söndag 5 september 2010

Vi och ni

Jag har med viss sorg följt den debatt som startade med inlägget om pilotkårens ovilja att skriva på obligatoriet innan Försvarsmakten har förtydligat innehållet i skyldigheter/rättigheter. Tyvärr finns det hos vissa armebröder en mycket dålig insikt i vilken roll Flygvapnet har i Sveriges säkerhetspolitik. J.K har reagerat på detta och själv så har jag än så länge försökt hålla en låg profil i mina kommentarer, även fast jag tycker att en del åsikter år hårresande.

En viss hälsosam konkurrens skall det finnas mellan vapenslagen. Det är bra för att hålla skärpan uppe och visa vad man kan. Men det går till överdrift när man tror att den stereotypa bilden av varandra verkligen stämmer. De bilder som finns i detta inlägg brukar ofta visas för att på ett i min värld ganska så roligt sätt peka på dessa fördomar. Armén ligger i leran och Flygvapnet glassar vid polen. Samma bilder spreds under andra världskriget av RAF piloter som satt i solstolar mellan passen. Men där fanns det ett allmänt medvetande om vikten av att slappna av mellan passen och de stora förluster som RAF tog i strid. Om man tittar in på en svensk division så ser alla piloter slappa ut på marken, men följer man med upp i luften och ser den koncentration och det fysiska arbete som det innebär att flyga ett stridsflygplan i hög fart, på låg höjd och i hög belastning så ändras nog synen på pilotens arbete.

Ett av inläggen pekade på att piloterna i Flygvapnet, förutom transportflyget och helikoptrarna som bevisligen varit på insats, var en bunt fegisar. Då har man liten insikt i Flygvapnets organisation då majoriteten av piloterna i transportflyget är f.d. Draken-, Viggen- eller Gripenpiloter och likaså med de förare från Flygvapnet som idag tillhör helikopterflottiljen. Vi har inte som i många andra länder separata utbildningsvägar, utan alla går igenom samma utbildningsväg. Blir piloterna helt plötsligt modigare när dom börjar flyga transport?

Ett antal andra inlägg verkar inte kunna skilja på oviljan att skriva på avtalet och ovilja att deltaga i internationella insatser.

Det pilotkåren reagerade mot var ett mycket dåligt framtaget avtal med oklara villkor. Viljan att tjänstgöra internationellt har alltid funnits. Flygvapnet deltog med en frivilligflottilj i 2:a världskriget och med Tunnan på F22 i Kongo. Sedan dess så har det varit tunt med skarpa insatser. Men vilja har funnits. Viggen stod i beredskap i ett antal år i form av SWAFRAP AJS37. Därefter togs beredskapen över av SWAFRAP JAS39 med A/B versionen. Numera är det Stridsflygenhet JAS39C/D som har beredskap. FLygvapnet var en del av NBG 08 och kommer att vara en del av NBG 11.

Viljan hos piloterna finns med andra ord, men viljan hos politikerna saknas. Handen på hjärtat kära armébröder. Tror ni verkligen att den politiska viljan att skicka iväg NBG 11 finns? Nej, att vi sätter upp dessa enheter är dels för att få bra träning, dels som reformmotor för vår Försvarsmakt, men framför allt för att skicka viktiga politiska signaler till EU, NATO och FN att Sverige är villiga att ställa upp när det behövs. På samma sätt ska vi tolka vår solidaritetsförklaring samt Lissabonfördraget. Det är politiska markeringar för att vi den dag vi behöver det ska kunna räkna med att få omvärldens hjälp. Jag skulle vilja hävda att insatsen i Afghanistan är exakt samma sak. Att det direkt påverkar säkerheten i Sverige eller att vi är där för att hjälpa kvinnor är bara sekundära orsaker. Huvudorsaken är att vinna pluspoäng av NATO och USA.

Att säkerhetstänkandet är högt är självklart. För Flygvapnet och Marinens del så är huvuduppgiften försvar av Sverige. I denna uppgift är vi villiga att ta mycket stora risker. Ta Tp-84 som exempel som flög i nästan 20 år i Flygvapnets regi utan motmedel. Men när transporterna till Sarajevo skulle genomföras så blev det stopp innan man hade integrerat ett fungerande varnings och motmedelssystem. Jag tror att alla de armébröder som åkt fram- och tillbaka till insatserna i f.d. Jugoslavien är ganska så glada över detta säkerhetsmedvetande. Jämför med transporterna till Afghanistan där vi inledningsvis nyttjade civila bolag. Men efter en incident som mycket väl kunde ha slutat som för den polska regeringen så valde man att sätta in Tp-84 för transporterna. Ett förlorat flygplan eller helikopter i Afghanistan skulle vara politisk katastrof i Sverige. Inte enbart för den dyra resursens skull utan för att tillbudet även skulle resultera i massor av dödsfall. En fullastad Tp-84 innebär att stora delar av en mission skulle slås ut (vilka skickar vi då för att ersätta, eller drar vi hem hela insatsen?). En fullastad helikopter innebär två piloter, färdmekaniker/skytt, navigatör, doktor samt eventuella skadade. Motmedel, beväpning och ballistiskt skydd på en helikopter är i första hand inte till för att skydda besättningen utan för att säkerställa att uppdraget går att genomföra även vid beskjutning från marken. På så sätt kan en MEDEVAC-helikopter sättas in även mitt i en eldstrid, vilket jag tror att den sårade soldaten på backen nog uppskattar.

Att tro att endast verksamhet i Afghanistan skulle vara "skarp" tycker jag är ganska så naivt. Fråga t.ex. en helikopterpilot som var med vid Estonia om hur skarpt det uppdraget var. Själv så har jag haft incidentberedskap under många år i både spanings- och jaktrollen. Dessa uppdrag kan vara allt från det enklaste som finns till att vara först på plats när U-137 hamnade på grund utanför Karlskrona. Nu för tiden har verksamheten minskat betydligt jämfört med under Kalla Kriget. Dels beroende på att antalet flyg- och fartygsrörelser har minskat i Östersjön, men framför allt liksom all annan verksamhet i Försvarsmakten beroende på budget. Det ska bli intressant att se om de nya skrivningarna i regeringens direktiv om ett ökat intresse för Östersjön och Norra Ishavet leder till en ökning i incidentverksamheten?

