fredag 3 september 2010

Massor av helikoptrar!

Nu har äntligen helikopterutredningen levererat sin rapport. Det är en mastig lunta på 352 sidor som lär bli hyllvärmare på många kontor. Slutsatsen är inte helt förvånande att Sverige bör köpa mer helikoptrar.

I slutbetänkandet bedömer utredaren att behovet av stöd med medeltung helikopter är stort, på såväl kort som lång sikt, och att det därför är motiverat att skyndsamt förstärka denna kapacitet. Utredningen gör bedömningen att det alternativ som bäst möter angivna krav är att ett nytt medeltungt helikoptersystem anskaffas. Att modifiera och komplettera idag befintligt helikoptersystem är möjligt men ger en lägre ambitionsnivå.

Blackhawk är det alternativet det talas mest om, men om vi ska direkt peka ut en produkt för anskaffning så måste vi bryta mot svensk Lag om Offentlig Upphandling samt en hoper EU-direktiv (som dock kan brytas med hänvisning till nationell säkerhet). Risken är också att om vi inte tänker oss för att vi gör precis det jag varnade för i mitt förra inlägg, d.v.s. genar i kurvorna med resultat att vi får ett nytt helikopterfiasko.

Regeringen har nu också gett OK att gå vidare med anskaffning av HKP16, men vilken helikopter kommer det att bli? Flygvapeninspektören Anders Silwer talar i senaste numret av Briefing (nr 21, 2010) om att valet står mellan två helikoptertyper.

PROD och FMV håller på att arbeta med HKP 16. Sedan mitten av juni har Integrerade Projekt Teamet (IPT), bestående av personal från både FM och FMV, arbetat med att få fram uppgifter så att de två alternativen (UH-60 och EC-725) skall bli jämförbara.

Varför nu helt plötsligt EC-725? Tja, det är ett europeiskt alternativ och EU blir helt enkelt sura om Sverige bryter mot LOU och dessutom med en affär riktad mot företag utanför EU.

Det gäller dock att köpa rätt variant av helikoptrarna. Både UH-60 Blackhawk och EC-725 Cougar finns i massor av olika konfigurationer. Jämför detta med de problem vi haft med HKP 15.

HKP 15 har fungerat över förväntan i Adenviken. Jag måste erkänna att jag var en smula pessimistisk innan insatsen, men förbandet har gjort ett mycket bra jobb. Nu väntar dock en hel del jobb för att få helikopterenheten inom NBG 11 färdig för beredskap. Flygvapeninspektören beskriver också de bakomliggande orsakerna till att man valt att plocka hem HKP 15 från Adenviken.

Under våren 2010 har hela tiden situationen avseende operativa HKP 15 försämrats eftersom det finns tre större fel som uppkommit. Ett av dessa har ännu inte tillverkaren skrivit instruktioner för hur de ska åtgärdas medan vi för ett par veckor sedan fått instruktioner för att hantera två av felen. Situationen innebär att vi idag har cirka nio operativa helikoptrar mot ett behov på cirka femton mot ställda uppgifter.
...
Varför är det då fel på HKP 15 när det är en beprövad helikopter? Den civila grundversionen av HKP 15 är beprövad men den militära versionen kallad Light Utility Helicopter (LHU) är inte beprövad. LHU (HKP15) finns idag i Sydafrika, Malaysia och på Nya Zeeland, men de svenska helikoptrarna är de som är den mest flugna. Det vill säga, det är vi som ”plöjer fåran” för hela världens LHU genom att skaffa operativa erfaren-
heter.


D.v.s. vi har även i fallet HKP 15 anskaffat en beprövad civil helikopter, men i en oprövad militär variant. Känns det igen från HKP 14/NH-90 där vi skaffade en helt unik variant?

Vad finns det för för- och nackdelar mellan UH-60 och EC-725?

