fredag 11 februari 2011

Personalläget i FM

Jag satt och läste i Försvarsmaktens redovisning för personalläget fjärde kvartalet 2010. "Uppföljning av personalläget i FM totalt, Utfall - 2010-12-31, kvartal 4, 2010", HKV 16 3010:52083, 2011-01-28. Där finns en hel del intressant att läsa.

"Yrkesofficerare (OFF/K och SO/K). Tillgången i december är något fler (+ 1,5% ) än målet i FMUP/BU. Avgångar, 276 beslutade, är färre än planerat, 63% (437)".

"Planerade avgångar är 437 individer. Utfallet efter hela året 276 (63% av planerat), varav 11 kvinnor, hela 2010 (alla orsaker). Utfallet är lågt jämfört med plan för avgångsorsakerna karriärväxling, ålderspension och egen begäran. Största avgångsorsaken är egen begäran (128st) ca 1.3%, normala värden brukar vara mellan 2-3 %. Personalomsättningen är låg, endast 2,8% avgångar under året totalt."

"Effekter av nej-svar till Int. arbetsskyldighet kommer under 2011. Brist/överskott kan finnas på enskilda förband, eller enskilda kompetenser."


Här kan man se en av orsakerna till att Försvarsmaktsledningen gick ut så hårt med det nya anställningsavtalet förra året. Man ville helt enkelt få ner antalet officerare, då det fanns för många! I kvartalsrapporten för första kvartalet 2011 så lär det med andra ord se "ljusare" ut... Tyvärr så redovisas bara antalet officerare och inte inom vilka kompetensområden det saknas eller finns för många. Flygvapnets egna utredning som jag tagit upp tidigare visar detta mer tydligt.

"Pga. att de nya personalkategorierna inte är fastställda så redovisas GSS/K på de befintliga kategorierna, (förstärkningssoldat och beredskapssoldat samt utlandstjänstgörande). Målet 2 800 vid årsskiftet nåddes till ca 83%, tillgång 2 310. Minskningen i december beror på minskad personal i Kosovo samt Adenviken."

"Under året har ca 16 % avbrutit sin visstidsanställning med avgång på egen begäran. Detta höga värde bedöms sjunka i framtiden då avtal med långa tider tecknas."


Detta har redan kommenterats i pressen. Försvarsmakten har inte nått de planerade nivåerna på anställda soldater. För att nå upp till hyffsat läge så redovisas därför även de soldater som är del av internationella insatser, men som dock anställts av helt andra skäl och lagrum än GSS/K. Att man även inkluderar NBG-soldaterna innebär att det kan bli ytterligare stora bortfall den dag beredskapen för NBG11 avslutas. De stora avhoppen är oroväckande och kan om det fortsätter så innnebära att behovet av GMU-utbildning blir betydligt större än planerat, vilket kräver att en betydligt större del än planerat av insatsorganisationen avsätts för grundutbildning. Tolgfors och ÖB:s vision "Här och nu" blir då inte möjlig för stora delar av Försvarsmakten! I stället blir det tillbaka till något som påminner om den nedlagda värnpliktsutbildningen.

En intressant detalj i rapporten är att det redovisas ett antal officerare upp till överstelöjtnants nivå under kategorin specialistofficer. Ska dessa fortsätta vara OF, eller är de redan på väg att klassas om till OR i den kommande omgaloniseringen? Sedan finns det en fänrik som anställts med regeringsbeslut, något som normalt endast sker från överste och uppåt!?

Fortsättning följer. IO14 närmar sig...

20 kommentarer:

 1. Såg precis videon med Hitler, PRIO och IO14 i ett av dina tidigare blogginlägg här på sidan...

  Passar bra även i detta i och med att man lätt associerar den filmsnutten med vårat FML och HKV, en ÖB och en massa ja-sägande generaler samt en propagandasnubbe.

  Vi alla inom firman är bara kött för dessa, inget av värde och ses som förbrukningsvara.... bara PRIO och IO14 ser bra ut... utåt!

  SvaraRadera
 2. Fast den där fänriken måste allt vara mer än bara kött. Måste varit en rejält värdegrundsriktigt person...

  SvaraRadera
 3. Vågar man gissa att det planeras för fullt för att "rädda" övlt och högre från omgalonering till OR....

  För drygt ett år sedan skulle t.o.m. överstar omgaloneras till regementsförvaltare - men när det drabbar personalen i humorkuben själva går det säkert att hitta kryphål.

