fredag 4 februari 2011

Fakta på bordet (uppdaterad)

Jag och andra bloggare har hävdat att många officerare skrev på intresseanmälan om ett nytt anställningsavtal i höstas enbart för att de saknade alternativ.

Nu har officersförbundet genomfört en undersökning bland sina medlemmar.

Av de 655 som svarat på enkäten uppger över 60 procent att deras beslut påverkades av uppsägningshotet.

- De har varit rädda för att bli av med sina arbete, säger Roger Karlsson, ordförande i Officersförbundet på F 17.


Tolgfors och ÖB var nöjda med att 95% av officerarna valde att säga "Ja". Undrar om man är lika nöjd med att 60% av dessa sade "Ja", fast de kanske hade svarat något annat om de hade känt att de hade möjlighet till det?

Officersförbundet kommenterar studien på sin hemsida.

– Det här visar svart på vitt att många av de som valt att svara ja till nya anställningskontrakt gjort det under trycket från uppsägningshot, säger Lars Fresker.

Bland de svarande i undersökningen uppgav 82 procent att de svarat ja, fyra procent att de svarat nej, nio procent att de redan hade internationell arbetsskyldighet och fem procent svarade inte på frågan.
...
Både Försvarsmakten och Offi cersförbundet får kritik för hur de agerat i frågan. 65 procent av de tillfrågade anser att deras förtroende för arbetsgivaren påverkats negativt och andelen som saknar förtroende för Försvarsmaktens ledning har ökat, från 20 till 35 procent jämfört med den mätning som gjordes i april 2010.

– Det här bevisar vad vi sagt tidigare. Medlemmarna, förbundet och Försvarsmakten har alla förlorat på sättet som den internationella arbetsskyldigheten införts, säger Lars Fresker.


Jag skulle vilja se en utökning av denna enkät med följande frågor:

- Om du blir tvingad att åka iväg på internationell tjänstgöring, vad kommer du att göra i det fallet?

- Söker du nytt jobb?

Bägge dessa frågor skulle peka på framtida problem som vi kommer att få att bibehålla kompetens samt att bemanna våra insatser.

Jag är dessutom mycket intresserad av att se statistik på vilka yrkeskategorier de som sagt upp sig samt de som tvekade att skriva på tillhör. Min misstanke är att många av de som inte tvekade att skriva på tillhör de kategorier som det inte finns en chans i världen att någonsin kommer att behöva åka utomlands.

För min egen del så ska det bli intressant att se hur det går i förhandlingarna mellan Försvarsmakten och mitt fackförbund. Om Försvarsmakten "vinner", d.v.s. att man hade rätt att säga upp medarbetare med "arbetsbrist" som argument och att det var OK att köra över fackförbundet så blir vi alla ännu större förlorare. Medlemmarna kommer att känna sig ännu mer otrygga inför framtiden då de inser att detta kan vara bara toppen på isberget, att personalhanteringen kommer att kunna fortsätta på det sätt den hanterats de senaste åren och att fackförbunden inte har makt att sätta stopp för detta. Detta kommer i sin tur att leda till att fler officerare säger upp sig, går ur fackförbunden samt att nyrekryteringen försvåras då rekryterna inser att de själva kommer att förr eller senare behandlas på samma sätt.

Sydöstran

Uppdaterad 11-02-07, 20:07
Jan Salestrand, C LEDS har på EMIL kommenterat Officersförbundets undersökning.

"Försvarsmaktsledningen har tagit del av Officersförbundets undersökning. Vi är medvetna om att det finns en stor oro kring kommande förändringar, och att en del av våra anställda känner sig otrygga. Oron, som ledningen uppfattar det, kommer till uttryck genom frågor om förändringstakten, hur organisationen ska se ut, vart Försvarsmakten är på väg, eventuell omgalonering, brist på materiel/utrustning samt frågor kring personalförsörjningens delar. Det är frågor som ledningen tar på stort allvar och är bland annat föremål för diskussion vid tidigare och kommande ÖB chefsmöten. Försvarsmaktsledningen har också genomfört besök vid förbanden under hösten som en del i att skaffa sig kunskap om de frågor som personalen diskuterar lokalt.

