommer politikerna att få brått att visa "handlingskraft".

  SvaraRadera
 18. Jag har några frågor:

  Har Hägglunds lagt lika mycket energi på att få klart sin vagn som på sitt lobbyarbete?

  I AWV 2014-upphandlingen kunde de inte visa upp en SEP i offererad konfiguration. Kan de det nu?

  Tänker Hägglunds lämna ett bättre erbjudande i nästa upphandling eller förlitar de sig på att politiska påtryckningar ska ändra kravspecen så att alla konkurrenter exkluderas?

  Länsrätten är ju mycket tydlig med att det normalt är priset som ska avgöra en upphandling samt att allt tal om att räkna av eventuella framtida royalties från priset är nonsens. Kan de sänka sitt förra pris med en miljard?

  SvaraRadera
 19. Forsno

  Fråga istället vad en soldats liv är värt. SEP är - och kommer så att förbli - ett betydligt modernare och bättre fordon med högre skyddsnivå.

  Prislapp per styck är egentligen ointressant - det är prislapp per fordon under dess livstid som är intressant, och där kommer SEP att vara det billigaste alternativet.

  SvaraRadera
 20. Trident:
  Jämfört med en XA-203? Javisst. Jämfört med en AMV? PR-snack.

  Inte enligt den förra offerten.

  SvaraRadera
 21. Tror inte Trident följer med polska nyheter.

  Polen köpte en nedbepansrad variant av AMV för att fordonet lättare skulle uppfylla transportbarhetskraven i C-130- (Orginalvarianten utan torn klarar även av detta om man monterar bort vinschsystemet inne i Herculesplanets transportutrymme).

  Nåja...de polska vagnarna fick dock snart kritik då det påstod att dom kunde penetreras av vanlig pansarbrytande 7.62x51R-ammunition (något som varken bevisats eller konfirmerats). Detta ledde dock till att polackerna köpte in ett israeliskt tilläggspansar som lätt kunde appliceras på fordonet och som gav utökat ballistiskt skydd.

  Det finns flera videos på nätet (youtube, liveleak mm) där en polsk Rosomak beskjutes med 14.5mm automatkanoner med reultatet att vagnen får lite svärtade sidor och ett punkterat däck. Det cirkulerar även bild på nätet där en polsk Rosomak utsatts av en Blue-on-blue-incident av en annan Rosomak (30mm träff i tornet) och överlevt utan större skador (tillägspansaret stoppade det mesta och det reguljära panasaret tog emot den sista kinetiska energin).

  Polska Rosomakvagnar har varit inblandade i minst fem incidenter där vagnarna träffats av RPG-granater, ytterligare en handfull incidenter med IEDs - som fram tills nyligen misslyckades i sitt uppsåt att skada vagnarna. I juli utlöstes dock en krafig explosion nära en vagn och en person i besättningen dog (sprängladdningen uppskattades till omkring 100 kg - eller ca fem 122mm granater - stuff that makes 60-ton tanks fly.

  SvaraRadera
 22. Borde man inte kunna ifrågasätta kravet på att de redan ska finnas i användning, det förefaller inte som om det gynnar den bästa lösningen utan snarare en väldigt konservativ syn. Bättre att hårdtesta produkterna och ställa höga krav på tillförlitlighet.

  SvaraRadera
 23. Trident - Vad får dig att tro att en CV90
  tål RSV-granater? Min uppfattning är att RSV-granater penetrerar CV90 i alla attityder utom front. Penetrationsdjup om 40-60 cm är standard för även äldre RSV-III-granattyper.
  Verkan i vagnen kan dock ifrågasättas - vill man med säkerhet slå ut ett mål torde pilprojektiler, RSV-IV eller rejäla laddningar vara bättre än RSV III.

  Stort fordon = Stor laddning
  Litet fordon = Liten laddning.

  VI kommer aldrig att vara osårbara oavsett hur mycket pansar man lägger på.

  Statistiskt dör/skadas soldater av IED i Afghanistan. Ganska få katastrofala skador av RSV-granater.

  Galten klarar IED och landminor så hyggligt som man kan begära. Så även finkalibrig beskjutning.

  Calle

  SvaraRadera
 24. Många verkar se COTS som lösningen på alla finansiella problem inom försvarsmakten. Problemet är att man många gånger får gårdagens teknik till dagens pris.

  Utan att för den sakens skull ge mig in i Hägglunds vs Patria diskussionen.

  SvaraRadera
 25. Beträffande vilket fordon som är lämpligast för Afghanistan så ska vi inte glömma att MOT:en _aldrig_ kommer att kunna rulla omkring i fordon som Strf 90 eller patgb. I alla fall inte om de ska lösa de uppgifter som de har idag. För dem är det däremot intressant med splitterskyddade fordon som kan hantera följderna av en träff som inte direkt slår ut personalen på ett bättre sätt.

  Sedan är priset per fordon synnerligen intressant. Det avgör nämligen i dagens Försvarsmakt hur många fordon det kommer att köpas in. Man kan tycka att det synsättet är bra eller dåligt, men så är det.