  Om - det jag tror - kommer att inträffa blir sverkers "semesterhälsning" en västanfläkt i jämförelse med den storm som utlöses.

  Balansgång på slak lina insmord med MP-fett och med förbundna ögon är väl den situation som FML befinner sig i just nu....

  SvaraRadera
 4. Jag har väldigt svårt att se den överste som innehar tillräcklig kompetens för att beträda en tjänst som regementsförvaltare.

  SvaraRadera
 5. Alla som genomgått längre utbildning vid gamla MHS eller nya FHS kan smärtfritt bli specialister genom att bara på uniformsfickan fästa det "Ugglemärke", som för inte alltför länge sedan gavs till dem som gått igenom utbildning med mindre grad av chefs- och ledarskapsinnehåll vid ovannämnda skola.

  Överstar och överstelöjtnanter klarar nog av att förutom att vara planerare och strateger tillika vara specialister på administration och budgetering om nöden så skulle kräva.

  SvaraRadera
 6. Det trista med hela degradering (omgallonering är när gradbeteckningens utseende ändras) är att de OR som nu finns förmodligen aldrig kommer att stiga i graderna då alla OR7 och OR8 befattningar kommer att tas av OF som degraderas.

  För övrigt gillar jag graden OR9, "mellan mj och övlt", precis den nivån vi behöver...

  SvaraRadera
 7. Väldigt, väldigt många är kvar endast för inkomst den 25:e. Vi genomlider tröstlösa möten där kulissen ska riggas till. Vi spelar alla med i spelet om att upprätthålla bilden av FM, men det blir allt svårare. Kosmetikan är snart helt slut och musiken spelar allt falskare...
  Vi får vår info på Emil där nya visioner ritas upp, vad vi anställda egentligen tycker är helt ointressant, det uppfattas bara som gnäll och att "din framtoning är negativ". Mmm...
  I vecka 14 presenteras Basorg 13. Fortsättning följer...
  / En i stormens öga/

  SvaraRadera
 8. Är det inte dags att vara ärliga?
  Omgallonisering är när en kapten blev av med ett streck, för att nu ha bara två men han är ändå kapten.
  Att göra om officerare till specialister är en degradering!
  Jag ser framför mig ett brev till sommaren där jag har blivit uppsagd men erbjuds min gamla tjänst igen fast som specialist och till lägre lön.
  Man kan välja att kryssa ja och acceptera, gör man inte det så har man sagtupp sig själv och får således ingen à-kassa heller.
  Uppsägnings sms'en kommer sen ut lagom till jul.

  Pessimist eller realist???

  En strilare i mängden

  SvaraRadera
 9. Jag läser till och från kommentarer från dem som skriver att den 25:e är enda orsaken att vara kvar i FM.

  Då har jag ett förslag. Om jag läse FMUP rätt, så står vi i begrepp att döpa våra fåtal bataljoner till 1.-8.manöverbataljonen. Mitt förslag är att vi samlar ihop alla som inte ser annan anledning till fortsatt anställning än lönedagen i 25.manöverbataljonen.

  Förmodligen blir det en tung bataljon. Frågan är bara vilket SVÄ som kommer att avrapporteras uppåt.

  Det som håller kvar oss andra är förmodligen någon form av missriktad lojalitet eller ljuva minnen från förr.

  SvaraRadera
 10. @Sumatra

  Eller det faktum att man kan gå kvar till minst 67 år ålder!

  Vilken hämnd att ha 25:e bataljonen bestående av 1500 67åringar...

  Åldersdiskriminering har ju FM blivit fälld för tidigare så FML får nog bita i det sura äpplet och acceptera "rollatorbataljonen"....

  SvaraRadera
 11. Humor underlättar!
  Alla vi som väntar på den 25:e och kryssade JA av "tvång" skulle nog kunna fylla upp de flesta raderna i den nya organisationen!
  Frågan är hur många rader som skulle kunna fyllas av de "troende"?
  /En i orkestern/

  SvaraRadera
 12. Det är ingen degradering att bli specialist. Möjligtvis var det en degradering för forna tiders fanjunkare och förvaltare att bli löjtnanter och kaptener.

  Däremot håller jag med om att omgalonering är fel ord. Och det är också fel väg att gå. Stoppa istället in kaptener och majorer på specialisttjänster om de har kompetensen för det, men låt dem behålla sin grad.

