lördag 10 oktober 2009

Lion Effort har startat (uppdaterad)


Den första övningen där Gripen flygplan från både Ungern och Sverige deltar har nu startat. Från början var det tänkt att även Tjeckiska Gripen flygplan skulle deltaga, men den tjeckiska divisionen har varit fullt upptagen med Tiger Meet i Belgien, där även Ungern deltog, samt QRA beredskapen i Baltikum som avslutades i slutet av Augusti.

Övningens syfte var att studera möjligheterna att samgruppera Gripen flygplan och därmed dra nytta av varandras infrastruktur. Att åka iväg på en internationell insats innebär att varje land måste ta med stora mängder underhållsutrustning. Om Tjeckien, Sverige och Ungern skulle samordna logistiken så skulle det t.ex. kunna innebära att man tillsammans skickar utrustning till missionsbasen och därefter turas om att skicka flygplan och personal.

Dock så måste vi först se över alla regelverk och sekretessrutiner som försvårar ett sådant samarbete betydligt. Sverige är inte med i NATO. Vi är tekniskt NATO kompatibla och våra piloter och tekniker är tränade i NATO procedurer, men för att få ut full effekt av en sådan här övning så måste vara styrande dokument uppdateras.

Uppdaterad 09-10-10, 10:03
Det fanns tre huvudmoment som skulle prövas under övningen:

- Aircraft Cross Servicing. Detta innebär att en svensk tekniker ska kunna klargöra ett ungerskt flygplan och tvärtom. Detta är inte så lätt som man tror. Flygplanen är mer eller mindre identiska och instruktionerna ser likadana ut. Men de olika ländernas certifikat för tekniker ser olika ut. Tyvärr så har man inte lyckats reda ut vilka juridiska aspekter som gäller. Våra svenska operativa manualer FOM och FUM för piloter resp. tekniker stödjer inte detta. I rutinerna står det att det är piloten som är ansvarig och skall övervaka att teknikerna gör rätt arbete.

- Samarbeta på datalänkar. Eftersom Gripen flygplanen i Ungern och Sverige har samma kommunikationssystem så är det ur teknisk synpunkt inget problem att kommunicera via datalänkar mellan flygplanen. Detta var ett moment som planerats under ett års tid. Gemensamma kryptonycklar hade beställts och levererats till övningen. Frekvensplanering hade skett så att samma frekvensband skulle användas. MUST hade faktiskt godkänt alla system och rutiner. Ändå så föll det i sista sekunden på att personalen på lägsta nivå inte visste vilka rutiner som skulle användas och därför inte vågade ta med kryptosystemen från Sverige. Detta visar helt tydligt bristen på kommunikation från HKV ut till förbanden. Hur ska det gå i framtiden med Länk 16 om dessa tveksamheter finns och det saknas tydliga direktiv?

- Delat underhållslager. I Ungern finns det ett reservdelslager för Gripen upplagt. Detta går givetvis att använda även för svenska flygplan. Nu vågade man inte riktigt göra det av ekonomiska skäl. Vem betalar för de delar som förbrukas? I stället tog Sverige med sig reservdelar och utbytesenheter. Jag misstänker dock att skulle det krisa till sig så kommer det ungerska lagret att utnyttjas ändå.

Det här var trots allt ändå den enkla biten av samordningen mellan två Gripen operatörer. Hade ribban lagts högre med att t.ex. använda gemensamma planerings och utvärderingssystem så hade det blivit riktigt intressant. Fenix som används för planera underhållet och följa upp status på de olika flygplanen är ett riktigt problembarn i dessa sammanhang. Trots att både ungerska och svenska flygplan använder samma system och finns i samma (icke-hemliga) databaser så får en ungersk tekniker inte jobba i det svenska systemet och tvärtom. Hur ska det då gå den dag PRIO ersätter Fenix? Om vi inte löser detta problem kan vi skapa stora störningar för våra utländska kunder. HKV måste inse att svenska Flygvapnet med exporten av Gripen är en internationell operatör som har ansvar för att se till att kundernas arbete förenklas så mycket som möjligt.

3 kommentarer:

 1. Det handlar nog tyvärr om väsentligt mer än att bara "styrande dokument uppdateras"?

  Även om Sverige vore medlem av Nato och därmed berättigad till tilldelning av också beredskaps- och krigsnycklar till Link-16 för försvaret av eget territorium, så kvarstår likväl utmaningen att hantera vår egna världsunika sekretesslagstiftning.

  Nato är INTE som EU en överstatlig organisation. Därmed har vi inte som nybliven medlem i Nato hjälp av någon motsvarighet till "acquis communautaire". Det vill säga en harmoniserad lagmassa, som vi tvingas anamma för att bli medlemmar.

  Den svenska staten måste på egen hand omforma sin sekretesslagstiftning, så att den fungerar i internationellt integrerat operativt arbete.

  SvaraRadera
 2. Gustav: Du har helt rätt. Sekretesslagstiftningen är givetvis det stora problemet, men det dyker även upp mindre problem som i t.ex. FUM och FOM. Jag har uppdaterat mitt inlägg ovan.

  SvaraRadera
 3. Nu har jag iofs inte sett hur man gör uttagen i Europa av RD och UE men vi har ju kontonummer för olika operatörer så teoretisk kan en tjeckisk tekniker göra ett uttag till en tjeckisk maskin i Sverige.

  Fenixproblematiken misstänker jag beror på att man inte sökt tillstånd att använda systemet på annat sätt än hur vi använder det nu. Det bör vara en regelfråga och ingen teknisk fråga. Vi har ju i sverige det pikanta problemet att materiell som är tilldelad F17 inte kan kontrolleras av en F21 tekniker eller vice versa. Tekniker på F21 kan inte avrapportera flygtid eller anmäla fel in i systemet på en F17 maskin som landar på F21. Man får faxa blanketter ifrån F21 till F17 för att kunna sköta administrationen enkelt. Vi kan inte använda systemet i Sverige så hur tänke man när man ville använda det utomlands ifrån datorer och nät som vi inte äger?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera