måndag 7 mars 2011

Stickprov

Hemvärnet får kraftig kritik efter en inspektion av Generalläkaren.

Hälso- och sjukvård: Någon verksamhetschef finns inte. Brister i viktiga vårdrutiner, journalhantering och utbildning. Vid några besök fann Generalläkaren förbandsmateriel från 70- respektive 40-talet. Ofta saknas vital sjukvårdsutrustning som syrgas.

Tittar man på innehållet i kritiken så kan det vid en första anblick se ut som om det inte vore så mycket att bråka om. Generalläkaren är heller inte den tyngsta övervakningsinstansen i Försvarsmakten.

Men då Hemvärnet i den Nya Försvarsmakten står för 50% av numerären och har nästan 100% av de soldater som med mycket kort varsel kan sättas in i nationella insatser så är det destå värre.

Bloggkollegan Charlie Spartan har skrivit ett inlägg om Hv uppgifter enligt PTOEM - Preliminärt Taktiskt Organisatorisk Ekonomisk Målsättning.

Hemvärnet ska ha hög beredskap och uthållighet samt kunna verka med huvuddelen inom ett dygn samt med mindre delar inom några timmar. Hemvärnsinsatsförbanden kan användas för att lösa uppgifter i hela landet. Övriga delar för uppgifter inom i första hand eget län.

Jag har personligen stora förhoppningar om att Hemvärnet skall stå för Försvarsmaktens framtida folkförankringen, då det är dessa soldater som kommer att synas inom Sverige och stötta vid t.ex. översvämningar. Min förhoppning är också att Hv kan agera som en buffert vid kuppberedskap tillsammans med förbandens IBSS. Men frågan är egentligen hur mycket det satsas på Hemvärnet från centralt håll? Delar HKV min syn på Hv:s framtid? Lite oroväckande är den kommentar DN fick på rapportens innehåll från HKV.

Nej, jag har inte läst rapporten och kan därför inte heller kommentera den. Jag har inte heller tid att kommentera den säger Claes Meijer, överstelöjtnant och chef över enheten för försvarsmedicin på försvarsstaben.

Betydligt bättre var dock svaret från de som sysslar med Hv.

För Lars-Erik Hassel, överstelöjtnant och sektionschef på verksamhetssektionen på hemvärnsavdelningen i högkvarteret är dock utredningens innehåll känd.

– Ja, vi håller som bäst på att ta fram ett åtgärdsprogram. Hemvärnet, som personellt och i antal soldater motsvarar halva försvarsmakten, håller ju på att moderniseras och vi behöver göra en rad förändringar i framtiden, säger Lars-Erik Hassel.


Det jag är en smula rädd för är att denna rapport bara är ett symptom på hur Försvarsmakten lite styvmorsaktigt behandlar Hv. Generalläkarens rapporter finns lätt tillgängliga på Försvarsmaktens hemsida, men hur är det med andra inspektioner inom mer centrala områden som beredskap, förmåga och uthållighet? Får Hv den utrustning de behöver? Får de den träning de behöver?

Ska Hv stötta vid en nationella katastrof så förutsätter detta givetvis att man har tillgång till rätt sjukvårdsutrustning. Här har Generalläkarens stickprov pekat på en svaghet. Finns det några fler?

34 kommentarer:

 1. Menar du IBSS CI eller avser du Berto SAMT IBSS?

  SvaraRadera
 2. Om HV skulle behöva användas i strid inom landets gränser, vilken kapacitet skall ta hand om de sårade? Lokala sjukhus klarar inte så många sårade och HV har väl inte några egna fältsjukhus, vilket väl knappt finns i Sverige alls.

  Systemet känns lite sneddimensionerat och brakar ihop om det skulle bli allvar.

  SvaraRadera
 3. Cornuccopia:
  Det finns över 30 000 läkare i Sverige, lika många som hemvärnsmännen. Utöver det så finns det 90 000 sjuksköterskor. Varenda en skulle kunna såras samma dag och ändå får vård.

