söndag 5 september 2010

Det får ta den tid det tar (uppdaterad)

Jag noterade i nyhetsrapporterna att ETA lägger ner sina vapen. Utmärkt! Det innebär att en av de längsta konflikterna i Europa kanske kan få en lösning. Den spanska regeringen tar dock löftet med en nypa salt då det brutits ett antal gånger tidigare.

ETA har två gånger tidigare utlyst ensidiga vapenvilor, men avslutat dem båda på eget bevåg.

Den här gången klargörs inte heller huruvida vapenvilan är permanent eller tillfällig.
...
Tidigare våldshandlingar försvaras, men mot slutet låter gruppen sin omvärld veta att de nu vill nå fred på demokratisk väg, utan vapen.

”Eta bekräftar sitt åtagande att finna en demokratisk lösning på konflikten,” lyder ett uttalande.

I den fortsättning som följer talar rörelsen om att gå "steg för steg" på frihetens väg. Gruppen tar åt sig äran för att det baskiska folket "hållits vid liv" och kritiserar samtidigt det regionala självstyre som utvecklats i Spanien efter Franco-tiden, vilket accepterats inte minst av icke-militanta baskiska nationalister.


Jag har tidigare tagit upp exemplet med Nordirland som en COIN-insats för den brittiska försvarsmakten. Baskien har länge varit ett spanskt "Nordirland".

Det man kan ha i åtanke för svensk del är att studera hur lång tid det tar att trycka ner en motståndsrörelse som har stöd från lokalbefolkningen. Nordirland tog i grova drag 40 år att lösa, Malaysia tog 12 år men resulterade sedan i ytterligare ett krig med Indonesien strax därefter. För Spaniens del så har kampen mot ETA pågått i mer än 40 år.

Har vi dessa tidsaspekter i åtanke när det gäller Afghanistan så är det orealistiskt att tro att vi kan börja dra hem våra trupper redan efter 10 år. USA lämnar Irak efter sju år, men kommer att även fortsättningsvis ha stora trupper på plats för att stödja den lokala polisen och arméns kamp som kommer att fortsätta i många år framöver.

Förutsättningarna för ett svensk tillbakadragande från Afghanistan är:

- Tillräcklig storlek på ANA/ANP för att dom själva ska kunna hantera säkerhetsläget.

- En tillräckligt väl accepterad regim i landet.

- Få slut på det pakistanska stödet till delar av talibanrörelsen.

Uppdaterad 10-09-10, 23:39
SAK har ställt sig bakom behovet av militär närvaro i Afghanistan för att möjliggöra civila insatser. Men då och då dyker det upp förespråkare (oftast "avdankade" SAK medlemmar som inte hängt med i utvecklingen i Afghanistan) och anser att ISAF bör lämna fortast möjligt eftersom militära insatser bara skapar mer våld och förder fler talianer.

Frågan är bara vad SAK egentligen har för praktiska idéer om hur vi tillsammans ska gå framåt på bästa sätt i Afghanistan?

SAK:s årsmöte antog i maj i år ett uttalande där vi ställer oss bakom fortsatt internationell militär närvaro i Afghanistan. Samtidigt underströks att det övergripande målet – att främja fred och utveckling i Afghanistan – måste få ett tydligare genomslag i avvägningen mellan olika insatser.
...
Samtidigt står det klart att kriget i Afghanistan inte kan vinnas militärt, att talibanerna vinner så länge de inte förlorar och att de har tiden på sin sida. I denna situation finns inga enkla lösningar. För SAK:s del är det viktiga att vi får möjlighet att bygga vidare på 30 års arbete i Afghanistan, där vi har byggt upp en gedigen kompetens och en stark organisation.


Jag håller helt med om dessa påståenden, men samtidigt ser jag inga direkta konkreta förslag på hur vi går vidare? Med den erfarenhet SAK har så borde dom veta en tevvig väg framåt för att nå framgång? Enligt min syn så är ISAF i landet för att skapa tillräcklig stabilitet och säkerhet för att afghanerna själva ska kunna ta över ledningen av landet och det ska kunna skydda SAK och andra internationella hjälporganisationer.

I dagsläget drivs insaterna framåt mot militära mål. Låt i stället organisationer som SAK ställa mer praktiska förslag på vägen framåt och ISAF övergå till att stötta dessa insatser.

Uppdaterad 10-09-25, 22:52
ETA kommer nu med fler fredstrevare. Precis som tidigare är spanska regeringen tveksam.