Resultatet av medlemsenkäten utgör - tillsammans med andra utvärderingar som tidigare genomförts - ett underlag, som Försvarsmakten kan dra nytta av för att arbeta vidare och hitta förbättringar. Centralt är att dessa frågor hanteras och förs i dialog mellan chef och medarbetare vid varje förband. Individen i fokus är en av hörnstenarna i värdegrundsarbetet och ska genomsyra hantering av de frågor som ställs genom enkätundersökningen. Undersökningen pekar på brister i detta och kommer att påverka det fortsatta arbetet.

Jan Salestrand
Chef ledningsstaben"

48 kommentarer:

 1. Intressant undersökning! Hade varit än mer givande att se resultatet bland alla Försvarsmaktanställda, med av CI föreslagna kompletteringsfrågor. Något för Officersförbundet att genomföra kanske?

  Som en kuriositet kan noteras att Sydöstran är bland de första tidningarna i landet att rapportera om detta - det måste vara rekord för dem..!?

  / Commander

  SvaraRadera
 2. Det kommer inte att bli lätt att börja aggera bra arbetsgivare med Basorg 2013 i vardande.

  Ett litet steg vore att backa ur planteringen när det gäller ditt fall. Som en början på ett långt återtagande när det gäller trovärdigheten.

  Info-direktören har gjort ett inlägg hos Wiseman, men det är ju inte info-tjänsten som har nyckeln till en ominriktning inom FML och dess förhållande till de anställda.

  Det är inte de med titeln direktör som vi kommer att lyssna på och som har nyckeln till de förtroendeskapande åtgärder som kommer att krävas i framtiden, i den mån det fortfarande finns någon.

  SvaraRadera
 3. The Swedish Chef i mupparna agiterar om Marin rekryteringsfilm :)
  http://www.youtube.com/watch?v=MTwq1_9VH68&feature=related

  /Flygverkmästarn

  SvaraRadera
 4. Jag har ingen erfarenhet av Försvaret förutom att ha gjort lumpen för en massa år sedan. Jag tycker dock det är rent förjävligt att man kan använda sig av hot om uppsägning för att tvinga personal skriva på nya regler i anställningavtalet, som innebär en uppenbar försämring.

  Om fackförbundet inte driver denna fråga ända till regeringen, är fackförbundet inte ett skit att ha. Jaha, Tolgfors och ÖB var nöjda med att 95% "valde" att säga "ja". Man kanske skulle rikta en pistol mot deras huvuden och fråga om de vill skriva på ett papper "in blanco" med hotet om att om ni inte skriver på trycker jag av. Skriver de då på kan man ju stolt säga att 100% av förvarsledningen; Tolgfors och ÖB valde att skriva på.

  Trorinte maffain kunde gjort det bättre, med beskyddarmetoder.

  SvaraRadera
 5. Alla hade väl ett val????? Tycker inte ni att det är rimligt att alla ha samma anställningsgrund? Kom inte med att ni var anställdes under andra förhållanden. Nu gäller försvarets uppgifter alla och ute i samhället får vi anpassa oss efter vad företaget har för uppgifter. Hör ni er själva?

  SvaraRadera
 6. @anonym 14:56

  Ja - vi hör och det är idel kloka synpunkter!

  Jag har svårt att tänka mig att en civil arbetsgivare skulle komma undan med ett "in blanco" kontrakt. Tänk vilket ramaskri det skulle bli på LO när Volvo la fram det nya anställningsavtalet - skriv under följande eller vi säger upp dig:

  Du kan skickas till vår fabrik i Brasilien när vi finner det lämpligt. Hur länge du ska tjänstgöra där får du veta då.

  Vilken arbetstid du har det får vi se.

  Vi kan även skicka dig till Kina eller annat land vi finner lämpligt.

  Försäkring får du teckna själv - och räkna inte med något stöd till din familj när du är borta - det får du ta och betala med din lön.

  Skulle du skadas i när du är borta transporterar vi hem dig, men när du väl kan stå på benen får du klara dig själv.

  Jaså - blev du ett psykfall av alla resorna, otur för dig...