  SvaraRadera
 4. @profanum

  Du måste tänka på att dessa läkare och sjuksköterskor är underbemannade redan idag i fred. Hur tror du dom kommer klara sig i en krigssituation? Det är ju ALLTID främst civilbefolkningen som skadas i krig.

  //Musse

  SvaraRadera
 5. Problemet med HVs sjukvårdskedja blir främst att lyckas få de sårade till vården.

  Ang. den stymorsaktiga behandligen så skall HV tydligen ha 1 miljard av FM's 40 att röra sig med, och HV-soldater får tydligen inte handla på personalshoppen i många av de TSF som fortfarande finns på förband.

  För några år sedan så uppfattade jag det som att FMs inställning till HV verkade vara på väg att bli mer positiv och mindre nedlåtande och föraktfull, men den positiva utveckligen verkar numera ha vänt.
  Jag har varit med i ett insatsförband i HV i bortåt åtta år, men är nu mycket osäker på om jag kommer att vara kvar året ut.

  SvaraRadera
 6. Min extremt lokala erfarenhet är att kvaliteten på HV sakta har blivit bättre och det bör gå fortare nu när det införs ett system med årliga ganska korta "kfö" övningar. Samtidigt har förbanden som fanns på papper smält ihop genom avhopp och min känsla är att det nu håller på att stabilisera sig.

  Det är trevligt och då jag inte är rakt igenom pessimist tror jag att stabiliseringen kommer att följas av en svag tillväxt från den sista generationen värnpliktiga och sedan får vi se vad direktutbildningen kan ge.

  Takten på tillförande av ny materiel har ökat och ser ut att kunna bli riktigt bra de närmaste åren. Det blir fullt utrustade förband med mycket lätt utrustning som bara fungerar bra på vägnätet. Det är vackert så, mycket mer går nog inte att få med på ca en veckas övning per år.

  Blir det riktigt krig antar jag att det blir att skramla fram minibussar till närmaste vettskrämda vårdcentral och därefter överbelastade akut för de som överlever så länge. Det kommer nog inte att bli några höga samhällskostnader för avancerade proteser och habilitering... Så lär det förbli tills vi återigen skaffar oss ett civilförsvar som kan hantera stora olyckor eller terrorattentat under det omobiliserade normaltillståndet. Avancerad krigssjukvård för hemvärnet känns som prio fyra efter mera övning, verkansförmåga och rörlighet men jag hoppas man fixar det alla enklaste.

  SvaraRadera
 7. Tja avseende utbildning så kommer HV att övas i fördröjning och övriga svårare uppgifter om omvärldsläget så kräver, dvs HV ska utbildas när ingen har tid att göra det. Beredskapsmässigt så pågår en uppsnäppning som ska vara klar 2014 som faktiskt ser ut att kunna bli av dessutom.
  Utrustningsmässigt lätt pv och handeldvapen och lite annat, mycket av utrustningen är arv från IB org som iofs fått lite uppsnofsning längs vägen. Fordonen är för få och för gamla nya håller på att tittas på men lär inte komma ut i förbanden under överskådlig tid då de som hitills testats har fallit isär enligt uppgift, och vars praktiska nytta är begränsad då de ej har terrängförmåga eller splitterskydd.
  Ledningstrukturen med radio osv eftersatt och i många fall bestående av apparater som når så långt man kan kasta dom, med batterikapacitet nära noll förstärkt med trådsamband m/39, detta ska åtgärdas men det är som allt annat det lär ta en sisådär 10 år. Tilldess så löser varje komp och pluton det bäst de kan med olika civila system eller tätare grupperingar

  Det som har slagit mig som något oroväckande är att insats ska användas nationellt men hur ska dessa förflytta sig i sina hertz hyrbussar med en fiende i faggorna.

  Utbildningen har dock snäppts upp i och med KFÖ reformen men har långt kvar för att göra mer en begränsade kvalitetshöjningar hos förbanden, men det är styrt så från HKV och ytterst regeringen.

  Kort kan man sammanfatta HV med kort startsträcka men utan tillförda resurser tämligen korträckvidd och utan tillförd utbildning tämligen små möjligheter att användas i ett större sammanhang.