Att piloter sover i bra förläggningar och inte som våra armébröder i tält och sitter eldvakt är en självklarhet. Även inom armén finns regler för hur en förare av fordon ska få dygnsvila för att han inte ska hamna i diket under insatsen. Är det någon i en grupp som ska få sömn så är det föraren. Att marginalen till fel är liten i Flygvapnet visar vår minneshall på Tre Vapen med närmare 1000 namn på piloter och besättningsmedlemmar som under brinnande fred offrat sina liv. Nu när vi sysslar med CAS så vill nog även armébröderna ha en pigg och alert pilot som släpper bomben. Annars kan det sluta som den amerikanska insatsen som jag beskrivit tidigare höll på att göra.

Att även armén har ett starkt säkerhetsmedvetande visar om inte annat debatten kring utrustning i Afghanistan på. Många vill ha helikoptrar, bepansrade fordon och Gripen som CAS understöd. Men då har man egentligen inte tänkt på helheten.

- Helikoptrar. De svenska helikoptrar som vi skickar nästa år till Afghanistan kommer inte att bli en unik svensk resurs utan tilldelas ISAF. Att vi ställer dit helikoptrar kan innebära att andra drar hem sina, med resultatet ett nollsummespel. Våra Tp-84 har faktiskt gjort ett jobb för att avlasta de tyska helikoptrarna som därmed har varit mer tillgängliga för bl.a. MEDEVAC. Men nu är det en politisk fråga och våra HKP 10B kommer att åka till Afghanistan vare sig dom gör nytta eller inte. Personligen tycker jag att det hade varit bättre att skicka ner ett gäng helikoptrar i trupptransportrollen, då vi dels med ett mindre antal soldater kan täcka större yta och dels så kan vi undvika IED helt och hållet. Vi får dock inte glömma att flygning med helikopter inte är ofarligt i Afghanistan och de flesta olyckor sker på grund av väder och svåra operationsförhållanden.

- Terrängfordon. Jag håller helt med vår f.d. insatschef som ansåg att bepansrade fordon inte alltid var enda lösningen i Afghanistan. Dom ska givetvis finnas när dom behövs, men faktum är att inte ens det bäst bepansrade fordonet klarar av en IED av större format. Tvärtom så kan det vara lättare att ta sig runt i landet i en skottsäker jeep och på så sätt undvika samma rutter som gör att talibanerna vet var dom ska placera sina IED. Det är dessutom betydligt mindre aggressivt framtoning mot lokalbefolkningen om det nu är Hearts & Minds som vi är ute efter. Vi får inte glöma att vi skyddar våra soldater betydligt bättre genom att samarbeta med lokalbefolkningen som då bl.a. kan ge oss underrättelser som gör att vi helt undviker att hamna i bakhåll.

- CAS. Bra för att kortsiktigt skydda egen trupp, men tveksam nytta i det långa loppet. Att använda en mycket dyrbar resurs för att slå ut enskilda talibaner är svårt att förespråka rent ekonomiskt. Bättre att satsa dessa pengar på en större närvaro av trupp i Afghanistan med fokus på OMLT så att vi kan få ANA med i matchen. Dessutom är risken allt för stor att vi skadar/dödar civila och då kan vi gräva ner alla ambitioner på Hearts & Minds.

Tyvärr är det kanske just vårt säkerhetsmedvetande som förhindrar oss att lyckas i Afghanistan?

Nej. Nu måste vi sluta upp med pajkastandet mellan försvarsgrenarna. Det finns inga "vi och ni", bara en gemensam Försvarsmakt som borde se till helheten. Flygvapnet och Marinen gör bäst funktion på hemmaplan i skarp incidentverksamhet, men kan givetvis då och då åka ut internationellt. Incidentverksamheten är lika skarp som insatser i krig och ger bra träning. Armén är dom som har störst nytta av utlandsinsatserna då dom ger den skarpa träning soldaterna inte kan få hemma i Sverige och dessutom många politiska pluspoäng från omvärlden.

46 kommentarer:

 1. "Att piloter sover i bra förläggningar och inte som våra armébröder i tält och sitter eldvakt är en självklarhet."

  Varför är det en självklarhet? Varför ska besättningar bo på hotell? Varför ska piloterna ha särskilda villkor? Varför är ni finare än övriga?

  Det är sånt där som ökar skiljatligheten mellan Flygvapnet och andra Chefsingenjören. Varför ska jag ha det sämre än du har det? För att du flyger ett flygplan långt ovanför det elände där jag befinner mig?
  Borde inte det innebära att du kan bo lite sämre och att jag i stället får bo bra de gånger jag inte bor under bar himmel i ett mozziedome?


  I grund och botten är det väl klart att alla ska ha det bra men nu har det gått för långt i Flygvapnet. Besättningar som vägrar ut och piloter som vägrar skriva på avtalet.
  Helt plötsligt är det synd om dem men var det inte synd när Mustang, Hendrix och de övriga i dokumentären Stridspiloterna tvangs skriva på samma avtal för flera år sedan för det gjorde de väl? Alla andra officerare som anställdes tvingades ju skriva på då.

  Nej, jag tycker inte att sättet anstår sig en krigsman. Det fallerar på allt för många sätt. Jag har hört många som svurit åt primadonna-fasoner och förstår att även andra nationer ser ner på det svenska Flygvapnet eftersom piloterna inte ses som representativa för krigspiloter (brist på annan term). Det kan vara läge att fundera till på vilka signaler man sänder.


  Förmodligen kommer detta inlägg att sågas och jag kommer att dumförklaras. Och nej, jag har inte blivit nekad pilotyrket eftersom jag inte har sökt, dock har jag åkt en jäkla massa runt om i världen. Nej, jag tycker inte att alla ska ha det så dåligt men jag tycker att gnäll ska vara berättigat och tycker inte att det är det nu.
  Jag tycker att folk som inte är beredda på umbäranden ska söka andra jobb. Det finns alldeles för många såna i Försvarsmakten, i alla försvarsgrenar.


  Jag uppfattar också att det är "Vi och dom" internt i Flygvapnet där det är skillnad på gamla marinflygare och arméflygare, på TP från Såtenäs och "Brommafolket" och på spetsflyg och markpersonal. Det är alldeles tydliga skillnader så någon homogen samling tycks inte FV vara.


  Och: Tänk om hotellnatten i Uzbekistan var det som var orsaken till haveriet i Afghanistan. Tänk om det hade varit säkrare med lite enklare boende på Marmal?

  SvaraRadera
 2. @Cynisk: Nu tolkade du mer av denna mening än jag hade för avsikt. Hotellnatten är till för att säkerställa god sömn som i sin tur är till för att säkerställa god flygsäkerhet inklusive att bomben hamnar på rätt mål och inte min egen FAC.