  Man kan även vända på myntet och fråga sig vad som händer om ett förband består av en tredjedel "tvångskommenderade". Personligen skulle jag hellre föra befäl över ett kompani reducerat till två tredjedelar än att ha en tredjedel tvångskommenderade som har fokus på helt andra saker - och som förmodligen är en fara för både sig själva och sin omgivning om det skulle hetta till.

  Det kommer även att bli täta turer för de som verkligen vill - detta med tanke på rådande vakansläge och den kommande anorektiska organisationen. Hur länge tror du någon är kvar när denne tjänstgör enligt ÖB:s "skyddstid"? Personligen skulle jag gissa två missioner sen drar personen i fråga i handtaget.

  Redan nu hotas det med tvångskommenderingar ute på förbanden eftersom intresset att söka sig till bl.a. OMLT i Afghanistan svalnat. Vilket är bäst - en tvångskommenderad till en OMLT-befattning eller en vakans. Personligen skulle jag tro att vakansen ställer till mindre skada...

  Det är så illa genomtänkt att man saknar ord!

  SvaraRadera
 7. @anonym 14:56.

  Det som vi vänder oss emot är att FML lagt fram ett avtal som vi skall skriva på utan att ifrågasätta,ställa krav på eller försöka förhandla.

  Det är PRECIS som Trident skriver, vad skulle hända om alla företag i Sverige som har utlandskontor/fabriker helt plötsligt skulle göra om anställningsavtalen till något obestämt "som vi kommer fram till sedan". Och skulle man mot förmodan inte skriva på så får man sparken.

  Hur många skulle skriva på för att inte bli av med jobbet och vinna tid för att söka sig annanstans?

  //Jarhead

  SvaraRadera
 8. "I am going to give you an offer you can´t refuse....)

  Ungefär så kändes det när man fick brevet och skrev under det, man hade inget val just då.

  FM, Sveriges nya maffia?? The Commission, är det FML, med ÖB som "The Godfather"?

  SvaraRadera
 9. Chefsingenjören, ett viktigt förtydligande är på sin plats.

  Av någon anledning har TT tolkat undersökningen som en lokalt utförd undersökning. Det stämmer inte.

  Undersökningen som omtalas har genomförts av Officersförbundet, bland 1000 av förbundets officersmedlemmar från hela försvarsmakten. Resultatet är checkat för att vara statistiskt säkerställt för officerskollektivet, samt är viktat för åldersfördelningen. Det är alltså inte frågan om en undersökning utförd endast på F17.

  Med vänlig hälsning
  Björn Lundell
  Informations- och pressansvarig
  Officersförbundet

  SvaraRadera
 10. Kan någon berätta vem den där Sverker Göransson egentligen är? Är han från stenåldern? Varför syns han aldrig i media? Varför ser han alltid sur ut? Behöver han en kurs i elementärt ledarskap?

  SvaraRadera
 11. @Björn: Tack för förtydligandet! Det är mycket bra att Officersförbundet genomför denna typ av undersökningar för att visa på hur dåligt det nya anställningsavtalet hanterats. Det är också viktigt att facken tar initiativ för att inte medlemmarna ska tappa förtroendet. Detta förtroende fick sig en rejäl törn när arbetsgivaren inte lyssnade på arbetstagarnas representanter i förhandlingen.

  SvaraRadera
 12. En bra liknelse skulle ju vara att omförhandla polisen avtal. För att motverka knarkets utbredelse här hemma i Sverige så skulle mexikanarna kunna behöva lite hjälp.
  Det är ju bara att kopiera FMs nya avtal. Funkar det för Försvarsmaktens anställda så funkar det nog hos polisen också.
  Undrar hur det hade gått...
  ;-)

  SvaraRadera
 13. @Jarhead
  Du har för höga tankar om det civila. En privat näringsidkare sparkar omedelbart ut en arbetstagare som inte gör sitt jobb.
  Arbetsvägran finns det ingen acceptans för.

  SvaraRadera
 14. 04:52, vilken arbetsvägran tänker du på?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 15. @Anonym 01.26: Polisen är en bra liknelse med tanke på att det finns befattningar inom Europol i Afghanistan som Sverige ska besätta. Pilosippgifterna och att få ANP med på banan är kanske ännu viktigare än ISAF.

