söndag 6 februari 2011

Bemanningssvårigheter (uppdaterad)

Jag har tidigare tagit upp problemen med att bemanna våra "internationella insatser" i form av supportgrupper för Gripen i Tjeckien och Ungern (numera även Thailand) och C-17 i Ungern.

För C-17 på HAW i Papa har ett par piloter hoppat av, men nu fått ca 12.000 mer månaden för att stanna kvar. Det visar att Försvarsmakten kan förbättra sina avtal bara viljan finns! En av lastmästarna har inte skrivit på sitt nya anställningsavtal och kommer därför att sägas upp. Ganska så ironiskt att man samtidigt på försvarsmakten.se går ut med information om den första licencierade svenska "Crew Chiefen" på C-17.

För Gripen i Kecskemét så slutar ett par tekniker till sommaren och kommer inte att förlänga sina kontrakt då ersättningarna enligt utlandsavtalen helt enkelt är för dåliga. Det sätter dessutom stor press på familj att flytta till Ungern, då det är mycket svårt att kommunicera med lokalbefolkningen eftersom de flesta endast talar ungerska och i viss mån ryska eller tyska. Medföljande fruar kan på grund av språket oftast inte få jobb i landet och barnen har det tufft i skolan. Tyvärr så har det även visat sig i skillsmässofrekvensen som har varit hög. Att behålla ett boende hemma är ekonomiskt ofördelaktigt, så de flesta har sålt sina hus innan de lämnade Sverige.

Liksom ISAF så är mycket viktigt för Sveriges anseende att bemanna dessa supportgrupper. Det är en del i exportavtalen för Gripen samt det internationella samarbetsavtalet parallellt med NATO för C-17. Kan vi inte uppfylla våra löften så riskerar vi kommande exportförsäljningar och samarbeten. Vem vill samarbeta med ett land som inte kan hålla det de lovat?

Tyvärr så pekar detta på problemen med personalansvar i Försvarsmakten. Insatserna har tidigare varit ett tredelat ansvar mellan HKV, HRC och F7. Nu tar F7 helt över personalansvaret för bemanningen av insatserna, men jag misstänker att det fortfarande kommer vara HRC som hanterar avtalen. D.v.s. personalansvarig chef har inga "verktyg" att ta till för att säkerställa bemanning! C F7 kommer under våran att åka runt och möta supportgrupperna. Jag misstänker att hon då kommer att få en hel del information om vad som behöver förbättras.

I dagsläget är avtalen skrivna av FMV, men FMV har ett avtal med Försvarsmakten som ska bemanna insatserna. Som jag ser det finns det tre alternativa lösningar.

- Utnyttja det nya anställningsavtalet och beordra iväg personal på insatserna. Dessa personer kommer nog tyvärr inte vara världens bästa ambassadörer för svenska Försvarsmakten.

- Försvarsmakten uppdaterar sitt utlandsavtal så att det blir mer förmånligt att arbeta utomlands. Tyvärr så har förhandlingen om ett nytt utlandsavtal tagit mycket lång tid och chansen att något radikalt ska hända innan sommaren är mycket liten.

- FMV eller Exportstödsmyndigheten tar över bemanningsansvaret och anställer Försvarsmaktpersonal som då kan erbjudas mer förmånliga löner och anställningsavtal. Det blir givetvis en smula dyrare för exportkontrakten, men Sverige säkerställer att det finns personal på plats. Givetvis så är även detta en prestigeförlust för Försvarsmakten som då tappar exportstödet.

Risken är också stor att industrin tappar tron på Försvarsmakten. Hur ska man i framtiden kunna marknadsföra Gripen utomlands om det kan uppstå svårigheter med supportgrupper, eller ännu värre med utbildning av tekniker och piloter?

Uppdaterad 11-02-06, 15:59
Att ta med sig sin familj på utlandstjänst och tro att det går att låta dem agera hemmafru/man är i dagsläget inte längre ett gångbart alternativ. Detta kanske fungerade förr, men dagens samhälle har ändrats. Civila företag har börjat inse att problemen finns.

Men det som förr sågs som ett exotiskt äventyr som familjeförsörjaren självklart tackade ja till, har idag blivit en mer komplicerad process där medarbetaren ska få sin yrkesarbetande partner och eventuella barn med på båten.

– Vi kan konstatera att processerna med att tillsätta utlandstjänster tar lite längre tid, samtidigt som vi är mer observanta på att diskussionerna också berör den medföljandes situation och framtid, säger Alfa Lavals personalchef Lars Wetterberg.