  SvaraRadera
 3. Kravet på boende gäller inte hotell. Däremot gäller boende som säkerställer 6 h sammanhängande sömnperiod / dygn och det kan mycket väl vara tält och har även varit så många gånger då jag har varit på övning med SWAFRAP, NBG, SE-XX o s v.

  Sluta älta några jävla hotellnätter som inte existerar!

  SvaraRadera
 4. Det finns gott om exempel på ohemula hotellnätter så försök inte.
  Uzbekistan och Gabon är exempel där piloter krävt bättre boende än vad både svensk trupp och utländska besättningar har haft.


  @CI
  Visst är det bra om bomben hamnar på rätt ställe men för mig är det egalt om det är du eller din kollega från artilleriet som levererar. Ska inte pjäsbesättningen då också ha samma möjligheter? Ska inte den som skriver operationsordern också ha det? Borde inte stridsfordonsbesättningen också sova i ARA-standard om de ska spaka bland andra människor?

  SvaraRadera
 5. @Cynisk: Jo, det borde dom ha. Men som anonym 09.53 säger så är det i första hand inte boendet i sig själv som är huvudsaken utan behovet av sammanhängande sömn. Detta ska givetvis artilleribesättningen och den som skriver operationsordern också ha. Om Uzbekistan eller Gabon kan jag inte uttala mig annat än att det för mindre grupper och kortare missioner oftast helt enkelt är billigare att hyra in ett boende än att bygga upp en egen camp. Detta särskilt om säkerhetslägetr medger att man kan nyttja den civila infrastrukturen.

  Flygvapnet har oftast en stor fördel jämfört med Armén och det är att man är baserad utanför den närmaste stridszonen, vilket innebär möjlighet till bättre förläggningar.

  Skulle vi skickas till Afghanistan så blir det alltså barackerna på Marmal (samma barack som operationsorderpersonalen sover i), snarare än att sova under bar himmel under en Galt, som gäller för divisionen. Alternativet är den portabla divisionsbyggnad med tillhörande boende som används av AEW, se bild. Men då blir det till att släpa med sig ett antal containrar.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Nordic-Battlegroup/Nyheter/Flygvapnet-i-Nordic-Battlegroup/

  SvaraRadera
 6. Mina källor säger att det finns piloter som varken gillar obligatoriet eller utlandstjänsgöring. Det talas högt och brett om krigsmän hit och dit. Väldigt många är totalt ointresserade av försvaret numera, och håller endast på för att tjäna pengar.

  SvaraRadera
 7. He He, är ni helt säker på att detta är viktigt? För en vanlig okunnig medborgare så ter sig denna debatt lite larvig.

  SvaraRadera
 8. Det börjar att bli trångt i Försvarsmakten.

  Det är lite som med svinen; för trångt utrymme gör att svinen börjar att tugga på varandra. Det samma gäller för människor.

  Inga jämförelser i övrigt.

  SvaraRadera
 9. CI, det här blogginlägget skadade dig nog mer än det gjorde nytta. Efter detta så är nog inte Försvarsmakten mer enad och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Jag kan minnas några blogginlägg där ni försökt tjata in JAS:en till Afghanistan. Skomakare, bliv vid din läst.
  /SO

  SvaraRadera
 10. Jag vet inte hur förhållandet är mellan kollegor och officerare, men så här från läktarn kan det ses som lite konstigt varför inte till exempel helikopterpiloterna var med på detta upprop. Ville piloterna i Flygvapnet ha sympati borde man väl också när man nu har lyckats koordinera mellan flottiljer och ta sig tid att få med helikopterpiloterna och ville man verkligen visa sig starkt mot arbetsgivaren borde alla lokala förbund också kunna kontaktas. Större än så är väl inte försvaret idag.? Då hade det väl visats en mer samfälld bild och styrka. Nu blir det så här splittrat istället! Dessutom om man tittar på brevet är det ju inte mycket om detta med obligatoriet utan mer om lönen och andra avtal. Internationella arbetsskyldigheten läses mest som en förevändning att starta detta upprop. Tillsammans är man stark! Men inte i detta fall! Vad säger facket centralt ? De borde ju gå ut och uppmana sina medlemmar att inte skriva på. Sedan får man ta "striden" sen.Men det kanske är så att det inte är många som har något mot arbetsskyldigheten när det väl kommer till kritan. Nej det verkar mest som piloterna har agerat i för att skydda sina egna intressen och inte brytt sig om de andra i försvaret. Svårt att få sympati då..../Göran

  SvaraRadera
 11. @Anonym 10.41: Jag får erkänna att jag kraftigt undervärderat de konflikter som verkar finnas i FM. Att inlägget skulle ha skapat dessa tvivlar jag dock på. Det har nog bara skrapat en smula på den fernissade ytan.

  Jag är i grund och botten för att skicka Gripen till Afghanistan, men tror inte att det kommer att ske. Särskilt inte nu när politikerna pratar mer och mer offentligt om neddragningar i insatsen. Därför bör man prioritera vad man lägger den begränsade Försvarsbudgeten på. Beredskapsförband som aldrig används, eller träning?

  SvaraRadera
 12. Framförallt tycker jag 'hotelldebatten' är en distraktion bort från den huvudsakliga frågan, nämligen obligatoriets utformande - en fråga som i sin tur ofta verkar blandas ihop med frågan om äldre (post-2004) officerares vilja och intresse för utlandstjänst.

  Jag menar, piloternas protest gäller ju det dåliga sätt ÖB försöker driva igenom obligatoriet på. Och det håller väl de flesta inom övriga vapenslag med om? Men istället tolkas piloternas protest på sina håll som att de inte vill ta sitt ansvar och åka på internationell insats som alla andra.

  Skall vi tolka det som att alla officerare som här och i andra fora skällt på ÖB:s brev också är för bekväma för utlandstjänst? Nej, just det. Så släpp nu sidospåret med hotellnätter och backa upp piloterna istället. De är ju de enda som hittills gått ut öppet och kritiserat.

  /Benny

  SvaraRadera
 13. @ Cynisk

  Dina kommentarer angående piloters jobb visar på en djup oförståelse för vad vi jobbar med. Detta är inte konstigt eftersom det är väldigt svårt att få en bild av en stridspilots jobb. Men du måste inse att du inte har hela bilden. Flygsäkerhet är inte enkelt att jobba med men vi måste alltid göra vårt bästa för att främja den.
  Jag kan inte uttala mig om hur lång eller hur bra kvalité din vila måste vara. Likväl kan du inte uttala dig om mitt jobb eftersom du inte vet vad du talar om.