- EC-725 och HKP 14/NH-90 kommer från samma tillverkare och har därför med stor sannolikhet många gemensamma egenskaper i form av logistik och utbildning. På så sätt kan det sammanlagt bli ett bättre optimerat helikoptersystem. Enligt mina helikopterkollegor så är det stor skillnad i förarmiljön och flygegenskaperna mellan NH-90 och UH-60. Ska en och samma pilot byte mellan helikoptermodeller så kan det underlätta om bytet sker mellan EC-725 och NH-90.

- EC-725 är en bra helikopter och betydligt modernare än Blackhawk. Men modern är inte alltid något som man ska eftersträva. Blackhawk har visat sig vara en fältmässig helikopter som genom åren fått barnsjukdomarna nedskakade. EC-725 har använts av fransmännen i Afghanistan med bra resultat, men jag misstänker att fransmännen är till viss del partiska i målet och bara kommer med god reklam.

- UH-60 Blackhawk används i Afghanistan och finns bl.a. på Marmalbasen där våra svenska helikoptrar kommer att vara utgångsgrupperade (med stor sannolikhet kommer dom att likt de norska helikoptrarna operera ute på någon mindre bas). På så sätt kan vi dela logistikresurser med amerikanarna.

- Storleksmässigt är EC-725 en utvecklad Super Puma/HKP 10 och är att jämföra med våra försenade HKP 14. UH-60Blackhawk är ett mellanting mellan HKP 14 och HKP 15. Blackhawk skulle därmed inte bara bli en "gapfiller" i väntan på HKP 14, utan även i framtiden ett bra komplement. EC-725 och HKP 14 skulle i framtiden konkurrera i samma roller. I deta fall skulle det vara lämpligare att stoppa NH-90 beställningen och beställa fler EC-725. Kanske fransmännen skulle ha mer vilja till omförhandling av HKP 14 om vi köper EC-725? Alternativet är kanske att leasa EC-725 fram tills leverans av NH-90? Vi borde ha en del goodwill att hämta hem hos Eurocopter som kompensation för förseningarna av NH-90.

- UH-60 kan vi med stor sannolikhet köpa bättre begagnad som ett FMS-case från USA, vilket innebär snabb leverans. EC-725 innebär nytillverkning och då får vi vänta tills de övriga kunderna fått sina helikoptrar om inte det dåliga ekonomiska läget bland många försvarsmakter innebär att vi kan köpa till oss förtur i kön.

Som jag ser det så finns det två huvudvägar framåt:

- Är det "här-och-nu" samt insatser i Afghanistan som gäller så är UH-60 Blackhawk det självklara alternativet.

- Är det för att få en snabbare leverans än HKP 14/NH-90 så borde vi omförhandla det kontraktet och ta EC-725 i stället och använda budgeten för HKP 16 till att köpa ett antal extra som plåster på såren för Eurocopter. Det innebär en mer ensad helikopterflotta i framtiden.

Uppbyggnaden av helikopterkompetensen pågår just nu för fullt. Bl.a. har träning på landning i Brown-Out skett med HKP 10/15 som träning inför NBG 11 och ISAF. Den tekniska personalen har fått lära sig underhåll av helikoptrar som utsätts för saltvatten i Adenviken och sand i Afghanistan. De nya helikopterpiloterna som genomgått grundutbildning i Tyskland har därmed en ljusnande framtid framför sig oavsett om det blir EC-725 eller UH-60 som blir nästa helikoptertyp för dem att flyga in sig på.

18 kommentarer:

 1. Nu är jag inte expert på vad som är viktigt när man byter mellan helikoptertyper, men NH-90, A-109 och UH-60 har huvudrotorer som roterar åt hållet de inte gör på en EC-725.

  Jag skulle inte säga att NH-90 och EC-725 kommer från samma tillverkare bara för att den senares tillverkare är majoritetsägare i NHI, vilket nog inte riktigt räcker för att kunna omförhandla avtal.