ETA announced a "permanent ceasefire" in March 2006, and shortly afterwards Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero's Socialist government said it was launching tentative peace talks with the outfit.

But in December 2006 the group set off a bomb at a car park at Madrid's airport, killing two men, and in June 2007 it formally called off its ceasefire citing a lack of concessions by the government in peace talks.


DN, SvD

Uppdaterad 10-09-26, 17:03
Nu har ETA lagt fram sina krav för fred.

I ETA-språkröret Gara kräver man bland annat att en färdplan för erkännandet av ett oberoende Baskien arbetas fram, att vissa ETA-fångar släpps ur fängelserna, att gruppen får ha vapenförråd samt att man fortsatt får rätt att försvara sig.

Tror knappast att spanska regeingen går med på detta...

26 kommentarer:

 1. Vad gör situationen i just Afghanistan så strategiskt viktig för Sverige och västvärlden att det motiverar en så lång närvaro, samt att i princip hela armén stöps om för just den krigsskådeplatsen?

  SvaraRadera
 2. @Per A:

  Insatsen i Afghanistan är inte strategiskt viktig. Den är viktig under en kortare tid framåt och av utrikespolitiska skäl.

  Carl Bildt har ju uppfattningen att uthålligheten är avgörande för hur väl en insats lyckas. Det är säkert riktigt, men slutet på vår insats i det landet avgörs av andra företeelser än det allmänna säkerhetsläget i Afghanistan.

  SvaraRadera
 3. Per A: Risken att få ett fundamentalistiskt övertagande även i Pakistan med tillgång till kärnvapen om talibanerna lyckas återtta makten i Afghanistan.

  Motiverar det att hela armén stöps om i en ökenuniform. Definitivt inte, men tyvärr verkar vi i alla fall ha varit på väg åt det hållet, måhända även fortfarande. Det bör förhindras.

  SvaraRadera
 4. @Wiseman: Helt riktigt. Ur säkerhetspolitisk synpunkt är talibanernas behandling av lokalbefolkningen irrelevant. Vi har stått vid sidan om och beaktat betydligt värre saker än så, Rwanda m.m.

  Det som är viktigt för USA och därmed i förlängningen NATO och Sverige är att dels förhindra att Afghanistan låter grupper som Al Qaida rumsrera fritt och hota omvärlden och dels att "smittan" sprider sig till Pakistan.

  Dock så råder det delade meningar om hur stabilt Afghanistan behöver vara. Jag har vissa misstankar om att talibanerna kan tillåtas komma tillbaka till en delad makt om dom lovar och svär att inte göra om misstaget med Al Qaida.

  SvaraRadera
 5. Chefsingenjören,
  Är det ingen annan som tror att USA's intresse i Afghanistan bottnar i deras egenintresse av olja? Precis som i Irak, men i Afghanistanfallet beroende på dolda förekomster i Norra Irak, Turkmenistan och nordvästra Afghanistan? Alltså ren geopolitik.
  Terroristbekämpning, demokrati, mm är sant men sekundärt.
  /Morfar

  SvaraRadera
 6. @ Morfar:

  Det har pratats mycket om pipelines genom Afghanistan, långt innan mineral och oljefyndigheterna kom på tapeten. Jag är dock tveksam om det är en anledning till USAs intervention.
  Var det bara råvaruflödet man var intresserad av så hade det varit både enklare och billigare att göra en deal med Talibanerna. Att utvinna eller transportera naturresirser i en krigszon verkar både svårt och dyrt.

  SvaraRadera
 7. Jag tycker nog att det ständigt återkommande pratet om att diverse insatser bara görs för att man vill åt naturresurser är ganska naivt. Hade så varit fallet så hade både USA och EU haft betydligt mer trupp i Afrika. Fast vem vet, kanske Pakistan och Indien bara har sina brigader i Kongo för att de är ute efter gruvkoncessioner...

  /Benny

  SvaraRadera
 8. @Wiseman: "Risken att få ett fundamentalistiskt övertagande även i Pakistan med tillgång till kärnvapen om talibanerna lyckas återtta makten i Afghanistan."

  Är det hotbilden så verkar nuvarande inriktning, med ett långsamt och utdraget nederlag som på hemmaplan sminkas om till 'seger', vara ungefär den sämsta tänkbara lösningen.