  Även SIDA skulle kunna hamna inom detta behov av arbetsplikt. Det har varit mycket svårt att besätta befattningar i Afghanistan på grund av att tjänsterna anses som "osexiga" och riskfulla. Landschefen sitter t.ex. i Stockholm av just den anledningen. Ska vi lyckas i Afghanistan är det framför allt kopplingen mellan de militära och civila insatserna som är viktig och då kan vi inte låta SIDA nedprioriteras avsende bemanning.

  SvaraRadera
 16. @JK Nilsson
  Att inte utföra sina arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens direktiv är inte aktuellt i civil näring. Att bli skickad på uppdrag i tjänsten är helt normalt och den som inte accepterar det får gå, oftast med kort varsel.
  Oftast är inte allt reglerat i detalj och förutsättningar och avtal ändras allt eftersom.

  Det som bemötande på Jarheads referens till det civila.

  /04:52

  SvaraRadera
 17. 04:52, att bli skickad på uppdrag i tjänsten är helt normalt men av någon anledning så har vår arbetsgivare ansett att man inte kan skicka oss på uppdrag i tjänsten utomlands utan särskilt anställningsavtal.

  Det nya anställningsavtalet råder det stor osäkeret om vad det innebär och förmodligen kan det överrida vad som AD anser kan ligga i "tjänstens ansvar". Facket är osäker på hur man skall tolka och kommer att vilja pröva det i AD om behov uppstår.

  Kritiken vi riktar är i huvudsak mot det nya anställningsavtalet och hur man drev igenom det, inte tjänstgöringsskyldigheten i sig.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 18. sällan har det varit så mycket vakanser som nu

  SvaraRadera
 19. "Du kan skickas till vår fabrik i Brasilien när vi finner det lämpligt. Hur länge du ska tjänstgöra där får du veta då."

  Jag jobbar för ett privat företag, dock inte i Sverige, och så där står det ganska exakt i mitt anställningskontrakt. Ja, inte fabrik och Brasilien då, utan något i stil med 'varhelst företaget bedriver verksamhet'. Det är inget ovanligt.

  SvaraRadera
 20. J.K. Nilsson,

  "04:52, att bli skickad på uppdrag i tjänsten är helt normalt men av någon anledning så har vår arbetsgivare ansett att man inte kan skicka oss på uppdrag i tjänsten utomlands utan särskilt anställningsavtal."

  Då är Försvarsmakten alltså numera i linje med resten av världen, är inte det bra?

  SvaraRadera
 21. 13:32, AD dömde tidigt av att en arbetstagare är kommenderingsbar inom ramen för sin kompetens. Snickrar du lastbilar i Södertälje så kan du göra det i Brasilien också men du kan inte bli kommenderad till brasilien för att arbetsleda juristerna om du är lastbilssnickrare i Södertälje.

  Den nya anställningsformen för Försvarsmakten kan innebära att den anställde kan kommenderas att ta kurser för att uppnå annan kompetens så att man blir kommenderingsbar för annan tjänst. Detta är inte möjligt i annan anställning, för det krävs uppsägningshot p.g.a. arbetsbrist och man blir erbjuden annan tjänst efter vidareutbildning.

  Den frågan ställde kadetter redan 2003 vid anställning med obligatorium. Uteblivet svar ledde till att den absoluta majoriteten av kadetterna tackade nej till obligatoriet.

  Skulle AD dömma av att det inte är OK att göra som mina farhågor är det frid och fröjd. Skulle AD anse det OK så är Försvarsmakten inte i linje med resten "av världen". Men jag tycker det är onödigt att AD skall behöva dömma av något som dom egentligen dömde av 1929. Det innebär en osäkerhet för den anställde och den som prövar arbetsgivaren kommer ändå att bli av med jobbet.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 22. Förr, mycket förr, stod det i de civila sjöavtalen om "väsentligt ändrad resa". Mycket förr var på den tiden då sjömannen hade rätt till fri hemresa redan efter 18 (aderton) månader ombord. Undantag var sjukavmönstringar och om fartyget övergick till resa till områden på jorden som sjömannen inte varit informerad om vid påmönstring (den s.k. farten eller traden).

