torsdag 2 september 2010

Åsiktsregistrering i PRIO? (uppdaterad)

Jag har tidigar skrivit ett antal inlägg om PRIO och de kostnader och tekniska svårigheter som väntas dyka upp. Men det finns en hel del andra aspekter med PRIO som är värda att fundera på.

Jag satt precis och läste skrivelsen "Försvarsmaktens utbildningsorder för utvecklingssamtal hösten 2010", HKV 19100:53538, 2010-08-18. Den handlar om hur en chef skall genomföra ett utvecklingssamtal med sin medarbetare och vad av detta som skall registreras i medarbetarens profil i PRIO.

Resultatet (utfallet) av utvecklingssamtalet är en uppdaterad individuell kvalifikationsprofil, UBS-profil och personprofil, där personprofilen innehåller information om medarbetarens intressen, reservationer, potential samt individuell utveckling.

Nedanstående information om den enskilde medarbetaren kommer, efter genomfört utvecklingssamtal, vara åtkomlig i system PRIO för vissa få utvalda befattningshavare inom HR-funktionen. Uppgifterna beskrivs utförligare i olika vägledningsdokument, som bl. a finns publicerade på HR-portalen i Försvarsmaktens intranät.

- Kvalifikationsprofil beskriver medarbetarens utbildning, arbetsområde, samt kunskaper och erfarenheter inom olika områden av intresse för Försvarsmakten.

- Personprofil innehåller information om medarbetarens intressen, reservationer, potential och individuell utveckling.

- UBS-profil utgår från Försvarsmaktens värdegrund och är ett underlag för framförallt personlig utveckling i yrkesrollen.
...
Man kan inte avsäga sig utvecklingssamtal (inkl. UBS), utan det ingår som en arbetsuppgift för envar.


Hmm....UBS-profil??

Vad finns det här som FM vill lagra om sina anställda? Tittar man i de broschyrer som getts ut om FM värdegrundsarbete kan man notera följande:

Fyra centrala frågor ingår: synen på flyktingar och på jämställdhet, viljan att förstå hur människor i andra religioner och kulturer tänker samt vilken syn respondenterna har på FN och andra globala krafter som vill ha fred.

Ska alla medarbetares åsikter om dessa fyra frågor analyseras och registreras? Till vilket syfte? Eller är det synen på värdegrundsarbetet i allmänhet? Har inte alla medarbetare rätt till en privat åsikt så länge som den inte förhindrar medarbetaren från att göra ett bra jobb? Att registrera åsikter tycker jag luktar en smula unket och inte som något som hör hemma i 2000-talets Sverige. Snarare någon annanstans och i en annan tid.

Åsiktsregistrering har prövats förr. I USA leddes jakten på kommunister av senator McCarthy, i Östyskland spionerade alla medborgare på varandra och det lagrades i Stasis register och även i Sverige hade vi vår IB-affär där föregångarna till dagens (s) registrerade alla som hade kommunistiska kopplingar (vilket är intressant att komma ihåg med tanke på det rödgröna samarbetet i valspurten).

Försvarsmakten kommer senast under augusti månad ansöka vid Datainspek-tionen om att få behandla personuppgifter rörande utvecklingssamtalet i system PRIO. I inväntan på Datainspektionens, som vi bedömer positiva ställningstagande, förbereds och genomförs utvecklingssamtalen som planerat i Försvars-makten.

Vad säger Datainspektionen om liknande tillämpningar?

För att en arbetsgivare ska få behandla personuppgifter utan samtycke krävs att behandlingen är nödvändig för att uppfylla vissa syften som nämns i personuppgiftslagen. En förutsättning är att de grundläggande krav som ställs på all behandling av personuppgifter är uppfyllda, till exempel att ändamålet med behandlingen är tydligt beskrivet i förväg och sakligt grundat i verksamheten och att de personuppgifter som behandlas har betydelse för arbetsförhållandet.
...
Däremot kan en intresseavvägning normalt inte ge stöd för att registrera omdömen, värderande uppgifter eller uppgifter om resultat från personlighetstester, personlighetsprofiler och liknande.


På en militär arbetsplats har vi i normala fall personer som är utsedda till skyddsombud m.m. Med PRIO är det nog dags att även utse personuppgiftsombud.

I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar, och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

Till slut, är det verkligen förenligt med en god värdegrund att registrera sina medarbetares åsikter? Ja, enligt HKV direktiv för medarbetarsamtal. Det som ska bli mycket intressant är om Datainspektionen håller med HKV i denna analys.Uppdaterad 10-09-02, 22:38
Ett litet bevis för hur snårigt regelverket är för vad som får registreras i en databas eller inte, är polisens nya register för skoavtryck. Tanken är god. Lagra alla typer av skor och hur deras sula ser ut och sedan kan du jämföra med eventuella avtryck på marken efter ett brott. Finner du en person med denna typ av skor på sig så är han eller hon klart misstänkt. Men problemet är att Polisen har kopierat bilderna utan tillstånd.