  Cynisk skriver: "..du kan bo lite sämre och att jag i stället får bo bra de gånger jag inte bor under bar himmel i ett mozziedome?"
  Skulle det få dig att må bättre om jag bodde i tält istället för ARA-standard? Det är resonemang som hör hemma i sandlådan. Vore det inte bättre om vi båda bodde i ARA-standard? Vi kräver inte perfekt boende men om det finns tillgängligt så är det väl klart att man ska sova så bra som möjligt och därmed främja flygsäkerheten? Ett flygplan kräver viss infrastruktur för att fungera. Därmed ökar oxå möjligheten att bo på ett vettigt ställe. Jag tänker inte tulla på min flygsäkerhet bara för att du ska känna dig lite bättre.

  Cynisk skriver: "...andra nationer ser ner på det svenska Flygvapnet eftersom piloterna inte ses som representativa för krigspiloter".
  Var har du hört detta? Jag har varit på ett flertal övningar tillsammans med utländska kollegor. I min erfarenhet är vi uppskattade och betraktas som mycket duktiga och professionella. Vilka är dina källor?
  Är det bara ett antagande du gjort eftersom vi ofta sover inomhus?

  Vem har sagt att det inte var synd om Hendrix och Mustang? Det är jävligt synd om dem. De har behandlats otroligt dåligt av arbetsgivaren under mycket lång tid. Att de tvingades att skriva på utlandsavtalet i blanco är bara en av tegelstenarna i deras ryggsäckar. Att de fortfarande jobbar kvar är ett under, men vi kollegor är väldigt tacksamma för det.

  Den enda som ökar "skiljatligheten mellan Flygvapnet och andra" är du.

  SvaraRadera
 14. Denna debatt har ju fullständigt spårat ur...

  Nu är det helt plötsligt en intern pajkastning mellan piloter och icke-piloter, som i grund och botten har sitt ursprung i att piloterna var de enda som enat stod upp och öppet uttryckte sin åsikt rörande Försvarsmaktens totalt inkompetenta sätt att hantera frågan om utlandsobligatoriet.

  Jag vet att det inte är frågan om obligatoriet i sig som gjorde att piloterna agerade. Det är FM brist på att precisera förutsättningarna runt omkring avtalet.

  I den frågan stöder jag piloternas agerande fullt ut. Tråkigt att inte fler yrkeskårer inom FM agerar på samma sätt bara.


  Kopplat till den löjliga debatten om flygsäkerhet kan jag ge det marina perspektivet för att göra en liknelse.

  Självklart så måste man tillse att en person som ansvarar för liv, sitt eget och andras. Direkt eller indirekt, ska ha så bra förutsättningar för sömn som möjligt!
  Där är det ingen skillnad mellan flygsäkerhet eller sjösäkerhet.

  Om man ska sitta mitt i natten och framföra ett fartyg med en hel besättning är det en förutsättning att man har fått ostörd kvalitetssömn. Precis samma sak som för en pilot.

  På fartyg har man "hyfsat bekväma" hytter att sova i. Dessvärre så är det inte alltid fint väder på haven, och ju sämre väder , destå sämre sömn blir det.
  Kan ibland jämföras med att försöka sova i en berg-och-dalbana. Inte så lätt med andra ord, och då äventyras sjösäkerheten ganska omgående efter något dygn då personalen fått dåligt med sömn. Hade man i det fallet haft möjlighet att låta den som framför fartyget få sova på hotell, eller annat lämpligt ställe och få kvalitetssömn (vilket är praktiskt omöjligt) så hade man gjort det!

  På samma sätt är det också en självklarhet att en pilot också ska ges den möjligheten. Samma sak gäller självklart andra befattningar av samma dignitet i hela FM inkluderat Armén.

  Så sluta ksta paj på varandra nu.
  Det är det sista vi behöver inom FM.

  SvaraRadera
 15. @Pilot

  Måste jag själv vara pilot för att ha synpunkter på piloters förhållningssätt till sin omgivning? Knappast.
  Mina synpunkter påvisar ett missnöje över hur vissa personalkategorier opererar inom FM.

  Jag medger att jag inte har koll på allt men det kan knappast behövas för att ha synpunkter. Vad jag däremot har koll på är hur piloter i min närhet agerat och uttalat sig om sin egen roll i FM och sitt förhållande till internationell tjänst. Jag har också koll på vad andra nationers piloter sagt om er, tydligen bakom ryggen eftersom ni inte har hört det?!


  Nej, jag skulle inte må bättre om du pilot bodde i en mozziedome men jag skulle må bättre om det blev lite mer balans i FM, att de som har jobbiga arbetsförutsättningar och som är borta mycket från nära och kära i diverse insatser skulle få ökat stöd. Det är den underbetalda truppen som ska ha mer, inte 07:30-16:30-personalen. Just nu anser jag inte att flygande personal ska ha mer av den lilla kakan som fördelas bland Försvarsmaktens personal utan tycker att Marinens och Arméns personal har förtjänat det.

  SvaraRadera
 16. Det är inte bara mellan vapenslagen som motsättningar finns. I Korea delar den 38:e breddgraden landet i en nordlig och en sydlig del. Inom marinen hittar vi den delande gränsen vid 57:e breddgraden. Trist men ett faktum sedan FB 04, även om de interna motsättningarna har en längre historia än så.

  Ibland får jag känslan av att det är bättre att det går dåligt för kollegerna på andra sidan "gränsen", än att det går bra på den egna sidan. Lite som hos Cynisk; alla skall sova lika illa eller som hos de röd-gröna; alla skall vara lika fattiga och sjuka.

  Att skylla dessa motsättningar på CI verkar dock högst långsökt. Däremot är det utmärkt att han lyfter fram problemet i dagsljus, så att alla får chansen att komma fram och visa upp sig och visa att inlägget var motiverat.

  Det går i det här fallet inte heller att skylla på ledningen, även om jag inte kunnat förmärka någon ansträngning att komma åt problemet därifrån. Å andra sidan är nog motsättningarna större och går djupare ju högre upp man kommer i systemet. Problemet är kanske endast "små människor". Om du får det sämre, så mår jag bättre. Om du blir av med jobbet, får jag ha mitt kvar.

  Själv har jag alltid hållit armén och människorna där högt, men efter att ha läst kommentarer här och hos WW sker detta numera med reservationer. Trist.