  Så vad tror ni kommer FM att ta HV på allvar framöver med skenande lönekostnader och MÖP tendenser vad det gäller mtrl, personligen tror jag det blir som vanligt armén och HKV tar åt sig äran för insatserna men avstår att ge resurserna.

  /Grp ch

  SvaraRadera
 8. Hellre rörlighet utan splitterskydd och terrängförmåga nu på direkten så HV kan öva och lösa en del uppgifter än att vänta på kvalificerade fordon.

  Om sedan kraven ökar kan de lätta fordonen slitas på med övande medan de tyngre och mycket dyrare ordnas, om de någonsin ordnas.

  SvaraRadera
 9. Redin, profanum.

  Finns massvis med flaskhalsar som inte är personal, t ex tillgång till blod. Redan idag måste man skjutsa blod med blåljus mellan olika sjukhus regionalt och lokalt vid större olyckor. Pratar vi krigstillstånd lär nog smärtstillande och narkosmedel också ta slut rätt fort som den civila akutvården är dimensionerad idag. För att inte tala om t ex brännskador.

  Vid större olyckor (t ex en buss med 10-talet skadade) idag måste man fördela ut skadade på flera sjukhus, då akuterna inte klarar av mer än enstaka svårt skadade samtidigt. Svininfluensan gjorde i sin lilla omfattning att intensivvårdsplatser tog slut i Sverige, de flesta som dött i den har dött efter blivit hemskickade utan vård.

  Alla som överlever tillräckligt länge i en krigssituation i Sverige idag kan säkert komma till ett sjukhus eller en vårdcentral, men där kommer knappast alla som borde överleva normalt överleva i praktiken.

  Och som Redin påtalar, det lär inte bli proteser och plastikkirurgi, utan Sverige skulle efteråt se ut som vilket U-land som helst med enögda, enbenta, nollbenta, enarmade, nollarmade och vanprydda människor. De som överlever dvs.

  Vårdapparaten klarar inte krig idag. Enligt officiella siffror kan vi under ordnade fredliga omständigheter idag ordna fram extra sjukvårdsmtrl (förband etc) till 5000 patienter vid en katastrof. Inte blod, inte smärtstillande - utan plåster...

  SvaraRadera
 10. "Nej, jag har inte läst rapporten och kan därför inte heller kommentera den. Jag har inte heller tid att kommentera den säger Claes Meijer, överstelöjtnant och chef över enheten för försvarsmedicin på försvarsstaben."

  Förvånar mig inte. Vårdgivarens representant, Claes Meijer, har de senaste åren nogsamt undvikit Generalläkarens tillsyns alla påpekanden. Viktigast för Försvarsmedicin har varit meningslös omorganisering....

  SvaraRadera
 11. Poängen, som jag inte kom fram till, är att det är höga krav man ställer på såväl HV som fältförbanden idag om de skall försvara ett Sverige där svårt sårad i strid mycket sannolikt innebär döden pga bristande uppbackning av en för ändamålet dimensionerad sjukvårdsapparat.

  SvaraRadera
 12. Musse:
  De får väl för fan jobba över lite om det blir krig. De kan inte ränna runt med 30 timmarsvecka, 8 semesterveckor, kompledigt och storhelgsOB om det är krig.

  Det är förresten inte alls flest civila som skadas i krig, det är enbart i USA:s krig som det är så.


  Cornucopia:
  Det är nog inga problem att få blodgivare till 30 000 HV-män. Att man inte ringer in trötta eller lediga läkare för en bussolycka betyder ju inte att man inte skulle göra det i krig.
  Svininfluensan var ju den lindrigaste influensan som någonsin drabbat Sverige. Att den tog upp mycket resurser (mer än 30 000 sårade soldater) berodde ju på propaganda och inte på behov.

  SvaraRadera
 13. Profanum:

  Du verkar förvänta dig underverka av läkarna för att dom jobbar 8-12h/dag istället för 6h/dag.

  Lite granna som FM förväntar sig underverk för att dom skickar två hela helikoptrar till A-stan....