Då en supportgrupp ofta har en utlandsstationering i tre år så blir det extra besvärligt för de medföljande fruarna då det är svårt att få tjänstledigt under så lång tid. Oftast blir det till att säga upp sig och sedan söka nytt jobb när familjen kommer hem.

Frågan är vilken officiell syn Försvarsmakten har på utlandsuppdrag och att ta med sin familj? Att det hgar fungerat för försvarsattachéer runt om i världen är en sak. Där har den medföljande frun (så vitt jag vet så har det ännu inte utsetts någon kvinnlig militärattaché?) ofta kunnat få en begränsad "anställning" för att arrangera officiella middagar och agera värdinna. Ofta är dessutom medelåldern för attachéer något äldre, viulket innebär vuxna barn. Inom en supportgrupp finns det en mycket stpr variation i ålder. På vissa militärobservatörstjänster går det att ta med familjen och där kan det också vara förståeligt att säkerhetsläget ofta inte tillåter att familjen integreras i samhället. Men för supportgrupper, skolor, tjänster inom EU i Bryssel, bemanning av NATO-staber m.m. så är det ofta självklart att familjen ska hänga på. Försvarsmakten bör följa utvecklingen hos de civila bolagen för att få sin personal intresserad av denna typ av befattningar.

Uppdaterad 11-02-06, 21:09
De lönetillägg som getts till piloterna är inte för utlandstjänsten i sig själv, utan för att man får jobba en hel del övertid. Om ni kommer ihåg så var det i höstas hårda diskussioner om det var svensk lagstiftning eller NATO:s arbetsregler som gällde för flygtjänst på HAW.

Nedanstående är citat från en som tjänstgör på HAW.

"Det är svensk arbetslagstiftning som råder och inget i arbetstidslagen är bortförhandlat med kollektivavtal vilket man kan göra med ej gjort”

Lösningen för piloter blev inte riktigt 17000:- extra, utan egentligen 12000:- detta under en prövoperiod fram till och med 2012-06-30. Det man har ekonomiskt är alltså I-lön/ALFF +merkostnadstillägg på 2070:- samt för de som har medföljande utbetalas också ett medföljandetillägg. Utöver detta kom alltså dessa 12000:- som ett ”extraordinärt” lönepåslag under en period. Det kan det förkomma skillnader då det finns utrymme för individuella förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Man är inte arbetstidsplanerad och inte arbetstidsreglerad utan det är förtroendearbetstid som gäller. Detta tryckte HRC med rätta på att det kan innebära mycket arbete under vissa perioder under såväl nätter som helger och att det var just därför man nu betalade extra. Lika tydlig var man inte att påpeka att det finns skyddslagar som styr hur mycket man får jobba. Dessa regler innebär kortfattat max 48h/vecka i snitt under en längre period."

13 kommentarer:

 1. Prestigeförlust att tappa exportstödet? Vi kommer inte att tappa det i något större utsträckning dessutom kan man bordra FM att acceptera tjänstledigheter för att kunna fylla upp supportgrupperna precis som vi har skyldighet att försörja FMV och SAAB i dag.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Hade det inte varit enklare att köpa ett C17 och hyrt ut det när vi själva inte behöver kapaciteten? Verkar ju inte råda överskott på fraktkapacitet?

  Ett C17 baserat i Sverige med svenska besättningar. A400 kommer ju inte klara av att forsla MBTs som en C17 klarar.

  SvaraRadera
 3. Om Sverige hade anskaffat en (1) stycken C-17, så hade det automatiskt krävt motköp från svensk försvarsindustri eftersom det skulle varit en affär över hundra miljoner kronor.

  Boeing hade självfallet lagt på tillräcklig marginal för att räkna hem sina kostnader för att hantera ett sådant motköp.

  Långt värre är att det som i samband med HKP 14 och TUAV Shadow 200 med största säkerhet skulle inneburit att Saab skulle fått uppdraget att utveckla ett svenskt ledningssystem och anpassning till svensk underhållsfilosofi för denna enda av svensk myndighet opererade C-17.

  Processen med att ackreditera en svensk C-17 i enlighet med DIT 04, BOA med mera skulle medfört ytterligare tidsutdräkt.

  Det kommer kosta oss sammantaget miljarder ur försvarsanslaget och vi är därtill uppbundna under mycket lång tid. Men konstruktionen medför inga motköp. Hade vi inte anslutit oss till Nato-poolen SAC C-17 baserad i Ungern hade den svenska statsmakten mest sannolikt fått vänta i storleksordningen decennier på tillskott av strategisk luftrörlighet.

  SvaraRadera
 4. Fd chefen LedR, översten Lena Hallin, är ny föatt i London. Hennes medföljande make är FV-kn. En tidsenlig konstellation som säkert ger upphov till stimulerande samtalsämnen vid ambassadens bjudningar.

