onsdag 23 februari 2011

Ny tidning

Invidzonen har startat en ny tidning riktad framför allt mot familjer till soldater som är ute på insats.

I och med den nya lagen om stöd till anhöriga till utlandstjänstgörande militär personal som trädde i kraft 2011, har Invidzonen fått stöd av Försvarsmakten. Stödet till anhöriga kan därför utvecklas och den 28 februari kommer det första
numret av anhörigtidningen ut.

Invidzonen är en ideell förening som arbetar efter devisen hjälp till självhjälp och anser att anhöriga själva besitter den största resursen vad gäller att kunna stötta och bekräfta varandra. Föreningen består av anhöriga som arbetar för andra
anhöriga.

I hela tre år klarade sig Invidzonen utan ekonomiskt stöd. I och med ett samarbete med Försvarsmakten öppnas helt nya möjligheter till aktiviteter för anhöriga.

Cesilia Karlsson som är grundare av Invidzonen är glad över de nya möjligheterna. –Att den här guppen får en egen tidning och ekonomiskt stöd till fler aktiviteter är ett bevis för att utvecklingen går åt rätt håll, säger Cesilia.

Tanken med tidningen är att arbeta och verka preventivt och att ”knacka på dörren” till de anhöriga. Det är nästa steg och ett bra komplement till föreningens andra aktiviteter; forum, stödchatt, mentornätverk, föräldra- och familjegrupper med mera.

-Det är stor skillnad att vara aktiv på internet mot att sätta sig i soffan och läsa om något som berör ens vardag, säger Cesilia Karlsson.

Tidningen genomsyras av en positiv anda och ska återspegla den vardag som anhöriga lever i .

-Invidzonen är en mjuk organisation som kan anpassa sig efter omvärldens önskemål snabbt, berättar Cesilia.

De anhöriga ger oss idéer som de vill utveckla och utifrån dessa bygger vi ut organisationen. Hittills har samtliga aktiviteter varit populära och nya kommer under året. Tidningen kommer under första året att ges ut med 4 nummer och är gratis. Man kan prenumerera på den och den kommer även distribueras till Försvarsmaktens lokalt anhörigansvariga och till lokala Soldathem runt om i landet, med flera.


Jag är mycket imponerad av det jobb som Invidzonen lägger ner. Det är skönt att se att privata initiativ lyckas där Försvarsmakten inte räckte till. Nu när Invidzonen får stöd från de nya veteranfunktionerna så kommer det förhoppningsvis att bli ännu bättre.

Se även FS20.

5 kommentarer:

 1. misstolka mig inte nu, jag tycker att det är ett hedervärt fantastiskt initiativ.

  Jag hade dock hellre sett att föreningen hade fokus på att få FM att ta sitt ansvar istället för att göra jobbet åt FM.

  Samla ideér, underlag och vettiga förslag på hur FM skall hantera frågan sen föra debatten med FM, nu kan FM enkelt sätta sig tillbaka och bara betala ut en skitsumma pengar och sen hävda att man har ett fungerande anhörigstöd och veteranhantering.

  SvaraRadera
 2. För det första: All heder åt Cesilia/Individzonen.

  Men... Stopp i maskin! Vad är det för lagrum det talas om, "lagen om stöd till anhöriga till utlandstjänstgörande militär personal som trädde i kraft 2011"? Någon sådan finns inte. Därmed saknas författningsstöd för det efterföljande resonemanget - ekonomiskt stöd. Likaså är regleringsbrevet renons på öppningar att använda myndighetens medel till dylikt. Av ren tur så är beloppen av den storleken att man formellt kan klara sig undan en hel upphandling. Dock så är upphandlingsonstruktionen just en tvingande instruktion och däri kan den intresserade lära sig mer om svartfakturor och FPAN.

  Det är lite typiskt FM att mållåsa på det problem man i realtid uppfattar framför näsan och så stridsleder man för att lösa det. Istället för att då svabba upp oljefläcken på fabriksgolvet kanske man ska höja blicken och se att oljerören i taken måste bytas ut. I det här fallet kanske man skulle ha bestämt sig för vad man ville åstadkomma för anställda i och efter insats och anhöriga, därefter tagit ställning till om det ska göras inom myndigheten eller UPPHANDLAS. Nu är det istället så att FM dels har dåligt samvete efter att ha gjort för lite och för sent samt att politiker även uppmärksammat detta. Då betalar FM ut pengar, fort och fel, till de som faktiskt gör rätt.

  Alte

  SvaraRadera
 3. @ Alte
  Kan det vara den här de menar?

  "Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
  Den 1 januari 2011 träder en ny lag, lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal
  vid internationella militära insatser, med tillhörande förordning i kraft."

  "I den nya lagen förstärks och framhålls även vikten av omhändertagandet av personal som deltar i internationella militära insatser
  genom bl.a. ett lagstadgat uppföljningsansvar för Försvarsmakten, reglering om
  stödåtgärder utan fast tidsbegränsning och om att Försvarsmakten ska tillhandahålla
  stöd i form av information till anhöriga och ha en sammanhållen planering
  för sitt arbete med anhöriga i stort."

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Även till en generös och trygg arbetsgivare kan en arbetstagare med psykiska problem tveka inför att be om hjälp. Ännu mer så om orsaken till de psykiska problemen kan härledas många år tillbaka i tiden.

  Det finns nog en och annan soldat som inte ens inför sig själv eller sina anhöriga vill erkänna att de behöver allt ifrån kamratstöd till kvalificerad professionell terapi? Med en annan veteran som varit i samma situation kan det gå lättare att resonera.

  Det är den i decennier ackumulerade volymen av obehandlade psykiska problem som är den verkliga veteransoldatutmaningen. Inte ens en plötsligt välfungerande Försvarsmakt klarar nog av att fånga upp och erbjuda alla dessa sin hjälp i de landsändar som Försvarsmakten lämnat.

  Därför behövs veteransoldatstöd även utanför myndigheten. Det behöver inte ändra på det förhållandet att vården är finansierad över skattsedeln. Redan idag så produceras en ansenlig mängd omsorg och vård utanför den offentliga sektorn.

  SvaraRadera
 5. @Teaterdirektören Jo, mycket sannolikt den lagen och förordning. De lagen ger fortfarande inte stöd för att hysta ut pengar till valfria juridisk personer.

  @Gustav Wasa Säkert kan det många ggr finnas skäl att veteran- och anhörigstöd inte ska skötas av Försvarsmakten själva. Men, de göra inte att man kan hoppa över LOU.

  Alte

  SvaraRadera