  SvaraRadera
 17. @Sumatra
  Antingen får jag skriva större eller också får du läsa vad jag skriver. Jag vill inte att FV ska ha det sämre utan "Nej, jag skulle inte må bättre om du pilot bodde i en mozziedome men jag skulle må bättre om det blev lite mer balans i FM, att de som har jobbiga arbetsförutsättningar och som är borta mycket från nära och kära i diverse insatser skulle få ökat stöd."


  Jag har i många inlägg haft synpunkter på att folk först nu reagerat på obligatoriet men att det var tyst när YOP02-04 fick det som krav. Det var OK när yngre kollegor fick ta smällen men nu när även jag ska omfattas så går det inte?
  Det är sånt som jag och andra reagerar över; Ohemul klagan.

  SvaraRadera
 18. Ja, då är det väl bara att glädjas åt alla de miljoner kr pilotlönerna genererat i RALS under åren utan att de får vara med och dela på RALS:en.


  Håller med flera tidigare talare. Låt debatten handla om avtalet och hur det införs istället för att tjafsa internt.

  Snacka om att man gnuggar händerna i HKV åt att "söndra och härska" fungerade ännu en gång...

  SvaraRadera
 19. Det verkar som om många utanför pilotkåren har svårt för att behålla koncentrationen tillräckligt länge för att läsa igenom ett textstycke. Av piloternas brev framgår att dom inte vänder sig mot utlandsobligatoriet utan mot det sätt på vilket ÖB hanterat frågan. Föutom i piloternas brev så påpekas samma sak i ett antal kommentarinlägg. Kanske koncentrationen blir lidande av att sova under en Galt? Då har i varje fall piloterna sett till att på bästa sätt förhindra koncentrationstapp under uppdrag och ni andra får väl sätta igång och jobba på det. Pilotkåren är inte jättestor men redan att få så många att agera gemensamt tyder på viss framåtanda och, vem vet, även på en viss förmåga till att se horisont bortom sina egna fotavtryck.
  Se´n, självfallet, finns bland piloter såväl som bland andra människor av kött och blod, som överdriver sin självbild och lika självfallet finns det dom som har en helt realistisk bild av sig själva. Har du, broder?

  SvaraRadera
 20. Alla män i grön basker som jag träffat på mässen har varit otroligt ödmjuka och verklighetsnära i sin självbild.

  SvaraRadera
 21. @Sumatra: Ja, inlägget hade mer relevans än jag anade...

  @Anonym 12.53: De armékollegor som jag umgåtts med i tjänsten har jag högsta respekt för.

  @Bosse: Helt rätt analys. Många läser inte innehållet i det som skrivs i inläggen utan tolkar det från tidigare erfarenheter eller vanbilder.

  Fokus i frågan har hela tiden varit om det är rätt att skriva på avtalet eller inte. Inte om utlandstjänst eller inte. Att sedan ALFF kom med i samma brev beror på att det finns en lång historik mellan flygförarfacket och HKV där det flera gånger har gått så långt att det lett till massavhopp till det civila. Tyvärr även med dödligt resultat då vissa divisioner saknade de äldre erfarna förarna som kunde dämpa de yngre vildhjärnorna med resultatet att dom havererade.

  @Cynisk: Det nya avtalet som kom 2003 skulle officersförbundet ha stoppat. Men det var lika lite reaktion då som nu. Att de äldre officerarna inte gjorde något är helt riktigt och till viss del säkert beroende på att det inte drabbade dem. Men när man ger sig in i en anställning så vet man villkoren.

  Personligen tycker jag dock att det är stor skillnad på det som hände 2003 och nu när villkoren ändras i halvtid. För min del så innebär det att t.ex. att jag som 20-åring hade valet mellan militär och civil flygkarriär, men valde den militära och har hela tiden varit lojal. Jag har bytt bostadsort ca 15 gånger under min karriär. Jag har tjänstgjort en hel del internationellt, dock ej i insats. Nu är jag inte längre attraktiv för SAS. Att då ändra på förutsättningarna när jag uppfyllt min del av mitt tidigar kontrakt gör mig rent ut sagt förbannad.

  Jag är som du säkert vet positiv till utlandstjänst, men det ska vara på mina villkor!

  SvaraRadera
 22. Cynisk, om officerarna inte velat ta anställning för att obligatoriet då fanns med i från början så tror jag väldigt få har kritiserat dom för det. Men som jag tidigare har frågat. Vad mer än en klapp på axeln och ett dämpat leende till välkomst har jag kunnat erbjuda? Arbetsvägra mig till FPAN och AD?

  Just du Cynisk, efterlyste i somras ett "Gnäll upphör" och att vi skulle jobba för bra avtal. Nu ser vi en yrkesgrupp enade säga att dom är villiga att ta konsekvensen av att neka avtalet för att få till bättre villkor. Det här är konstruktivt arbete, inte gnällanden. I fredsproduktionen drabbas bara förare och tekniker och förare vägrar ut sig. Övriga försvarsmakten luffar på som vanligt.

  Vad är ditt problem?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 23. @Cynisk

  All din argumentation är helt baserad på jantelagen. Du är mer intresserad av att argumentera för att andra ska få det sämre än att kämpa för att du ska få det bättre. Typiskt avundsjuk sursvenne.

  Jag skiter i infanterister och piloter men sådana som du gör mig förbannad. Ta ansvar för ditt val av arbete istället för att jämföra penisstorlek med andra.

  Jag är IT-specialist med kortare utbildning än alla er men jag tjänar mer än både piloter och infanterister. Jag jobbar 8h (max) per dag och behöver inte göra något farligt alls, förutom kanske dricka lite för mycket kaffe. Ska du vara avundsjuk ska du vara det på mig, för mitt liv är fan så mycket bättre än ditt enligt ditt sätt att värdera det.

  SvaraRadera
 24. Är inte en av grundstenarna i vi-dom frågan närheten till döden ( Som Ingemar Bergman skulle ha uttryckt det...)
  det är inte särskilt farligt att vara Marin eller Arméofficer idag. Tyvärr har Afghanistansinsatsen med fört ökade förluster men att tjänstgöra på ett regemente är inte förenat med direkt fara.
  Däremot har pliotskrået många namn på väggen vid minnesrummet på FMV, tillräckligt många för att döden ska vara en realitet hos flygförarna och de som betjänar flygoperationen. Då blir flygsäkerhet något påtagligt, inte ytteligare en pålaga i samma form som övriga säkerhetsinstruktioner. Därmed blir inte heller diskussionen intressant om hur man bor eller äter. Det som är viktigt är att lösa uppgiften och att komma tillbaka säkert.
  Döden i sig är en drivkraft som ställer frågor till sin spets och har man inte upplevt detta så är det inte enkelt att förstå eller känna ödmjukhet inför det faktum att olika tjänster kräver olika av oss som människor.
  Dessutom finns det en krass ekonomisk och kompetensmässig skillnad mellan en arméofficer "allmän" och en pilot. det är kostnaden/möjligheterna att utbilda en individ till pluton/rotechefs nivå. Den mekaniserade striden är ett hantverk som fler kan lösa till en miniminivå än att flyga och utföra uppdrag simultant.
  Den skillnaden må svida men är ett faktum och som sådan viktig när de olika förutsättningarna diskuteras.