  SvaraRadera
 14. Cornucopia, Jag var mera inne på en jämförelse med USA:s suveräna militära vårdkedja i Irak och Afghanistan som tillsammans med kroppsskydden gör att mycket svårt skador överlevs trots multipla förluster av armar och ben, osv.

  När vi vinner konflikten och samhället återgår till normaltillståndet tror jag att alla vartefter får proteser och plastikkirurgi, alla de som inte var så svårt skadade från början...

  Egentligen borde "civilförsvaret" vara dimensionerat för rimliga värstafall som inträffar glest som en kapsejsande finlandsfärja, brand i stort nöjesetablissemang med blockerad nödutgång, "Madridbombning" i Stockholm eller krasch mellan två fulla bussar, med ett fullt tåg eller mellan två flygplan med respektive storleksfördelning över landet.

  SvaraRadera
 15. Anonym:
  Dubbel arbetstid av alla läkare en dag och att de enbart tar akutfall räcker för 30 000 sårade soldater.

  SvaraRadera
 16. Profanum

  Hur kan du tro det? Ett av Norrlands största sjukhus(Umeå Universitets Sjukhus) klarar typ 10 intensivvårdsfall samtidigt idag. Dubbla det ger 20. Kan inte förstå hur du får ekvationen att gå ihop. Är resurserna så mycket större i Stockholm? Och hur ska vi få soldaterna dit utan helikoptrar?

  SvaraRadera
 17. Som mycket annat i vår FM har hemvärnet ett något diffust fokus.
  Trots att denna "halva" av armen endast får kosta en fyrtiondel av FMbudgeten så får de som de första dra ner och bidraga med medel till annat vid budgetmissar.
  Jag är också lite undrande till satsningen på de nationella skyddstyrkorna resp hemvärnet. Vad är vad och vem får vad? Här finns hur mycket som helst att ta tag i!

  Ett visst ökat intresse för HV kan man skönja på vissa ställen. Mest är det från sådana som egentligen skulle vilja göra lumpen men inte kan detta längre.
  Tyvärr är vi ofta urbota dåliga på att förvalta detta intresse.
  Detta är moderna människor som ställer krav och vill ha motiveringar, inte arroganta svar om att de saknar helheten. De vill inte vänta i månader på svar eller kallelser. De är vana att få svar med vändande mejl eller SMS.
  Där har vi mer att ta tag i!

  Kompetensbristen i områden som rör logistik i alla dess former gör sig gällande även här.
  Inte ens på de stödjande garnisonerna finns idag alltid stöd för HV i specialkunskaper.
  Skulle vi sätta upp ett lite större armeförband idag skulle vi få liknande anmärkningar på sjv, drivmedelshantering, tillagningsrutiner, kylkedjan, värmehållning, vattenhantering o.s.v...
  Vi kan inte heller detta längre. Rutiner och förmåga finns inte längre.
  Om nu dessa HVförband ska överleva tills dess att resten av armen är på fötter, x antal veckor/månader senare bör vi se till att underhåll m.m. fungerar före att tillföra pvrobot, granatkastare och andra vapensystem.
  (Jag tycker väl inte att solglasögon och snöskor heller är något som bör prioriteras)

  Sjv har under lång tid bestått av "vid olycka eller skada ring 112" både för våra förband och HV.
  HKV och FMlogs intresse består i en väldigt massa ord och en pytteliten verkstad.
  Där finns ytterligare en massa att ta tag i.

  Vad skulle vi få för effekthöjning i hälften av vår arme om vi tillförde HV ytterligare en miljard?
  Vad säger exelnissarna?
  HV och de Nationella Skyddsstyrkorna är de enda snabbt gripbara förband vi kommer att ha under lång tid framöver. Att då inte satsa fullt ut på dessa är nog både dumt och dyrt både på kort och lång sikt?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 18. Anonym:
  Hur lång tid tar ett intensivvårdsfall?

  SvaraRadera
 19. Hur långt är ett snöre?