  SvaraRadera
 2. Är oerhört skeptisk till EC-725 med tanke på att Frankrike minskat sin egen beställning p g a fördyringar på ett redan högt pris och tekniska problem. Det är inget vi har råd med om vi ska ha en beprövad helikopter snabbt. Vems produktionslina ska vi tränga ut om vi vill ha helikoptrar snabbt? Ska Frankrike kanske ge/leasa oss det fåtal egna helikoptrar man fått levererade? Låt oss inte gå i samma fälla - ännu en gång...

  SvaraRadera
 3. När det gäller tidsperspektivet så ser jag inte Afghanistan som ett mål utan som medel.

  Helikopterbristen har blivit akut och om Afghanistaninsatsen innebär att den bristen uppmärksammas politiskt bör man smida medan järnet är varmt.

  Det finns en skillnad till mellan alternativen: utbildningspaket.

  Om Hkp 16 ska hinna bli operativ enligt plan måste det till ett massivt utbildningspaket för all personal som ska jobba med helikoptertypen.

  Sikorsky/USA kan hjälpa oss med det i tid - kan Eurocopter/AdT?

  Är det någon som vet ifall det är USA-byggda UH-60M eller polskbyggda S-70i som är huvudspåret för Black Hawk?

  SvaraRadera
 4. För några år sedan var den bärande idén att vi skulle minska antalet hkp-typer i FM. Om vi inte lyckas krångla oss ur NH-90 sörjan så har vi återigen en dyr & dålig lösning med alltför många typer som kräver utbildning, underhåll, uppgradering...

  Oavsett vilken hkp-typ som det till slut blir efter utredande & överklagande så är väl det enda som är säkert att dem är användbara när de inte längre behövs....

  SvaraRadera
 5. Den svenska överordnade militära helikopterstrategin har sedan 1998 varit att ensa vår flotta till ett fåtal nyutvecklade, högteknologiska och multifunktionella typer.

  Att det med största säkerhet innebar unika lösningar har inte uppfattats som något problem. Det är ju bara ett exempel på svensk profil. Måhända har tvärtom möjligheten till betydande tekniska utmaningar på ett för oss nytt tekniskt område sporrat oss och vår försvarsindustri lite extra.

  En strategi kan vara lysande som strategi. Men den är självfallet av högst begränsat praktiskt värde om den inte går att genomföra. Om man, av vilket skäl det månde vara, likväl i över ett decennium vidhåller en sådan ogenomförbar strategi, så är strategin naturligtvis direkt skadlig.

  US Navy och flera europeiska Nato-medlemmar förlitar sig på beprövade ryska helikoptrar för skarpt operativt bruk i Afghanistan.

  Det skulle inte förvåna denna skribent om inte vi också förr eller senare när uppgiften är tillräckligt akut använder oss av beprövade ryska helikoptrar för taktisk luftrörlighet till ett svenskt truppbidrag någonstans i världen.

  - Varför vore det omöjligt att använda Mi-17 inom NBG 2011 när det gick bra för svensk trupp att flyga rysk helikopter i Liberia inom UNMIL?

  SvaraRadera
 6. Det gäller UH-60M och ev kan det bli tal om att köpa loss de 11 Seahawks från Hellenic Navy.

  allt beror på hur de ska prioritera.
  Seahawken kan ta RB 12 och RB 17

  // Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 7. Enligt säker källa så har FM fått OK att göra en riktad upphandling av Blackhawk.
  LEDS