  Det finns anledning att tala om "väsentligt ändrad resa" för den försvarsmaktsanställde och "fri" hemresa har vi också sett exempel på.

  SvaraRadera
 23. @Sumatra: "Mycket väsentligt ändrad resa", hade det inte att göra med risken för kapning av pirater? Detta avtal kanske gäller fortfarande i Adenviken? :-)

  SvaraRadera
 24. "Den nya anställningsformen för Försvarsmakten kan innebära att den anställde kan kommenderas att ta kurser för att uppnå annan kompetens så att man blir kommenderingsbar för annan tjänst."

  I den stora världen, utanför Sundyberg där jag bor, anställer man istället människor som har den kompetens företaget behöver, istället för att kommendera iväg människor på kurser. För hur kompetent blir egentligen den personen? Jag misstänker att de som ligger bakom hela den soppan som FM kallar personalpolitik egentligen inte har någon utbildning, utan blev kommenderade till en hermods-kurs i personalpolitik.

  SvaraRadera
 25. JK Nilsson och andra bittra FM-anställda har alldeles för ljusblå bild av ett liv i civil näring.
  Ni vet inte vad bra vi har i FM när det gäller arbetstids- och resevillkor.

  SvaraRadera
 26. 01:30, mina farhågor uppstod för 10 år sedan. Man talade redan då om att vi skulle kunna uppnå en rotationsfrekvens om 3 till 4 insatser under karriären till försvarsmaktens internationella insatser. Jag kommer inte ihåg vilken målsättning i antalet man utomlands men poängen är att för att uppnå en rimlig rotationsfrekvens så var officerskollektivet tvunget att mangrant ställa upp och åka utomlands. I från Arméhåll önskade man ett obligatorium för att kunna tvinga flygvapen och marinofficerare till att bemmanna sina insatser.

  Betänk också på att man vid denna tid hade fastställt att en normal officer skulle ha en livslängd i försvarsmakten på sju år.

  Det är en tagg som sitter i, jag tog inte anställning i försvarsmakten för att göra andra uppgifter än de jag är intresserade och tog anställning för att lösa ut. För förtydligandets skull, även om det blir 50:e gången, så ser jag att det spelar ingen roll var i världen jag löser ut mina normala uppgifter, så länge jag har rätt förutsättningar att göra det.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 27. 01:51, ja jag vet. Vi har rätt så fina avtal när det gäller normal tjänsteresa men det kan inte kompenseras när vi kommer till insatser och förberedelser för insatser så är det helt andra bullar. Arbetsgivaren har upprepade gånger sagt att sådana situationer är omöjliga att arbetstidsplanera och när det gäller insatser så är det fasen inte förmånliga resor. I ett vanligt jobb kan man pynta ur egen ficka och åka hem för att fira en födelsedag eller om det hänt något. Men det skall vara riktigt allvarlig sak som hänt för att man skall få åka ifrån Afghanistan.

  Jag tror säkert att Volvo, m.fl. företag skulle vilja ha försvarsmaktens insatsavtal.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 28. @ Chefsingenjören

  Nej, väsentligen ändrad resa var inte relaterad till krigsrisk eller liknande. Det fanns det krigsriskersättning för. De svenska fartyg vi nu ser i Adenviken följer ordinareie trade och hade inte blivit föremål för denna regel.

  Principen, Helge.

  Nu finns denna regel inte kvar, eftersom avlösningssystemet gjort regeln absolet.

  SvaraRadera
 29. "jag tog inte anställning i försvarsmakten för att göra andra uppgifter än de jag är intresserade och tog anställning för att lösa ut."

  Säger rätt mycket, skulle jag vilja påstå. Den attityden skulle inte funka länge i ett privat företag. Är man inte längre intresserad av de arbetsuppgifter man anställdes för att utföra så byter man jobb.

  SvaraRadera
 30. Vem skall bemanna alla utlandsinsatserna då? Skall vi anställa en parallell officerskår för att göra det?

  Lustigt. När jag gjorde lumpen pratade befälen hela tiden om att 'gilla läget'. Nu visar det sig att de själva bara vill göra det de är intresserade av.

  SvaraRadera
 31. 04:35, En bilmekaniker på på saabverksaden i Borlänge blr ju inte kommenderad till Mora och sköta ekonomin om dom skall öppna en filial där.