  SvaraRadera
 20. Anonym:
  Precis.
  Om ett intensivvårdsfall tar ca en arbetsdag så är siffran 20 intressant. Tar det 10 minuter så klarar sjukhuset då 1 440 fall på en dag med dubblad arbetstid.

  SvaraRadera
 21. För 1 miljard extra skulle HV kunna avhjälpa bristen på fordon samt få ett fungerande samband samt en sjv tjänst som höll miniminivå dvs lappa ihop lätta skador och se till att medelsvåra skador överlevde fram till kval vård med egna resurser. Dock skulle det bli en minibusslösning men som det sas ovan det är bättre än inget och kostnadseffektivt i fredstid.

  Grp ch

  SvaraRadera
 22. @Cynisk: Jag hade tolkat det som att IBSS var både vakt OCH beredskapsstyrka?

  SvaraRadera
 23. De flesta förband har nog både en IBSS (vakt och insatsstyrka) och en BerTo (beredskapstropp på avrop). På senare tid har HV bemannat BerTo långa stunder.

  SvaraRadera
 24. @profanum

  Din uträkning av sjukvårdskapaciteten är naiv.
  Hur många av alla läkare har kompetens att ta hand om trauma?
  Jag bedömer att det är en väldigt liten andel.
  Hur många instensivvårdsplatser finns? Inte många. Sverige har stora problem att klara av en större katastrof.
  Vi har mycket begränsad förmåga att ta hand om större brännskador eftersom de kräver mycket vård.
  Det finns en begränsad tillgång till respiratorer, mediciner, smärtstillande, blod, och mycket annat.
  Sjuksyrror som har rätt kompetens saknas.
  Vården kommer att öka i kapacitet under krig, men på bekostnad av kvalitét.
  Svårt skadade kommer man inte ens försöka rädda om trycket är för hårt, allt handlar nämligen om prioriteringar.
  Och även i krig kommer civila att behöva vården som idag...

  SvaraRadera
 25. En mycket intressantare frågeställning är varför ett försvar där de flesta krigsplacerade saknar skäggväxt samtidigt medför ett krav på att soldaters sjukvård i krig ska möta samma krav civilas sjukvård i fredstid.

  Men om man bara ser till den minimala krigsmakt som vi har nu så behövs det knappast några särskilda sjukvårdsresurser utan de kan alla får vård inom den befintliga vården ÄVEN VID DET MYCKET EXTREMA OCH TOTALT OSANNOLIKA FÖRHÅLLANDET ATT SAMTLIGA SÅRADES SAMMA DAG OCH INGEN STUPADE.

  SvaraRadera
 26. Profanum, det finns ca 4,3 miljoner registrerade bilar i Sverige, en bilfärd till Stockholm tar mindre än en dag, det innebär att det finns kapacitet för att vi alla skulle kunna sätta oss två och två i bilarna och åka till Stockholms slott...

  Att det finns si och så många läkare och sjuksköterskor innebär att en av de viktigaste delarna för att kunna åstadkomma en stor kapacitet för akutsjukvård finns, det betyder inte att det är lätt att ge alla vård samtidigt.

  SvaraRadera
 27. Magnus Redin:
  Nja, det betyder väl att alla skulle kunna åka bil en viss dag.

  SvaraRadera
 28. En person kan behöva vårdas på intensivvårdsplats i veckor eller månader, beroende på skadans art. Akutrummen på våra största akuter är på sin höjd 5-6 st. Spelar ingen roll om det finns 100 läkare, när man inte har akutplatser att stabilisera patienterna på.

  Låt oss hoppas / be till höger makt att vi aldrig behöver testa hur illa det verkligen står till med akutresurserna. Låt oss hoppas att alla kommande "Drottninggateförsök" misslyckas.

  Nu skulle man även vid ett terrordåd antagligen rätt omgående upprätta triageplats och sortera bort de svårast skadade direkt på terrorplatsen och tvingas låta dessa "dödas i terrrordådet".

  Det går ju inte heller att bara sparka ut alla de människor som idag tar upp full beläggning på våra intensivvårdsplatser och redan idag kämpar på gränsen mellan liv och död.