  Avslutningsvis vill jag som fler andra instämma i att man borde veta bättre än ett ge sig på varandra i ett FM som behöver en enad officerskår.

  Thomas L
  (som inte är pilot, mekaniker eller officer som överhuvudtaget kan förknippas med flygande tjänst)

  SvaraRadera
 25. Hehe, skitkul läsning. Mer brandfacklor:

  Nu vet jag ofantligt många armékollegor som gärna satt upp öva-dygn trots boende enlig ARA-standard på hotell, ofta i blågul roll eller med annan uppföljning under en övning, t.ex. OMF etc. Sedan sitter man i en hyrbil och "turistar" runt kring övningen. Bättre än att frysa och släpa runt stridsutrustning och packning. Och faktiskt, i den rollen fyller det inget produktivt syfte eftersom man faktiskt inte är en aktiv del av det övade förbandet. Även du som sliter på roten och sover med soldaterna i tält, kommer tids nog att hamna där också. Alla vi som "glassade" runt i hyr-volvos och irriterade dig har också truppfört och harvat med soldaterna i fält. Men, jag instämmer, det kanske inte var tänkt att använda öva-dygn för den verksamheten? Det är en enkel, bekväm och praktisk lösning dock. Alla jobbar vi inte med kärn-verksamheten.

  Det är lätt att falla in i arméjargongen och helt plötsligt agera som om den var sann och realistisk. Hallå, verkligheten är inte så enkel och svart-vit som vi gärna utmålade den för soldaterna när vi var fänrik och instruktör på kompani-nivå. Det finns allvar bakom fasaden.

  Enligt arméjargongen så är yta viktigare än substans. En stabsofficer på besök i fält ska bära fältuniform - han/hon ska förresten alltid bära fältuniform, för kontorsklädsel innebär att man ger fel signaleffekter och i praktiken inte är en "riktig" krigare - oavsett roll och arbetsuppgifter inom armén. "Ett tydligt uppträdande kan dölja oceaner av okunskap" ~ "En fältmässig yta kan dölja oceaner av rostig kompetens"? Själv tycker jag det vore bättre om vi salladsgubbar skulle leva som vi lär - t.ex. "anpassa klädsel efter verksamhet", etc. Men perspektiven och attityderna är snäva i armén, i praktiken. Det vi "skojar om" på mässen tar vi faktiskt på fullkomligt allvar, trots att vi i mer allvarliga sammanhang tror att vi är klokare och mer förnuftiga än så. "Rå, men hjärtlig, stämning" - ballt och proffsigt, på min ära!

  Nä, mina armékollegor borde städa sitt eget hus innan de hoppar på piloterna. Flygvapnets personal har åtminstone en seriös och professionell inställning till sin yrkesroll och kraven den ställer. De har inte nyss lekt "cowboys och indianer" mot en fiktiv motståndare från öster, för att när andan föll på åka på en utlandsmission och känna lite riktig adrenalin. Flygvapnets personal gjorde skarpa insatser varje dag. De förlorade kollegor med jämna mellanrum. De fyller inte sin vardag med floskler, utan försöker se den för vad den är istället. Annars dör de fort, vilket historien tyvärr har visat mer än en gång. De har inte råd med en PK yta som ger "rätt" bild och attityd. De tar sitt jobb och riskerna på allvar.

  Inom armén tar man sig själv på lite för stort allvar istället. Jag vet inte hur många gånger jag stött på idiotiska beteenden under fredstida övningar i Sverige, som försvarades med argumentet "det är ju krig". Nio gånger av tio var det ren lättja bakom besluten att ta genvägar. Men, för fan, det var ju inte krig utan en övning för krig. Spara avstegen och risktagningen tills de faktiskt krävs.

  Flygvapnet har aldrig lekt skarpa insatser. Det har varit deras vardag. De förstår inte ens skillnaden. Ge dem kredit för det och inse att det gör dem professionella till skillnad från alla tomtar jag träffat i armén som verkar drivas av att "leva rollen" snarare än av att göra jobbet.

  Nu när armén också får en vardag som är "på riktigt", så kanske vi ska vara lite ödmjuka och inte tro att vi helt plötsligt är bäst i klassen och oumbärliga. Fram tills alldeles nyss så var vi kraftigt marginaliserade med i huvudsak pappersförband att ställa upp, och de som drog det tunga lasset, och gjorde det viktiga jobbet, var flygvapnet och marinen. Ge dem kredit och lite stöd för f-n.

  SvaraRadera
 26. Jag har varit på fyra missioner som pilot. Sovit i baracker på KAIA utan
  fönster i minusgrader, bottpå Uzbekiskt hotell utan dusch och toalett där
  jag fick plocka kackelackor ur kudden, minns även tälten i Gabon där kollegorna inte kunde sova påg en jävla massa oväsen utanför då de skulle sova (det fanns hotell
  bokat som fick användas vid "nöd" - Tack snälla översten!!) har även sovit i flygplanet i
  Afrika för att någon jävla, gnällig armémajor eller överste skulle få som
  han ville.
  Jag flyger runt i 800-900 miljoners flygplan och är en fet
  TV/PR flagga för Sverige och har chefer i HKV som skiter i vilket, aldrig stöttar mig och tycker att nästa vem som helst kan flyga Tp. Jag älskar mitt jobb och mina kollegor förutom dom jävligt gnälliga "kollegorna" från andra arenor. Hur orkar ni år efter år bjäbba om: "flygsäkerheten kräver, i Affe där är det riktigt farligt, filmen 300....precis så är det i mitt jobb....SUCK! Dessa kollegor som vet vad jag
  tjänar, vad jag kör för bil och hur lätt jag kan ragga på krogen......."get a
  life" eller byt jobb så ni får mer betalt. Jag kan göra det, kan ni?

  SvaraRadera
 27. @ Anonym 14:21
  Du har helt fel om mina drivkrafter.
  Själv tar jag ansvar för mitt arbetsval och tycker att andra ska göra det också. Det är ju det som är själva poängen!