  SvaraRadera
 26. Undrar hur stämningen är i Patria-Hägglunds samarbetsgrupp idag?

  http://www.patriahagglunds.fi/

  SvaraRadera
 27. Hägglunds SEP är bättre än Patrias, visst kostar den mer och den är under produktion.
  Men ska alla tänka så osm du verkar tänka, så stagnerar världen.
  Säg -HEJ! till arbetslösheten herr "chefsingenjör".

  Och vad kostar mer?
  En SEP eller en soldats liv?

  SvaraRadera
 28. "Och vad kostar mer?
  En SEP eller en soldats liv?"

  Yeah, ställ den frågan till truppen i Afghanistan som nu får vänta ännu längre på bättre APC. Dessutom om det blir så att valet faller på SEP hinner väl kriget i Afghanistan ta slut innan det finns fordon att skicka åt Afganistanstyrkan.

  SvaraRadera
 29. Anonym 01:40.

  Försvarsmakten drar i år in 500 tjänster och det är prat om att lägga ner ytterligare en flygflottilj. Ska officerare bli arbetslösa bara för att försvarsindustrin ska bygga fordon som sedan ingen kan köra? Att betala en miljard extra för ett par hundra arbetsplatser i Örnsköldsvik låter som dålig arbetsmarknadspolitik. Läs mitt förra inlägg.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2009/10/en-forsvarsindustri-utan-forsvarsmakt.html

  Om SEP är i produktion så ställer jag mig frågan. För vem? Det finns ett antal prototyper, men inget produktionsfordon. Det är ungefär som att säga att Saab har Gripen NG i produktion bara för att protoypen Gripen Demo flyger. Ingen leverantör av militära produkter har något i produktion om ingen har beställt.

  SvaraRadera
 30. Det är intressanta är att SEP enligt de flesta som förespråkar samma fordon anser att SEP har ett TOTALT överlägset skydd. AMV anses närmast som en TGB 20 u jämförelse. Trots att i upphandlingen fick AMV lika högt betyg som SEP..

  SvaraRadera
 31. Högre skyddsnivå än israeliska Merkava inklusive de för trupptransport ombyggda varianterna går nog aldrig att uppnå. Priset är att de väger sina modiga 65 ton.

  De otaliga fordon i enlighet med MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) som USA:s försvarsgrenar beställt i stort antal präglas framförallt av "Best Effort" och "Quick n' Dirty". De är varken diskreta, vackra eller billiga i drift. Men de räddar liv och har levererats snabbt.

  Sveriges behov av skyddad hjulburen trupptransport i ett snabbinsatsförband av bataljonsstorlek löses nog bäst med Patria AMV identiska med de polska Rosomak.

  Eftersom vårt snabbinsatsförband skall stå i beredskap för insats närmast var som helst i världen bara var tredje år vore det attraktivt med en lösning där Sverige leasar polska vagnar ett år av tre.

  Vi betalar Polen för att licensbygga ytterligare hundra vagnar och avtalar enligt Pay-by-the-hour att de till Revinge övningsfält tillhandahåller vagnar för övning inför EU BG och lagring under beredskapsperioden.

  SvaraRadera
 32. Anonym: AMV har ett bevisligen bra skydd, vilket erfarenheter från bl.a. Afghanistan visar.

  Jag tvivlar inte på att SEP har ett bra skydd. Men något man måste tänka på att i Afghanistan är det framför allt IED som är hotbilden, även om minor givetvis används som IED. IED är något som inget fordon klarar av. Med en tillräckligt stor laddning så välter t.o.m. en Strv 122. Oftast så används ett par tre artillerigranater som kopplas till en utlösningsmekanism som kan vara en mina eller fjärrstyras.

  Även RSV klarar de flesta tjocklekar av pansar om man inte tillför aktivt pansar eller gallerskydd modell Stryker eller Stridsvagn S.

  Det viktigaste är att få lämpliga fordon till Afghanistan som klarar av framför allt finkalibrig eld och splitter. Stridsfordon 90 är ett utmärkt fordon, men tar sig inte ut till alla områden. Den är dessutom en smula "overkill" med den COIN taktik som ska användas.

  Läs mitt förra inlägg om pansar v.s. motmedel.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2009/07/motmedel-eller-bara-tjockt-pansar.html

  I mitt inlägg finns en länk till en rysk utvärdering om IED.

  De här BBC reportagen är intressanta.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8319675.stm

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8136266.stm

  SvaraRadera
 33. Sluta tänka på idag i AMV vs SEP frågan! Börja tänka på vad som kan vara nästa konflikt och vad du som person hellre velat åka i då!

  Visst AMV kanske är ett bättre köp för dagens konflikt, men så köp ett 50-tal av dom och använd dom, köp begagnat om det går. Men köp SEP för framtidens skull eller allra helst bara SEP för att kostnad effektivisera så vi slipper utbilda både AMV och SEP chafförer.

  SvaraRadera
 34. Hur förhåller sig Rytsar till SEP?

  "tvådelat chassi" "elektromagnetisk drivlina" "anpassad till polarklimat".

  SvaraRadera