– Vi har tankat ner bilder från internet och gjort kopior på dem, för att sedan lägga dem i vår databas, säger l Christer Widemalm, chef för det forensiska analysteamet, FA, som ligger bakom prototypen till skodatabasen.

Men är det tillåtet?

– Ja, enligt vår jurist är det det.

Polisen stöder sig på 2 kap. 26 b § i upphovsrätten för litterära och konstnärliga verk.

"Upphovsrätten hindrar inte att ett verk används i rättsvårdens eller den allmänna säkerhetens intresse", står det där.


Så svårt kan det vara, även för de som borde kunna lagtexterna utan och innan...

Uppdaterad 10-09-04, 17:50
Är Försvarsmaktens hantering av personliga data i PRIO bara ett symptom på en ökad acceptans att registrera data om svenska medborgare?

Jag är i grunden för FRA-lagen då det behövs aktivt underrättelsearbete även inom Sverige, men jag inser också hur dessa data kan användas på ett sätt som kan skada enskilda människor. Hur långt har vi rätt att gå i vår iver att skydda Sverige?

Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel åtta, anges att "var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens". Datalagringsdirektivet innebär ett kraftigt avsteg från denna princip, och tvingar fram fullkomligt orimliga kränkningar av varje enskild medborgares integritet och privatliv, inte minst med tanke på vad som kan hända när sådan information missbrukas. Vi får ett samhälle där mänskliga relationer och grundläggande demokratiska värderingar som yttrandefrihet och meddelarfrihet äventyras. Medierna måste kunna bedriva grävande och granskande journalistik utan att begränsas av digital övervakning.

15 kommentarer:

 1. Fy fn...

  Måste man som officer i den kungliga svenska försvarsmakten verkligen anse att FN är en sund och duglig aktör med förmåga att uträtta nytta på den globala arenan - är det rimligt?

  I så fall är det minst sagt absurt - rena stalinistfasonerna!

  FN är en genomkorrumperad och, i de flesta avseenden, impotent organisation där merparten av de 192 medlemsstaterna varken har demokratisk styrelseform eller medger medborgarna de mänskliga fri- och rättigheter man själv beslutat i generalförsamlingen.

  Att bilden av FN glorifieras inom vissa vänstergrupperingar gör nödvändigtvis inte att den är sann. Nej, nyansera bilden och ta del av Inga-Britt Ahlenius beskrivning av hur det verkligen [inte]fungerar inom FN.

  SvaraRadera
 2. Per, nu har faktiskt FM betalat Bi Puranen stora pengar för att bestämma hur du skall tycka och tänka, så nu är du så god och rättar in dig i ledet. Du vill väl inte bli stämplad som krånglig?

  SvaraRadera
 3. Är det bara fast anställda som registreras i PRIO? Jag tänker mig att FM kan ha nytta av att hålla koll på de som varit inne och t ex gjort utlandsmission så man snabbt kan hitta personal med viss kompetens. Och HRC har väl redan detaljer på alla som ingått i US?

  SvaraRadera
 4. 13.44: You wish...... Man vet inte ens längre vilka som är anställda och under vilka former. Blanketten om att omreglera avtal har bl a även gått ut till avlidna officerare, f d officerare, officerare som redan har obligatorium etc. Personalmodulen i PRIO släpar rejält och det förra systemet är avvecklat.

  SvaraRadera
 5. Detta gör i allafall mig ytterst bekymrad. Som tur är så arbetar jag inte i försvarsmakten men jag kan inte se några skäl till varför tex UBS-profil ska centrallagras.

  Är det lagligt?
  Är det skäligt?
  Behövs det?

  Att en chef och medarbetare efter överenskommelse godtar att det finns nåt slags protokoll för dem själva för att hålla reda på vad som avhandlats i uppföljningssamtalet kan ju vara en sak, men detta...När används UBS-profil?

  Det här är väl ändå ett exempel på en "icke värdeskapande aktivitet" som är unik för FM och sannolikt också ganska kostnadsdrivande.

  Såvitt jag vet finns det ingen annan arbetsgivare som systematiserar detta (inte ens poliser som ju är "i fält" avsevärt större andel av sin yrkesverksamma tid).

  Onödigt om inte annat därför att alla anställda sannolikt kommer att vara noga att framhålla högst legitima åsikter och värden.

  det kommer ju att stå samma sak för alla!

  Eller finns det hemliga omdömen avsedda för organisationen men inte medarbetaren? Och varför ska detta centrallagras?