  SvaraRadera
 5. @Anonym 07.35: Tack för det. Vet du förresten om kravet att man ska vara gift för att bli attache finns kvar? Förr var det att man skulle ha med någon som skulle sköta "hemmaplan".

  SvaraRadera
 6. Det vore nog inte värdegrundsmässigt att kräva en fru som sköter hemmaplan. Såvida inte frun är en man då.

  Stackars Lena. Hon har naturligtvis tvingats iväg med hot om uppsägning med hjälp av nya utlandsobligatoriet.

  SvaraRadera
 7. CI, var inte giftermålskravet baserat på hur det "bör se ut"? I vissa länder har inte medföljande tillträde till vissa anläggningar och byggnader om denne inte är gift.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. Hade inte Sverige bytt färg på regeringen förra gången så hade vi (Sverige) med stor sannolikhet haft två egna C-17 baserade någonstans i Sverige.... Det var nära.....

  SvaraRadera
 9. Jag tror inte man rent sakligt kan prata om "de nya anställningsavtalen" än. Vad jag förstår så kommer nya anställningsbevis att distribueras - svenska staten är ju lita annorlunda än andra arbetsgivare såtillvida att att det inte existerar något papper benämnt "anställningsavtal". Jfr näringslivet där det faktiskt är ett papper som båda parter skriver under. I staten finns det ett anställningsbeslut samt ett anställningsbevis. Beslutet anslås endast på myndighetens anslagstavla (man kan undra hur tidsenligt detta är).

  Jag har ingen aning om när de nya anställningsbevisen kommer att distribueras. Ryktet säger också att det inte var möjligt att föra in internationell arbetsskyldighet i PRIO om arbetstagaren var civil...;-)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 10. Anställningsbevisen ja.....
  FM HRC som skall lösa denna uppgift, lät nyligen meddela att denna uppgift skall lösas av respektive förband/flottilj/skola motsv personalavdelning. Man anser sig inte kunna hantera detta utan skyfflar glatt ut det på de i HR-transformeringens anda hårt reducerade personalavdelningarna.....

  SvaraRadera
 11. Det känns inte bra att läsa att det inte fungerar så bra för andra Svenskar i samma land som jag jobbar i.
  Iofs är jag i Budapest och jobbar civilt. Vilket nog har sina fördelar, nog främst språkmässigt då man kan klara sig hyggligt på engelska. Samt utbudet är nog mycket större än ute på "landsbygden".
  Sedan tror jag att det är bakvänt att låta folk skriva på flerårs avtal. Bättre att köra halvårs vis med option på längre avtal när man väl provat på det.

  Då det gäller lön och förmåner så undrar jag om militär stationering går under andra regler? För traktamentet är en riktigt stor fördel med Ungern.

  Minns jag inte helt fel så har många senare skärpningar av arbetstidslagstiftning skett via EU för Svensk lag. Så att det ska vara andra regler låter rätt suspekt, eller kanske någon på HR som drömmer om egna spelregler?

  /Tinhead
  Några tips ifall ni har vägarna förbi Budapest:
  www.vikingclub.hu möten 1gång i månaden..
  www.couchsurfing.org Lätt att hitta andra som är intresserade av att prata och göra saker tillsammans på fritiden, funkar över hela världen. ;-) Och nej man måste inte dela ut eller låna någons soffa om man inte vill...

  SvaraRadera
 12. Tinhead, EU tillåter att de väpnade styrkorna i respektive medlemsland undantas ifrån arbetstidsdirektivet.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 13. Hej
  Som fd medföljande till en fd medarbetare i en supportgrupp, måste jag säga att tillvaron som ovan beskrivs som mycket besvärlig inte riktigt stämmer överens med den bilden jag har tillsammans med alla de personer jag känner från min tid utomlands.
  Alla de erfarenheter som vi som familj har med oss från våra år hade vi inte kunnat förskansa oss någon annanstans ifrån. Visst är inte tiden en dans på rosor hela tiden, men om man förväntar sig det har man fel ingångsvinkel på utlandsvistelse.
  Våra barn trivdes utmärkt på skola och förskola och har dessutom numera engelska som andra språk! Om du som medföljande inte har lust att "bara" vara hemmafru (många av mina "kolleger" anser att tiden utomlands gav oss chansen att få vara mamma utan krav på karriär etc) har du alla möjligheter att arbeta ideellt (ideellt eftersom URA inte tillåter att medföljande har någon inkomst) eller varför inte passa på att studera på distans!
  Ett litet inlägg från mig, en medföljande som skulle åka igen om jag fick möjligheten!

  SvaraRadera