  Nej, vårdkedjan brister vid större kris och definitivt vid större kris. Betänk att vi under svininfluensan 2009 fick ta emot enstaka patienter från England då de även där nådde full kapacitet av en så banal sak som en influensa.

  En förhoppning är att grannländer inte dras in i en konflikt eller kris och att vi alltså kan köra/flyga ut svårt skadade till andra länder.

  SvaraRadera
 29. Cornucopia?:
  Så om ett sjukhus får in 11 trafikskadade och bara har 5 akutplatser så låter man 6 stycken ligga kvar utanför?

  Jag vet inte om du är militär, men de där tankebanorna var ett problem när jag gjorde värnplikten. Man räknade hela tiden med att allt skulle vara som det är. T.ex. en jägarpluton med bara 20 man och två bilar kvar fanns inte, och dessutom kunde de ju inte lösa några uppgifter eftersom de inte hade alla funktioner kvar...

  Man kan göra jävligt mycket mer än den normala fredstida kapaciteten bara man är lösningsinriktad. Det gäller förresten en massa andra situationer i livet att om man gräver där man står/gillar läget så går det att göra en jävla massa.

  SvaraRadera
 30. Profanum, naturligtvis går det att göra en hel del ändå, men det är orealistiskt att vänta sig att sjukvården kommer fungera lika "bra" som idag.

  Får vi 11 trafikskadade idag skickas de svåraste fallen till det närmaste sjukhuset och de andra till sjukhus längre bort. Problemet vid krigstillstånd är att det kan bli ett sådant läge på många platser samtidigt.

  Men tycker man inte att operation utan bedövning etc är ett problem, så går det mesta förstås att lösa, utom blodbristen.

  SvaraRadera
 31. Cornucopia?

  Vid ett riktigt krig ja. Men om vi nu tänker oss att det är ett krig där bara våra 45 000 soldater deltar så borde det ju inte vara så blodigt.
  Säg att de flesta soldaterna verkligen försöker göra motstånd och vi får under två veckors strider 2 000 stupade och 10 000 sårade innan de ger upp. 5 000 sårade tar fienden hand om. 3 000 av resten är inte så allvarligt sårade utan behöver mest första hjälpen och övervakning. 2 000 extra akutfall på två veckor borde väl kunna klämmas in?

  Sen är det väl ingen idé att sikta på lika bra sjukvård som i fredstid, precis som att vi inte kommer få lika bra elförsörjning, vatten, vägar, lokaltrafik, internettillgång, underhållning, modekläder, utländska matvaror m.m. m.m.

  Sedan om man räknar lite mer realistiskt så kan vi ju jämföra med Georgien som har ungefär samma storlek på sitt försvar (pinsamt jag vet). Det tog väl ungefär två veckor av krig mot Ryssland och utbrytarna och de förlorade ett par hundra man och fick under 1000 sårade innan de gav upp. Ett mycket mycket större problem för dem var plötsliga flyktingströmmar.

  SvaraRadera
 32. Visst blir det lattare i framtiden.
  En Mercedes Sprinter per grupp kommer sjalvklart att oka framkomligheten vid fredstid och soliga dagar...
  Och dom kan sakert ga som sjuktransport oxa. Forutom halva bussen full i grp mtrl och soldater....

  Borjar man titta i TOEM och jamfor vad som faktiskt finns ute pa hyllorna sa ar det ratt uppenbart.

  Och att FMlog eller liknande ska klara av att leverera liggunderlag, sovsackar, extra langkalsonger mm nar det smaller...
  Det ar ungefar lika som att tro pa Tomten.

  /Tinhead

  SvaraRadera
 33. Utöver syrgas saknar dessutom Hv-s sjukvårdare den tämligen väsentliga persedeln "personligt vapen", vilket tydligen är en eftergift till någon slags Rödakors-flum. Tyvärr säger väl det en del om hur seriöst organisationen ser på stridssjukvård...

  SvaraRadera
 34. @ profanum_vulgus:
  Det förefaller som om du jobbar i landstinget? Du resonerar i alla fall så :-)
  /odi_et_arceo

  SvaraRadera