  Fatta att jag aldrig anställdes för vara chef för en skyttegrupp, varken i Sverige eller Afghanistan. Det har aldrig stått i min arbetsbeskrivning eller framgått av mina tilldelade uppgifter att jag skall vara chef för en skyttegrupp. Jag anställdes inte för att skrubba däck för marninen, varken i Sverige eller i Adenviken. Jag anställdes inte i försvarsmakten för att släcka bränder i flygplan och bära kraschade piloter, varken i Sverige eller utomlands.

  04:37, vad sägs att dom som har sin tjänst i Sverige också löser ut den utomlands? Varför skall man skyffla runt personal på befattningar i Försvarsmakten när man inte gör det i civilia företag?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 32. Tror att vi inom två månader ser det nya avtalet tillämpas inom armén.
  FS 21 vakanserna som ligger utlagda på nätet måste ju fyllas!

  SvaraRadera
 33. J.K, självklart är det idioti att skyffla runt folk på befattningar, ingen (utom FML?) påstår väl något annat. Jag vet inte vad du anställts och utbildats för att göra, men behövs det göras i Afghanistan, är du beredd att åka då?

  SvaraRadera
 34. @J.K Nilsson,

  Har någon någonsin bett dig vara skyttegruppchef i Afghanistan? Jag tolkar ditt utfall som att du inte är utbildad för vare sig skytte eller någon annan stridande tjänst, så det vore ju högst anmärkningsvärt om du fått sådana påtryckningar!

  SvaraRadera
 35. 06:49, med rätt förutsättningar, Ja. Precis som vilket annat uppdrag eller kommendering som helst.

  06:55, det var ju det som jag skrev om 01:56. Vi har en mindre förbandsmassa att ta ur nu men ambitionen att vara närvarande internationellt har inte minskat. Jag kan inte annat än lyssna på vad man sade när man identifierade behovet. Är det inte så man menade så varför skulle det vara så svårt att kompletera intresseanmälan att omreglera anställningsavtalet med det.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 36. Jag tror att man måste vara vidsynt och se till vilka behov FM har. Vad man för många år sedan sökte sig till kanske inte är relevant längre?
  Jobbet är det som arbetsgivaren anger, inte det som den enskilde önskar.

  Dynamik i uppgifter inom pågående anställning är något positivt på de flesta håll. I det civila byter folk arbetsgivare men det behövs inte i FM eftersom organisationen har inbyggd dynamik.

  SvaraRadera
 37. Cynisk, nu är jag inte så liberal att jag kan köpa den definitionen av vad jobbet är. Vill man ifrån arbetsgivarens sida ändra så radikalt i arbetsuppgiften så får man vara så god och förklara arbetsbrist, precis som företag i Sverige har att förhålla sig till.

  Att skyffla runt den anställde för att skyla över brister i sin rekrytering och förmåga att behålla medarbetare är inget jag köper.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 38. Det är ju det som Försvarsmakten har gjort Nilsson! De har förklarat arbetsbrist för de som inte accepterade internationell tjänstgöringsskyldighet.

  FM:s syn på vad officersyrket innebär kanske skiljer sig mot den enskildes syn? Det verkar åtminstone så på vissa håll.

  SvaraRadera
 39. Cynisk, jag menar att skyffla över en radartekniker i flygvapnet till en KS-mission bara för att fylla upp en rad under den missionen och efter missionen så skall radarteknikern återgå till sin ordinarie tjänst.

  Är det arbetsbrist för radartekniker och man erbjuder en övertalig radartekniker omskolning så denne senare kan bestrida en tjänst som innebär att denne kan ha nyss nämnda rad som ordinarie tjänst så ser jag inget problem.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 40. Jag ser inga konstigheter med en radartekniker på KS-mission. Om denne har en officersutbildning och är något så när allmänbegåvad och socialt kompetent finns det befattningar att fylla som denne klarar av att bemanna efter missionsträningen.
  Det finns förutom tekniska tjänster även samverkansofficerare på bla LMT och några stabsbefattningar.

  SvaraRadera
 41. Varje officer är väl militär i första hand och specialist i andra, så även radarteknikern? Annars kunde ju teknikern lika gärna vara civilanställd.