  Grattis till ditt civila jobb. Jag är inte ett dugg avundsjuk på dig. Jag valde bort det civila för FM och har tagit konsekvenserna av det, bra och dåliga. Det civila var för tråkigt för mig.

  CI med flera tycker att vissa kommentarer (såsom jag fäller) är hårresande. Det samma tycker jag om snacket om att det är OK med dåliga förhållanden för markpersonal men inte för flygande personal. Det är den typen av resonemang som jag vänder mig emot. Flygare får inte si och inte så men det ska andra acceptera. Andra ska acceptera och helst inte kommentera flygeriet eftersom det är för svårt för utomstående.


  Men jag undrar om inte Chefsingenjören har smugit in en liten disclaimer med valet av bilder? För visst är badpojkarna ombord på ett hangarfartyg?

  SvaraRadera
 28. Heter det inte fortfarande försvarsgrenar?
  Armé, Marin och flygvapen och inom Armén, vapenslag.

  SvaraRadera
 29. Chefsingenjören - visst vore det fint att bara behöva göra utlandstjänst på egna villkor. Eller att överhuvudtaget bara jobba på egna villkor. Men tyvärr får vi nog nöja oss med att göra det på Försvarsmaktens villkor. (Om nu bara Försvarsmakten kunde klargöra vilka dessa villkor är...)

  /Benny

  SvaraRadera
 30. 07.22: Det vill jag nog också hävda. Någon vägledning på forsvarsmakten.se lär du inte få. Kunskapen hos skribenterna om vad man skriver om imponerar inte, som t ex när man tror att singularis av officerare heter officerare. Att inte kunna använda militära facktermer är illa nog, men att inte ens behärska den svenska som krävs för att skriva om verksamheten väcker närmast anstöt.

  Kalla mig gärna gammalmodig. Det tar jag som en komplimang.

  SvaraRadera
 31. @Cynisk

  Du har rätt.

  Låt dej inte påverkas av de som nu försöker gjuta olja på vågorna, de är konflikträdda eller mest troligt part i målet.

  Det brev som delar av pilotkåren skickade till Ag härom veckan hade ej sänts om ALFF förhandlingarna hade varit avslutade på ett för piloterna positivt sätt.

  SvaraRadera
 32. @ cynisk

  Som part i målet ska jag försöka mig på en förklaring av varför världen är orättvis.
  Jag tolkar ditt val av nickname och dina perspektiv som att du för det mesta utgår ifrån att människor endast agerar med sitt eget bästa i åtanke och att det är drivkraften bakom diverse utspel.
  Att då piloter i större utsträckning än våra bröder i grönt får förmånen kan förklaras utifrån detta perspektiv - men inte så att det är individen som endast gynnas utan främst organisationen.
  Att det har dött drygt 1000 männsikor i flygtjänst är arbetsgivaren medveten om. Det har kostat arbetgivaren anställda, utbildningskostnader och ett stort antal dyra plattformar - och i dagens samhälle ser det inte bra ut om vi förlorar medarbetare i fredsverksamheten. Riskerna inblandade i militär flygtjänst är alltid närvarande. Att säkerställa vila är ett sätt att minska riskerna - därför beviljar arbetsgivaren förläggning på hotell - när det går och i övrigt passar. Självklart är vila viktigt för alla andra med - men - de andra yrkesgrupperna har inte drabbats i lika stor utsträckning av dödsfall i tjänsten. Och nu talar jag om i fredsverksamhet! Artillerieldledaren leder helt enkelt inte i den dagliga fredsverksamheten skarp eld i tillräckligt stor utsträckning för att exponera andra tillräckligt ofta för den höga risk som fatala misstag hade inneburit för andra. I och med detta finns inte incitamenten för arbetsgivaren att bekosta hotellnätter för dessa. Med ditt perpektiv handlar det då bara om ett synnerligen cyniskt nytta-risk beräknande från arbetsgivaren. Arbetgivaren bedömmer inte det vara lönt att säkerställa god vila för alla anställda - helt enkelt för att konsekvenserna för att degligera detta inte överstiger kostnaderna. I krig kommer såklart denna beräkning se annorlunda ut. Då är förmodligen organisationen mer villig att riskera liv och lem för sina anställda varpå förmodligen hotellnätter uteblir. Med detta resonemang så kanske du förstår varför världen ibland inte är rättvis - det kommer den aldrig att bli. Men jag hoppas att även du kan inse att det ibland kan finnas rimliga anledningar till att det är så och att det alltid kommer att vara så. Oavsett hur rättvis man nu vill att världen ska vara..

  SvaraRadera
 33. När denna debatt är över hoppas jag att vi även har löst frågan om vem som är värd bästa lönen, lokalvårdaren(ensam trebarnsmamma) med skurknän eller VD för företaget hon städar - kanske även frågan om perkussionisten och försteviolinisten verkligen skall ha olika löner?

  Är det inte så, att om 500 kvalificerade svarar på en platsannons och att den man anställer kan vara i produktion efter en veckas introduktion, så får han sämre lön och sämre förmåner än när 10 svarar, två visar sig kvalificerade och att de måste vidareutbildas två år innan de är produktiva.
  Jag håller exemplet på teoretsk nivå, jag pekar inte ut några särskilda yrkeskategorier. Kalla det orättvisa eller överbevisa mig om att jag har uppfattat världen fel.

  SvaraRadera
 34. Avundsjuka, är en förklaring.

  Mycket vill ha mer, är en annan förklaring.

  Jag instämmer också med Cynisk, men som du redan märker så får man då räkna med att få utstå kritik. Ingen pissar på ett välmående skrå obemärkt.

  SvaraRadera
 35. @ Anonym 20:13

  Menar du att den del av yrkeskåren som har flest dödsfall i fredstid på hemmaplan skall ha de bästa boendeförmånerna?

  Då borde väl den del av yrkeskåren som bor under förbandsövningsliknande karaktär i Afghanistan och har den största skaderisken och dödsfallsrisken av alla vara de som har de bästa ekonomiska förmånerna. Varför är det inte så?

  Åtminstone borde våra helikopterpiloter få bo under slottsliknande karaktär under övning på hemmaplan, m.h.t. deras haveristatistik.

  G.E

  SvaraRadera
 36. Hur många av markpersonal har dött och skadats de senaste 50 åren? Finns det någon statistik för det?

  SvaraRadera
 37. Anonym 02:02

  Hur många av markpersonal har dött och skadats de senaste 5 åren på internationell insats? Finns det någon statistik för det?