  SvaraRadera
 9. Per A: En hel del av "krigföringen" i Afghanistan lämnar mycket mer att önska, precis som en gång Irak. Hade Bushadministrationen förberett sig med en ordentlig ny irakisk övergångsadministration i bakfickan att stoppa in direkt vid "krigsslutet" hade många problem och åratal av COIN kunnat undvikas. På samma sätt ställde Irakkriget till mycket av problemen i Afghanistan, då resurser flyttades och inte minst krigföringen i Irak skapade en medvind i hemmaopinionen för motståndarsidan i Afghanistan.


  Oljetillgångarna i Afghanistan är inte mycket att hurra för. Om jag minns rätt täcker de det amerikanska behovet i ca en månad. Knappast värt att föra krig för.

  SvaraRadera
 10. Läser:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utlandssoldater-far-lifta-till-flygplatsen_5278391.svd

  ”Mellan 80 och 120 personer ur den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan antingen åker, eller kommer tillbaka från, ledighet i Sverige varje vecka!”

  Om jag fattar rätt är svenska Afghanstyrkan 500 personer varav alltsà 100 är lediga ... i Sverige hela tiden. Permis varje mànad ... en vecka. Men de fàr lifta till flygplatsen! Fràn östfronten intressanta nyheter. Det hela är rena skämtet ... som Calle Bildt!

  SvaraRadera
 11. FS19 får åka hem tre gånger (à 11 dagar) under de sju månader insatsen varar. Övrig tid arbetas det och inte sällan dag som natt.
  Leaven är behövd tid för återhämtning.

  Men som vanligt har du ingen koll Anders. Det är ingen "lift" det handlar om utan en samordning av transportresurser. Eftersom FS19 är ute i terrängen så mycket lämnas begränsat uttrymme att transportera egen personal till Marmal. Därför behövs stöd från andra alt. tillförda patrior med besättning.

  SvaraRadera
 12. @Anonym - eftersom ISAF inte har markkontroll (av vägen till Marmal flygplats)sà skall permistransport dit fràn baslägret ske med pansarfordon som Sverige inte har! Och jag kan inte tänka mig att man àker pà permis med 15 kilos skyddsväst + beväpning. Sà det är inte lätt! Masar e Sherif verkar vara en gryta som man lätt kan kokas i. Insatsen där verkar inte bara ineffektiv utan även mycket riskabel.

  SvaraRadera
 13. @Anders
  Jo, man åker till Marmal fullt utrustrad och byter om inför flighten.

  Insatsen är riskabel, det är inte tu tal om det. För att den inte ska bli effektiv önskar PRT:t tillskott i vagnsparken. Detta för kunna ha folk ute i terrängen.

  Kom med frågor i stället för påståenden Anders. Det blir bättre då. Din nästa fråga bör handla om fragmenterat stridsfält eller assymetrisk krigsföring.

  SvaraRadera
 14. @Anonym - hm, man liftar fràn basen till Marmal ... fullt utrustad??? Och byter om pà flygplatsen???? Skyddsväst, vapen dumpas pà flygplatsen? Det verkar som Sverige inte ens kan ordna säker permis för sina soldater/sjömän i FS19 ... man saknar ju markkontroll. Fràga - kan inte FS19 fixa markkontroll av vägen? OK, jag vet att under natten vägen kan mineras av XX, mm. Men dà màste man bevaka vägen under natten, dvs man kan inte sova. CI vill nog att permisar tar en hkp basen/Marmal men ... det finns ju inga hkp. Min lösning - àk hem! Afghanerna gillar inte FS19.

  SvaraRadera
 15. @Anders Björkman:

  Jag trodde att jag abbonerade på epitetet "Dummaste kommentator", men nu känner jag att du flåsar mig i nacken!

  SvaraRadera
 16. @Pellefant - jag fàr alltid höra hur dum/idiotisk/korkad jag är av en massa korrumperade och fanatiska xxxslickare, sà jag oroar mig inte för det. Gillar man inte musiken, skyll inte pà pianisten. Klicka gärna pà mitt namn för mer info. Du kan bli rik om du visar att jag har fel.

  SvaraRadera
 17. @Anders
  Personal transporteras (eller åker i enhetens egna fordon) till Marmal, fullt utrustade. På Marmal låses deras utrustning in hos det svenska NSE:t och den hämtas ut när man kommer ner igen.
  Det är helt okontroversiellt och alla som inte bor på flygplatsen gör så här.