  Det som annars händer, om man väljer att med ett penndrag och ett besök på förrådet gör om en officer till en specialistofficer, nedvärderar specoffens utbildning och status som just specialist. Ingen bra början för en ny yrkeskår.

  SvaraRadera
 13. @Anonym 11.55: Håller helt med. Man får dock skilja på faktumet degradering när en gradbeteckning byts mot en annan lägre och den mentala processen att bli placerad på en mindre attraktiv tjänst.

  http://www.ne.se/degradering

  Vi slipper i varje fall den klassiska franska ceremonin som kapten Dreufys lär fått utstå. Avslitna gradbeteckningar, avbrutet svärd och ett slag i ansiktet inför sina soldater.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_affair

  SvaraRadera
 14. @ Anonym 11:55

  Alla utom tre till fyra befattningar ombord på våra stridsfartyg skall bli SO-befattningar.

  Skulle alla omgallonerade blivit inkompetenta att inneha de nya SO-befattningarna och fortsätta att fylla ut sina gamla skeppsnummer kompetensmässigt? Som det verkar blir all teknisk personal ombord SO, fast utan specialistens kompetens. Vad är det för resonemang?

  Snarare ett bra tillfälle att göra samma jobb som förut, fast med sämre framtidsmöjligheter och med lägre lön.

  SvaraRadera
 15. För att fortsätta på exemplet stridsfartyg: kan inte befattningarna bara fortsätta att innehas av 'vanliga' officerare med samma framtidsmöjligheter och löner som idag, men med ambitionen att de skall ersättas av SO när dagens nyutexaminerae SO nått tillräcklig kompetensnivå?

  Jag tycker det helt och hållet de senaste åren talats om att befattningarna skall styra, kan de inte få göra det då? Det är väl ändå befattningens innehåll som kommer i första han, vad innehavaran för närvarande bär på axlarna är väl underordnat? Det måste ju faktiskt inte finnas OR-9:or idag. OR-9 tjänsterna kan innehas av överstelöjtnanter till den dag då dagens förste sergeanter kommit så pass långt i karriären. Varför kan man inte göra så, kan någon förklara det för mig?

  SvaraRadera
 16. "Vi slipper i varje fall den klassiska franska ceremonin som kapten Dreufys lär fått utstå. Avslitna gradbeteckningar, avbrutet svärd och ett slag i ansiktet inför sina soldater."

  Enligt gamla kollegor var det mången fanjunkare och förvaltare som uppfattade det precis så när de blev degraderade på 70-talet...

  SvaraRadera
 17. Fast nu är det ju i ärlighetens namn faktiskt inte så att FM direkt myllrar av kaptener, majorer och överstelöjtnanter som har attraktiva tjänster, höga löner och lysande framtidsutsikter. De kan naturligtvis motsätta sig en omgalonering i alla fall, men inte är det av karriärskäl inte.

  SvaraRadera
 18. http://en.wikipedia.org/wiki/Commissioned_officer

  "Specialist" Bah! Det är ju bara ett mellanmjölksvis att införa NCO utan att behöva göra det. Att de sedan inte får fullgöra uppgifter som officerare gör är ju en annan femma. Vad är då skillnaden här överbefälhavare? Kortare utbildning och samma befogenheter? Annan grad men samma arbetsuppgifter? Specialister existerar inte ännu. Möjligen om 10 år men inte än. Möjligen skulle det vara flygförare t.ex. En synnerligen lämplig kategori att "omgalonera".

  Degradering är en degradering. Inget annat. När den kommer säger jag upp mig. Då kan jag bli reservofficer och stiga i graderna med en tjänst på hkv och inte behöva bry mig om Försvarsmaktens väl och ve.

  SvaraRadera
 19. Specialister finns visst. Det är en egen personalkategori i Försvarsmakten, ej att förväxlas med Specialistofficer.

  HKV tycks vara väldigt språkligt liberala. Degradering är "karriärväxling", Underofficer är "Specialistofficer" och problem är "utmaning".

  Specialistofficer är NCO även om FM inte vill att man kallar det så. Svenska specialistofficerare blir bemötta som NCO:s i världen och även om HKV vill fjanta med en egen benämning kvarstår faktum.

  SvaraRadera
 20. @Anonym 12.49: Jag kommer ihåg i mitten av 80-talet när jag lämnade av min pluton till brandchefen på flottiljen och tilltalade honom "Löjtnant".

  Svaret blev snabbt: "Löjtnant?! Det vimlar av löjtnanter. Det finns bara EN brandmästare på F15!".

  SvaraRadera