  Hur många av JAS piloterna har dött och skadats de senaste 20 åren? Finns det någon statistik för det?

  Skall JAS piloterna bo på hotell idag och imorgon eftersom deras kollegor miste livet för mer än 20 år sedan?

  Var förväntas FM få störst skadeutfall och dödade medarbetare de kommande åren, på hemmaplan eller utomlands?

  Är det skillnad på folk och folk?

  SvaraRadera
 38. Alla arméofficerare verkar vara kommunister eller sossar. Det är nämligen _precis_ deras argument ni kopierar.

  En kropp, en lön. Bill Gates ska åka ekonomiklass i tjänsten o.s.v.

  Kanske medborgarlön?

  SvaraRadera
 39. Men det var då själva fan. Jävla gnällspikar finns på båda sidor ser jag (ursäkta språket).

  En aning besviken att se debatten ta sandlådenivå från bägge håll.

  "Oooh, ni har det så bra, sluta gnäll!"

  "Vi måste ha det bra för våra kollegor dog i klasar!"

  En del personal var missnöjd med hur obligatoriet hanterades. En del var det tydligen inte. Varför och varför inte? Hur svårt ska det vara....

  SvaraRadera
 40. @Anonym 10.00: Håller helt med. Syftet med inlägget var att peka på att diskussionen om obligatoriet var framtaget på rätt sätt spårat ur.

  Men som psykologerna brukar säga: "Intressant, släpp loss dina känslor". :-)

  SvaraRadera
 41. Om det var syftet så håll argumentet begränsat till det. Syftet med brevet från förarkåren var knaopast att endast belysa att anställningskontrakter har hanterats mindre väl av afbetsgivaren utan att förklara att det finns en missnöje kring många frågor och att ÖB:s brev i somras fick bägaren att rinna lver. Publicerandet av brevet har inte gynnat sakfrågan utan fått intresset att fastna på sandlåde-nivå. Att föra fram anledningar som att det äe synd om oss som tjänar bra borde få ännu mer går inte hem. Detta helt oaktat att det är rimligt med någon form av lönehöjning på 11 år. I Jantelags- Sverige fungerar inte det. Att försöja sälja ett budskap för att det är synd om oss brukar inte fungera- och gjorde inte det den här gången heller...

  SvaraRadera
 42. Anonym 14:02. Med oss menar du vilka? Är det singularis ska det stå mig/jag etc...

  SvaraRadera
 43. Det är skillnad på olika yrkeskategorier i FM men därmed inte sagt att det är skillnad "på folk och folk" eller vilken insats respektive kategori utför. Man måste hålla isär dessa begrepp när man diskuterar vi-dom frågan.

  Det är en mångfacetterad fråga som ställs på sin (något utrerade)spets när piloten jämförs med "infanteriofficeren" Om man ser på frågan ur ett historiskt perspektiv har piloterna alltid varit försvinnande få i förhållande till antalet infanteristerna och den enskildes markofficerens insats har inte synliggjorts på samma sätt som piloterna (se exempelvis Churchill´s uttalande om de piloter som slogs i slaget om Storbritannien)

  Styrkeförhållandet kommer att fortsätta så länge man anser att ett krig vinns på marken, vilket tycks vara en av de få saker som militärteoretiker tycks vara överens om.

  Dessutom har vår egen historia om bygderegementen i Armén inte direkt skapat exklusivitet kring Arméofficeren. FV och Marinen har därutöver en "hjältegloria" (se ovan) genom filmer (Bla "Flottans Käcka gossar" med Thor Modeen) eller Top Gun.

  Med ovan som utgångspunkt vill jag hävda att det finns en mängd olika skäl varför olika officerskategorier har olika status och att jag hoppas att begreppet vi-dom kan ses ur ett vidare perspektiv än "varför får de de mer betalt?" Många av argumenten är obsoleta men det bör nyttjas i att skapa en ny yrkesidentitet istället för att gnata på varandra.
  Man bör också se upp att inte skapa nya subkulturer, jag hörde en Amf-officer uttala sig inför Tchad missionen "Det är häftigare att tillhöra "ettan" än en påföljande mission". Då helt plötsligt har man skapat ovälkomna vi-dom stämningar inom samma yrkeskategori. Och skillnaden mellan Kosovo -Afghanistan-mission är väl milsvid om jag förstått tongångarna inom FM rätt?

  Vi har en FM med en mängd behövda yrkeskategorier, det är väl därför specialistofficeren återinförts, för att bejaka kunnandet.
  Se hur bra en mellanmjölksutsmetad utbildning blir, som FHS när försvarsgrenar knappt får finnas...
  Hylla skillnaderna men kom ihåg att alla har sina unika förhållanden och attraktionskraft på civila marknaden och kostnader per utbildad officer. Därför blir det olika utfall i lönekuvertet. Men det betyder inte att någon är bättre som människa!

  SvaraRadera
 44. "Granskningen visar dock att bland annat stabsofficerare, som vanligtvis är högre officerare, varit svårrekryterade till utlandsinsatser. Detta trots att det finns relativt många högre officerare inom myndigheten."
  Litet utdrag ur Riksrevisionens granskning
  RIR 2009:11

  Kan detta missförhållande alltså bero på dålig boendestandard ?

  Tänk att ibland faller alla bitar helt plötslig på plats och svåra saker får sin enkla förklaring. Att läsa vissa av kommentarerna och samtidigt tänka på tillståndet i firman ger en sådan känsla.

  Eller uttryck så här, ur samma dokument som ovan.

  "Den utbildande personalen har inte alltid rätt kompetens och erfarenhet, till följd av personalbrist och avsaknad av tid för kompetensutveckling. Vidare finns indikationer på att verksamhetssäkerheten kan ha påverkats negativt."
  "Granskningen visar även att processen bakom bemanningen av utlandsinsatserna varit bristfällig."
  Suck!
  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 45. Staffan Heimerssons syn:
  "Flygvapnets piloter vägrar i bredare skala att flyga. De skulle för någon vecka sedan övningsflyga. I stället satte de sig ner och skrev protestbrev till ÖB. ”Kravet”, skrev de, ”på internationell tjänstgöring är droppen som fått bägaren att rinna över”.

  Vilka kärringar! Och, ÖB, brukar inte myterister ställas inför krigsrätt?

  I väntan på att någon tar itu med svenska försvaret bör flygvapnet utackorderas till Ryanair. Det har piloter som flyger. Till och med utomlands."


  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/staffanheimerson/article7771543.ab

  Tror ni att han är ensam om den synen?

  SvaraRadera