torsdag 24 februari 2011

Fler frågor saknar svar

Personaldirektör Per-Olof Stålesjö förklarar hos bloggkollegan Wiseman att det kommer att vara frivilligt att byta grad från OF - OR, d.v.s. officer till specialistofficer (eller NCO - Non Comissioned Officer, som det heter i de flesta andra länder)

Det här är nog resultatet av den diskussion som genomfördes på ÖB chefsmöte.

Bloggkollegan Commander påpekar helt riktigt att det trots detta uttalande finns en hel del frågetecken kvar att lösa.

Nästa steg är att skyndsamt få ordning på specialistofficerarnas karriärvägar och löneutveckling så att de också ser en framtid när nyhetens behag har svalnat. Det är direkt avgörande för FM förmåga att behålla dessa kompetenser under längre tid.

HKV har med denna lösning egentligen bara löst det ytliga, d.v.s. hur strecken ser ut på axeln. Men hur kommer det att se ut rent organisatoriskt bland specialisterna?

- Om en tjänst i framtiden är för en sergeant och den innehas av en Löjtnant. Kan då "sergeanten" ha en fanjunkare som chef?

- Kommer sergeanten och löjtnanten ha samma lön och möjligheter till lönestegring och karriär? Eller kommer det att finnas fin- och ful-specialister?

Personligen tycker jag att det hade varit betydligt bättre att byta grader på axlarna, men att lägga krutet på att se till att karriärs- och lönesystemen för specialistofficerare fungerar.

P.S: Det är ganska så intressant att se förklaringen till varför Försvarsmakten vid ett antal tillfällen valt att gå ut via Wisemans blogg. Tidigar har även informationsdirektör Erik Lagersten använt Wiseman som bollplank.

Den här texten publicerades först på bloggen Wiseman's Wisdoms. Där kan du kommentera inlägget då denna funktion saknas för närvarande på forsvarsmakten.se

Det kanske betyder att man tänker införa en funktion för att kommentera inlägg på forsvarsmakten.se? Eller är det att hoppas på för mycket? Helt klart är i varje fall att man numera tycker att det är OK från ledningens sida att vi majorer uttalar oss i debatten!

9 kommentarer:

 1. Kan Wiseman göra ett gästinlägg på forsvarsmakten.se?

  SvaraRadera
 2. Kan man i årsredovisningen skriva:

  "Den interna uppfattningen om Försvarsmakten som arbetsgivare är mer positiv. Försvarsmakten ses som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda...."

  ...då är man kapabel till vad som helst - så det där med omgaloneringens frivillighet tror jag på när jag ser det!

  Det kan nog vara så "illa" att personalens muller är av sådan magnitud att det t.o.m. tar sig igenom humorkubens tjocka väggar....

  ...och med tanke på att bemanningssituationen är av sådan art att det t.o.m. hotas med att placera officerare i vakten - då kanske sverker tänker sig för. För hur skulle det se ut om inte bara kasernerna var tomma utan även vaktkuren var obemannad....

  SvaraRadera
 3. ÖB är väldigt positiv till utgången av förhandlingen och facken har drivit frågan om frivillighet sedan länge!

  Vem har haft den avvikande meningen och vad har man förhandlat om?
  Är nu alla med och vart tog de vägen som var emot?
  Hm...

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Frivillig omgalonering, halleluja! För det var väl det "alla" ville ha? Trots detta återfinns tydliga spår av att skribenter vill kritisera FM's beslut, oaktat vilka beslut det än är..

  "HKV har med denna lösning egentligen bara löst det ytliga, d.v.s. hur strecken ser ut på axeln. Men hur kommer det att se ut rent organisatoriskt bland specialisterna?"


  Inte alls, det har vi vetat sedan länge. Pixknappar gäller. Dock kommer det nu fortfarande på pappret och i verkligheten vara taktiska officerare som besätter vissa specialistofficersbefattningar. Med en tvingad omgalonering hadde det varit taktiska officerare med pixknappar, snacka om onödig administration och byråkrati!


  "- Om en tjänst i framtiden är för en sergeant och den innehas av en Löjtnant. Kan då "sergeanten" ha en fanjunkare som chef?"

  -Om du med "Sergeanten" menar löjtnanten så är svaret ja. Om en plutonchefsbefattning besätts med en Fanjunkare och en "lägre" befattning tillsätts med en Lt, så är de fortfarande fanjunkaren som är chef.
  Skilj på grad och befattning!

  /H

  SvaraRadera
 5. Glöm inte bort att vi hade en mycket lyckad omgalonering för ngt år sedan. Då ex. en Kapten gick från tre streck till två. ( dom två blev dessutom ca 1 mm bredare än tidigare). Ja det var väl i samma veva som ny logotyp med tre kronor var på tapeten för x antal miljoner till grafiska konsulter. Det känns trygg att FM fokuserar på stora tunga frågor.

  SvaraRadera
 6. "Yta före substans" - så var det ja...

  SvaraRadera
 7. För att vara ärliga publicerades texten först hos Commander, ca 2 timmar innan WW. Inte för att det spelar någon roll egentligen, men ändå ;-)

  http://commanderslog.blogspot.com/2011/02/frivillig-omgalonering.html

  Kanske Informationsdirektören skulle läsa någon mer FM-blog än Wiseman?

  SvaraRadera
 8. Innebär inte det här att sveriges försvarmakt under flera decennier framöver kommer att fortsätta ha världens överlägset högsta andel av överstelöjtnanter och majorer? Varför inte döpa om alla till general så kanske missnöjet minskar?

  SvaraRadera