  SvaraRadera
 42. 12:32 och poängen är?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 43. Poängen är att den officersutbildade radarteknikern kan åka på mission i officersrollen och inte som radartekniker. Det finns som cynisk säger många tjänster som egentligen inte kräver specialkunskaper, utan där det i första hand är en officer som behövs.

  Har du bara gjort exakt samma sak som hemma på dina missioner, J.K.?

  SvaraRadera
 44. Men officer är inte yrket, vad är det man gör som officer?

  Mitt fack har inte blivit skickad på någon mission än men olikheterna mellan hemma och övning som om det vore mission är inte helt olika. Annan terräng, annan infrastruktur, andra fordon men annars skulle jag kunna säga att det blir samma sak.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 45. Frågan var väl inte om ditt 'fack' blivit skickat på någon mission, utan om du som individ valt att åka på mission och i så fall i vilken befattning? Det finns gott om befattningar i stab och som Cynisk påpekar LMT som inte har direkta motsvarigheter hemma, utan som bemannas av officerare punkt. Varför vore det fel att be din hypotetiske radartekniker att ställa upp på en sådan befattning? Vem skall man be istället, vem skall känna sig manad?

  SvaraRadera
 46. Det finns inga befattningar jag är intreserade av som har åkt ut. Alltså har jag inte sökt. Jag förstår inte varför vi skall ha tjänster i utlandsstyrkan som vi inte har i våra ordinära förband nu när man poängterar tillgängligheten och profesionalismen.

  Frågan var om jag gjort samma sak hemma som jag kunde gjort i en hypotetisk mission. Och eftersom mitt fack inte åkt ut så tyckte jag att det var svar nog.

  Vill jag ha annat jobb så söker jag annat jobb. Vill min arbetsgivare att jag skall göra annat än jag är anställd för nu så förklara arbetsbrist och erbjud utbildning då min ordinarie tjänst uppenbart inte finns längre.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 47. @cynisk

  "Dynamik i uppgifter inom pågående anställning är något positivt på de flesta håll. I det civila byter folk arbetsgivare men det behövs inte i FM eftersom organisationen har inbyggd dynamik. "

  Men andra ord : Du ska göra något som du inte är utbildad för, och detta bara för att din arbetsgivare fatalt misslyckats med att hitta kompetent personal.

  Cynisk - jag tror inte riktigt du förstår hur kommande organisation är byggd. En av anledningar till att anställa förband var att hela förbandsklossen ska rotera samtidigt (i princip).

  Den där radarteknikern du vill skicka iväg för att göra saker som denne INTE utbildats för kommer att saknas i sitt förband. Kommande organisation har noll och intet i reserv - och en radartekniker får sägas vara en kvalificerad personalkategori.

  Ska vi låta någon spaningsradar längs vår kust stå stilla för att kunna skicka radarteknikern till en hittepåbefattning i Kosovo?

  Förbanden har INGA reserver!

  Det är så mycket hål i huvudet på det vi håller på med att man inte tror att det är sant.

  Kan en samling generaler och amiraler, mitt i djupaste fred och med oceaner av förberedelsetid, ställa till en katastrof som den vi står mitt upp i tackar jag min lyckliga stjärna för att ha sluppit att bli ledd av dessa i krig....

  SvaraRadera
 48. @Trident
  Avseende dynamik så är det något positivt för de allra flesta. Avarten av det, som FM har klandrats för av bland andra Karl Ydén är inte bra men avarter är sällan av godo.


  Jag vet, med ganska hög upplösning, hur markförbanden ska se ut. Om Flygvapnet vet jag väldigt lite.
  Det jag svarat J.Nilsson på är att hans syn på sin tjänst nödvändigtvis inte behöver överensstämma med arbetsgivarens och att det faktiskt finns tjänster som kan bemannas av andra än arméofficerare.

  Det finns förbandsdelar med så låg beredskap att personalen kan nyttjas i insatser utomlands. Det kommer även fortsättningsvis behövas skruvas i personallistorna och även vakansrekryteras.
  Utöver det finns PROD och rörliga PROD-befattningar.

  SvaraRadera