  I och med den ökade ansträngningen i området väster om Mazar-e Sharif så har FS19 transportproblem och C PRT:t vill inte gärna ta personal från huvuduppgiften för att lösa leavetransporter. Därför behovet av XA-180.

  Jag förstår faktiskt inte varför du alls går igång på det.
  Och du har fel som säger att Afghanistan inte vill ha FS19 där. Det vill de. Inte alla givetvis eftersom det finns gott om busar där men ANSF och den vanlige afghanen vill det.


  Dina onyanserade uttalanden om insatser i allmänhet och Afghanistan i synnerhet är signifikativa för bekymren i Centralasien. Det är alldeles för många tyckare med dålig faktabakgrund som påverkar debatten.

  SvaraRadera
 18. @Anonym - det är överste Gustav Fahl, CF19, som bekymrat anger riskerna vid permistransport läger/flygplats. Man har tydligen inte tänkt pà dem innan man satte in insatsen. Dàlig faktabakgrund? Själv har jag ju tillbringat (inbjuden!) on/off 25 àr i Mellanöstern och känner mina lokala pappenheimare rätt bra. Klart ingen afghan vill ha FS19! FS19 är inte inbjuden, helt enkelt. Men om FS19 pröjsar sà ställer vissa afghaner upp för kosingen. Det kommer att sluta illa för FS20 eller FS21. USA startar ju evakuering juli 2011 oavsett vad pratmakare Petraeus säger. Angreppskriget i Afghanistan är ju förlorat. Har du inte fattat det?

  SvaraRadera
 19. @ Anders Björkman .
  Ja, du har grymt dålig faktabakgrund. Du är så ute och cyklar att folk inte ens läser vad du skriver, än mindre svarar eller kommenterar dina alster.

  Gustaf Fahl (med F) har begärt fordon. Han väljer att satsa de nuvarande fordonen ute där de behövs för att lösa uppgifterna och behöver därför fler fordon för att lösa leavetransporter.

  Det finns inget angreppskrig, däremot en väpnad kamp att tillsammans med GIRoA bygga upp ANSF. Det är hårt jobb och väldigt stora risker. Det har jag förstått och jag har också varit i Mellanöster OCH Centralasien (där Afghaninstan ligger).
  Den vanlige afghanen vill ha ISAF där stödjande utvecklingen. ISAF och därmed FS19 är inbjudna av GIRoA.


  Återigen Anders: Börja fråga mer - påstå mindre.

  SvaraRadera
 20. @Anonym - som anonym kan man hitta pà vad som helst och du är ett bra exempel. Inget angreppskrig? USA angrep Afghanistan 11/2001! Afghanistan har aldrig startat krig mot USA.
  Tror du den vanlige afghanen vill ha ISAF och FS19 tror du säkert ocksà pà jultomten. Ingen afghan har bjudit in FS19. Sverige är enbart med som back-up till USAs angreppskrig. Visa att jag har fel! Klicka pà mitt namn och vinn Euro 10 000:- . Det är ju nästan SEK 100 000:- .
  Visa hur smart du är.

  SvaraRadera
 21. @ Anders.
  -Jag har varit på plats, det tycks inte du ha varit.
  -Jag har läst COM ISAF:s OPLAN innehållande målsättningarna, det har bedömt inte du gjort.
  -Jag har träffat vanliga afghaner, vilket jag betvivlar att du gjort på sistone.
  -Jag vet att GIRoA vill ha ISAF där och att afghanen i gemen stödjer det.
  -Jag är anonym men tydligen kan man hitta på vad som helst om man heter Anders Björkman.

  SvaraRadera
 22. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 23. Nej Anders. Det är inte över förrän den feta damen sjunger.

  Jag har gjort en del begåvningstester och ligger faktiskt över gemene akademiker i mental spänst, vad nu det har med saken att göra.

  Du tycks ha en alldels för dålig faktabakgrund eftersom du drar helt felaktiga slutsatser. För det är väl inte intelligensen det är fel på?

  SvaraRadera
 24. @Anonym
  Nej, den är den mentala hälsan; sluta mata trollet.

  Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att låta Anders B:s galenskaper stå oemotsagda, men det leder ingenstans. Om vi ignorerar honom kanske han skaffar egna kompisar - eller i alla fall väljer att vara irriterande irrationell någon annanstans.

  Det finns ingenting utanför Anders vanföreställningar som kan påverka dessa.

  SvaraRadera
 25. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 26. Återgå till dina tabletter Anders. Du får inte skippa medicinering.

  SvaraRadera