  Om man slutar sin anställning? Hur ser åtkomstskyddet ut då, och gallras dessa uppgifter?

  Kan inte nån som vet (HR militär) förklara detta här?)

  SvaraRadera
 6. Good point CF! Som ansvarsfull Priohatt med omtanke om min underställda personal kommer jag givetvis att välja vilka frågor jag ställer vid utvecklingssamtalet. Så att vissa poster i Prio's åsiktsdatabas förblir tomma...

  SvaraRadera
 7. Intressant. I Sverige anses det alltså vara kränkande att ge betyg åt skolbarn, samtidigt som man utan problem tillåts betygsätta vuxna människors åsikter. Och det på betydligt flummigare grunder än skolbetyg. Tyder inte detta på att något är väldigt, väldigt ruttet i samhället?

  SvaraRadera
 8. Anonym 14.02, det är ju samtidigt inte att visa omtanke för dina underställda. Hur skall de kunna komma in på nivåhöjande utbildning eller i övrigt avancera utan rätt fraser i åsiktsrutan?

  SvaraRadera
 9. I Sverige är åsiktsfriheten inte absolut. Den är underställd kollektivets vilja. Helt enligt gällande grundlag, RF. Den kollektiva viljan uttrycks av fackföreningsrörelsen.

  Således föreligger en valmöjlighet.

  Acceptera minskat fackligt inflytande.

  Eller gilla läget utan gnäll.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 10. Är det någon mer än jag som undrar varför människors utvecklingssamtal ska centralregistreras och vissa "centrala befattningshavare" ska ha fri läsning om detta.

  Är det någon mer än jag som undrar hur en sådant centralregistrerat samtal ska gå till:
  "Hur upplever du din arbetssituation"
  "Bra"
  Vill du utveckla?"
  "Nej"
  Hur upplever du dina arbetsuppgifter?
  "Bra"
  Vill du utveckla eller berätta mer?
  "Nej"

  Och så vidare.
  Är det någon som undrar hur tilldelningen av läsrättighet ska gå till. Vad är central och vilka akter får dessa centrala anonyma individer läsa?

  Är det någon som undrar hur det gick till när IBM/SAP sålde in detta tilläggsuppdrag till PRIO-projektet?
  "Vore det inte helt fantastiskt att få ett centralt uvecklingssamtalssystem där de fastställda frågorna kan kvantifieras till excellistor som är perfekta vid centrala antagningar eller andra tillfällen då folk ska buntas ihop från individer till siffror i ett tyskt system." Varför ställde ingen frågan, varför då och är det etiskt försvarbart?
  I min ungdom jobbade jag extra på ONOFF och sålde TV-apparater. Det fanns en kategori kunder som skulle ha alla finesser. De visste inte varför och skulle troligen aldrig använda sig av dem och det var så enkelt att, om man ville, sälja en alldeles för dyr produkt till denna kategori. Varför får jag känslan att det är samma kategori som köpte PRIO?
  "Ja den här UBS-modulen den verkar jättebra" utan att förstå vad de tackar ja till...

  Har inte någon reflekterat över hur patientuppgifter hanteras i sjukvården. Där får inte vem som helst, även om de är centralt placerade personer, ta del av journaler.

  Är det någon mer som undrar hur i hela fridens namn man accepterade alla idiotier från SAP/IBM Projekt PRIO?

  SvaraRadera
 11. Perfekt. När vi inom näringslivet vill anställa f.d. officerarer så får vi all information serverad. Räknas informationen som en offentlighandling så vi kan begära ut och såndera terrängen om vilka vi skulle kunna anställa?

  SvaraRadera
 12. @Anonym 22.50: PRIO skall klassas som H/R och därmed så blir det nog svårt att få ut handlingar.

  SvaraRadera
 13. Godkänner datainspektionen FM ansökan att få upprätta ett värderingsregister över anställda, ja då kan vi lägga ner datainspektionen.

  SvaraRadera
 14. Tomas L. så här blir det nog..

  "Hur upplever du din arbetssituation"
  "Bra"
  Vill du utveckla?"
  "Nej"
  Har du något dölja??"
  *Antecknar ivrigt*

  //Rune

  SvaraRadera
 15. I en skrivelse från HKV ("Ändrad genomförandeperiod för utvecklingssamtalet 2010", HKV 16136:65679, 2010-09-27) så verkar HKV förstått att man måste vänta på OK från DataInspektionen innan man lagrar känsliga personuppgifter i PRIO.

  Beslut:

  "Försvarsmakten ska – innan utvecklingssamtalet genomförs med systemstöd PRIO – invänta Datainspektionens beslut kring Försvarsmaktens samrådsansökan om behandling av personuppgifter."

  Vad skulle HKV göra utan den "oberoende granskningsinspektionen"?

  SvaraRadera