  SvaraRadera
 8. Kan någon förklara hysterin med att skicka ett fåtal svenska helikoptrar till Afghanistan som dessutom skall ledas av ISAF. Eftersom de skall ledas av ISAF så innebär det att det inte blir en resurs som är underställd svenskt befäl, vilket i sin tur innebär att det är högst osannolikt att det blir de svenska helikotrarna som undsätter svensk trupp med MEDEVAC om behov skulle uppstå. Att skicka 3 helikoptrar för att kunna uppträda i rote om 2 innebär att risken är stor att man ofta inte har 2 helikoptrar tillgängliga och då bidrar man med ingenting till en stor kostnad. Jag är trött på tugget om att vi nu skall skicka helikoptrar till Afghanistan för att tillgodose våra svenska behov när så uppenbarligen inte är fallet!
  Beträffande möjligheten att ha en HKP 16 operativ under våren 2013 så har vi hamnat i den sedvanliga långbänken dvs det kommer inget beslut och "window of opportunity" håller på att stängas. Utan beslut kan även de bästa planer gå om intet. Det stora problemet är väl vem som skall förorda köp av EC-725 eller UH-60. Departementet vill nog inte idka ministerstyre och tala om vilket fabrikat som skall inhandlas, FMV har till uppdrag att utföra upphandling och har två fullgoda alternativ men hinner inte göra en upphandling om kravet på tidig leverans skall hållas, kvar blir FM. Men vem vill berätta för Frankrike och Eurocopter eller USA och Sikorsky att deras förslag inte håller måttet när båda alternativen möter kraven?

  SvaraRadera
 9. @ Anonym 0715
  Hysterin kan förklaras av utomordentligt långa process- och ledtider mellan reaktion,beslut och handlande.
  Problemet idag är inte helikopterbrist utan brist på logistik och utrymme. Alla helikoptrar får helt enkelt inte plats och får ställas på platser utan logstöd. Just nu skulle de tre udda fåglarna från Sverige bara generera mer problem för de ansvariga på plats i AF.
  Men tyvärr är det nog andra principfrågor som styr vårt "behov" av att skicka iväg dem.
  Att sedan antalet endast är tre och man opererar i rote gör väl att tillgängligheten inte blir så stor. Detta tillsammans med problemen ovan gör väl att vi kan parkera, i skuggan, bredvid kärran som saknar både logstöd och nosstöd och invänta missionsslutet?

  Det hela är ju gratis och tar inte resurser från något annat!!

  Teaterdirektören

  SvaraRadera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 11. Angående helikoptrar till Aghanistan.

  Varför tar ingen ansvarig chef, läs C INSATS, tag i politikerna och klarar ut att behovet av svenska medevac-helikoptrar har utgått.

  Om det nu mot förmodan fortfarade finns skäl att skicka svenska helikoptar så kräver jag att FM tydligt redogör för varför, samt att de presenterar hur det kan vara mer prioriterat än att få ner ytterligare skytte eller CS-enheter.

  SvaraRadera
 12. CS: Keep on dreaming. Det finns alldeles för mycket politiskt och massmedialt förtroendekapital investerat i en handfull svenska helikoptrar till MeS.

  SvaraRadera
 13. Utan att ha tillräcklig kompetens om hur helikoptersystemen används idag och framförallt hur de ska användas i framtiden undrar jag följande; om UH-60 i någon/flera av dess konfigurationer väljs och HKP14 avbeställs, kommer vi då att ha ett tillräckligt "tungt" system? Behövs komplettering med ett tungt helikoptersystem? (Vilken är då sannolikheten att det kommer att ske?)
  Ett tungt system kombinerat med UH-60 skulle ju rent intuitivt ge en bra bredd. Vore det mer önskvärt än många snarlika medeltunga helikoptrar eg EC725 + NH90?

  SvaraRadera
 14. Kommer vi ens att ha tre 10B skrov i Afghanistan?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 15. Kappvändarna

  I början av 2000-talet gick Sverige (på-hejade av SAAB) och Frankrike (Dassault) hårt åt Polen som då var i färd med att direktupphandla F16. Då fick Polen veta, att så uppför man sig inte om man vill bli medlem i EU, så de startade en (sken)upphandling och köpte F16, men med ett par års försening.

  Kan bli en intressant politisk nöt att knäcka

  SvaraRadera
 16. J K: Bra fråga, men du kanske skulle formulera om den till "kommer vi ha förmåga att bemanna" tre st Hkp 10B i Afghanistan. Det blir svårt med tanke på de avhopp som just nu försiggår på Hkp-flottiljen.

  SvaraRadera
 17. Wiseman, det är också en bra fråga.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera