lördag 24 oktober 2009

Cross Border Training även för F17 (uppdaterad)

På F21 har en längre tid Cross Border Training varit möjligt mellan Sverige, Norge och Finland. Det innebär i korta drag att flottiljerna har mandat från regeringar i respektive länder att genomföra kortare övningar inom de andra ländernas luftrum. Detta utan att behöva söka nya särskilda tillstånd för varje övning.

Nu kommer även Sverige att få samma möjlighet med Danmark. Det kommer framför allt att användas av F17 vid övningar i områdena kring Bornholm.

Detta är en kraftig utökning av det gamla SVENORDA begreppet som innebar att flygplan från de olika nordiska länderna landade på varandras flygplatser för att kunna utnyttja möjligheten om ett eventuellt flygplansfel innebar att piloten var tvungen att nödlanda på närmaste flygplats och den flygplatsen fanns på andra sidan gränsen. Givetvis var det från Sveriges sida ursprungligen ett förtäckt NATO samarbete, eftersom det även innebar att man regelbundet testade att svenska piloter kunde operera från NATO baser och att NATO flygplan kunde operera från svenska.

Uppdaterad 10-01-23, 18:13
I veckan har det genomförts ett möte mellan divisionscheferna på F21, Rovaniemi och Bodö för att planera 2010 års schema för Cross-Border training.

I år har cheferna planerat in 34 övningar, varav åtta stycken där alla tre nationer ska deltaga i vad de kallar en triathlon. Att flera länder deltar i en övning är inte ovanligt, däremot är det första gången som det görs i en Cross border-övning.
...
2002 gjordes den första övningen. Den gången förflyttades både personal och materiel till aktuell ort. Två år senare öppnades gränsen och den första Cross border-övningen genomfördes. Den övningen var embryot till vad som finns i dag. Ytterligare två år senare, 2006, hölls de första övningarna med grannlandet i väst, Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar