måndag 26 oktober 2009

Ett kommande problem (uppdaterad)

I den svenska veteranutredningen har man belyst det faktum att det saknas en bra hantering av soldater som skadas under utlandsmissionerna. Ett av problemen är att ansvaret är uppdelat på många inblandade och Försvarsmakten har inget övergripande ansvar annat för egen personal och då i form av arbetsgivare. För frivilliga är det värre. Där kan det finnas en arbetsgivare som definitivt inte förstår vad deras personal kan ha varit med om.

Debatten har mest belyst behandling för synliga skador. Hur många är det som mår psykiskt dåligt? Våra statistik kanske inte är helt riktig då många svenska insatser historiskt sett varit ganska så fredliga (Cypern, Adenviken m.m.). Värre är det med t.ex. veteraner från Kongokriget, de första insatserna i Bosnien och nu de kommande åren Afghanistan.

Vad säger erfarenheterna från andra länder som varit eller är indragna i strider?

- I USA har medicinsk uppföljning på soldater som tjänstgjort i Irak och Afghanistan visat att så många som en tredjedel av alla som kommer hem lider av psykiska besvär. PTSD - Post Traumautic Stress Disorder har i och för sig varit högre för Irak än Afghanistan, men på senare tid så har striderna i Afghanistan varit värre än i Irak, så siffrorna kan komma att ändras.

- I Israel har ett annat stort problem uppdagats. Soldater har efter sin tjänstgöring haft behov av att släppa loss sina tankar. Ett vanligt fenomen har varit att åka på "semester" till Indien för att använda droger som hjälp för att behandla sin stress. I Israel har det gått så lång att man kallar resorna för att out-sourca sina post-traumatiska behandlingar. Av 50.000 soldater som muckar varje år åker 30-40.000 iväg på liknande resor, varav 2000 får drogproblem.

Om man översätter dessa siffror till svenska förhållanden.

- Ca 1000 soldater samtidigt på internationell tjänst med möjlighet för upp till 2000. Rotation två gånger per år ger att maximalt 4000 skulle exponeras. Nu är många i icke stridande befattningar, men säg 25%, d.v.s. 1000 per år.

- Det skulle innebära att varje år kan det komma att finns ett behov för psykologisk behandling för 300 soldater.

- Varje år riskerar 40 soldater få drogproblem.

Då har jag dessutom inte räknat med eventuell påverkan på familjerna till soldaterna. Svensk statistik pekar på att dom minst lika mycket drabbas av stress när det händer något under en utlandsmission. I Danmark har dom förlorat 27 soldater i Afghanistan. Vi har haft tur och bara förlorat två. När min systers man tjänstgjorde i Basra 2003 så var det många familjer i hennes umgänge vars barn fick gå till psykolog då föräldrar till deras kamrater dödades. Svenska anhöriga kommer att drabbas av liknande problem som i England.

Detta är något för svenska politiker att fundera på. Det är lätt att bestämma att svenska trupper ska skickas i strid, men vi måste samtidigt vara beredda att ta konsekvenserna av det. Till sist så tycker jag att alla som inte har gjort det ska läsa Morgonsurs inlägg om Stupni Do.

Uppdaterad 09-10-30, 21:43
I USA införs ett system där man registrerar alla aktiviteter som anställda officerare och soldater varit med om. På så sätt så kan dom 20 år senare få vård för en skada som uppkommit i tjänsten.

(One) of the things we are doing to maintain what the president calls 'our covenant with veterans' is expanding the number of services that we have," she said. "We have also created a network of 768 community-based outpatient clinics, 232 vet centers, outreach and mobile clinics and when needed, we have contracted with local providers to provide specialized healthcare. For some veterans of past conflicts, getting access to that care may be a difficult process because of missing or lost medical records.

We're finding guys ... who are trying to go back now, 40 years later, and track down their old platoon sergeants and company commanders, so that they can actually get proof that they were indeed serving in that area (and were injured or wounded in the line of duty)," Ms. Duckworth said. "That's not going to happen anymore as we move to the new system of electronic records.

From the day you enlist to the day you are laid to rest, we are working to have complete electronic records, so you won't have to go back out and prove to VA 15 years down the road that you were serving next to where the oil wells were burning and you were breathing in a lot of nasty smoke and now you have a respiratory illnesses," she said.

This is the first time we are going to be having such a large number of female veterans coming to VA for healthcare and that presents a whole unique group we have to provide care for," Ms. Duckworth said. "In all of the females who have served in Iraq and Afghanistan, 44 percent of them have come to VA for medical care. That's a significant percentage

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar