onsdag 8 september 2010

Vad händer med de som vägrar?

Om Försvarsmakten inte lyckas rekrytera de ca 4000 frivilliga som behövs varje år för att fylla upp behovet av soldater, specialister och officerare kan det bli att Arbetslöshetskassan kommer att fylla på med "frivilliga".

I höst kan arbetslösa bli anvisade jobb som soldat eller sjöman inom Försvarsmakten. Varje år ska Arbetsförmedlingen rekrytera 4 000 till 6 000 personer till Försvarsmakten, och det handlar främst om militära tjänster. Ingen ska dock tvingas bära vapen, skriver Aftonbladet.

Jag antar att Arbetslöshetskassan ser till att de som skickas till FM uppfyller minkraven för tjänstgöring. Men detta får mig ändå att fundera på ett antal aspekter.

- Hur kan någon bli anställd i FM som inte behöver bära vapen när vi från 1/1-2011 har internationell arbetsskyldighet? Eller pratar vi om att rekrytera s.k. hangarsopare?

- Dessa "frivilliga" kommer knappast vara lika motiverade som de övriga soldaterna och riskerar därför att sprida dålig stämning i en hel grupp. Kan FM som arbetsgivare vägra att ta emot de som Arbetslöshetskassan skickar?

- Vad händer om denne "frivillige" vägrar? Trots att värnplikten nu avskaffats så straffas fortfarande värnpliktsvägrare med fängelsestraff. Ska det vara samma straff för de som vägrar ta tjänster som anvisats av Arbetslöshetskassan?

- Vad händer med de som avviker från en utlandsinsats? I dagsläget har utlandsstyrkan ett visst "svinn" på frivilliga som trots uttagning inte inställer sig för tjänstgöring. Oftast så handlar det om ändrade livsförhållande från det att de sökte till det att utbildningen ska börja. Detta är i dagsläget inte olagligt, bara opraktiskt för utlandsstyrkan då de måste rekrytera en ersättare. I framtiden antar jag att man får sparken om man vägrar åka på en mission utan starka skäl. Men vad händer om man avviker under en mission?

Undrar vad som blir nästa steg? Låta de som döms till ungdomsfängelse att välja mellan straff eller tjänstgöring i FM?

14 kommentarer:

 1. Jag uppfattar det hela som att Arbetsförmedlingen ska hjälpa FM att hitta lämpliga för GMU.
  Dessa lämpliga söker sedan, testas av Pliktverket och genomför sedan GMU för att därefter anställas av FM.

  Rekryteringshjälp, helt enkelt.

  Frågan är ändå berättigad. Vad gör vi med anställda som vägrar ur sig på ett eller annat sätt?

  SvaraRadera
 2. En icke-fråga. Arbetssökande kan aldrig tvingas ta ett arbete. De kan bara tvingas söka anvisade arbeten och tacka ja om de får ett erbjudande. Annars blir de av med a-kassan. Den som inte vill bli soldat behöver således bara antingen vara eller verka oduglig som soldat, så kan denne tryggt fortsätta kvittera ut bidragen.

  Men jag förstår att journalister kan bli lite till sig över det här, eftersom det passar in med bilden av en yrkesarmé som får nöja sig med bottenskrapet, de som inte kan få andra jobb.

  /Benny

  SvaraRadera
 3. ... De blir av med sin a-kassa

  (ja, detta inlägg är gjort i humorns tecken)

  SvaraRadera
 4. Sedan kan man fråga sig varför SvD:s journalist citerar Aftonbladet. Det är ju ingen seriös artikel, utan ett referat av vad Aftonbladet har skrivit. Är det så man bedriver journalistik nuförtiden?

  SvaraRadera
 5. Inse att det kan vara en fd. officer som kommer till arbetsförmedlingen och anvisas detta arbete som han precis har blivit uppsagd ifrån.Tar han det inte blir han av med a-kassan......

  SvaraRadera
 6. Lugna ner er. Precis som alla andra statliga arbetsgivare måste Försvarsmakten anmäla lediga jobb till arbetsförmedlingen, så även jobb som soldat och sjöman. Och arbetsförmedlingen kommer, som med alla andra jobb, försöka matcha lediga jobb med de som söker. Och finns någon långtidsarbetslös som är behörig att söka till soldat eller sjöman, så kommer denne anmodas att söka jobbet, antagligen tillsammans med andra lediga jobb som arbetsförmedlingen tycker denne har en chans att få.

  Dålig sensationsjournalistik av Aftonbladet som vanligt och dåligt av SvD att inte göra ett eget jobb, utan låta en praktikant utan yrkesstolthet rapportera vad Aftonbladet skrivit.

  SvaraRadera
 7. Inte fasen behöver alla statliga arbetsgivare anmäla lediga jobb till arbetsförmedlingen?

  Om det är så bryter de flesta myndigheter mot den regeln.

  De allra flesta anställningsförändringar sker genom interna rekryteringar, åtminstone inom FM och Polisen.

  SvaraRadera
 8. Oavsett om de kommer att tvingas tjänstgöra eller inte (min bedöming:'inte'), så kommer det ta en del resurser att behandla dessa 'ansökningar' och skilja dem från de riktiga ansökningarna. Gissningsvis så hamnar denna kostnad på FM, eller på någon stödmyndighet.

  SvaraRadera
 9. Det här betyder ju ingenting annat än att FM möjligen får ett större urval. Grundprincipen är ju fortfarande att arbetsgivaren anställer de sökande man finner lämpliga och arbetstagaren tar de jobb som man blir erbjuden och vill ha.

  Arbetsförmedlingen är en förmedlare eller mäklare, inget annat i detta sammanhang.

  Beträffande frågan om anställda som vägrar ut sig så är reglerna generella(oavsett officer, soldat eller civil) och gäller idag.

  Det arbetsrättliga området reglerar allt detta. Nåt annat finns ju inte. Nya eller ändrade pliktlagar är inte på gång. Gällande pliktlag är inte tillämplig.

  Således bedömer arbetsgivaren om avtalsbrott av typ arbetsvägran föreligger och vidtar sedan åtgärder, vanligtvis i första hand omplacering eller uppsägning (normalt då på grund av arbetsbrist). Det står förstås arbetsgivaren fritt att också godta eventuellt framförda skäl.

  Oenigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare avgörs ytterst i arbetsdomstol. Det vanliga är då att eventuella skadestånd kan tilldömas eller att uppsägningen ogiltigförklaras. Undantagsvis kan praxis skapas.

  Som vanligt alltså. Moral, duglighet, lojalitet, lust att bära vapen och annat strunt betyder lite i sammanhanget.

  SvaraRadera
 10. Lysande ide!
  Vilken morot för alla arbetssökande!
  Att få visa att de har vad som krävs för att göra skillnad i det mest attraktiva företaget i landet!

  AMS eller vad det heter idag kan betala för den "yrkesförberedande" militära tremånadersutbildningen.
  Här finns ju även en möjligthet för t.e.x. banverket att, vintertid, få tag i billig arbetskraft.
  Hur stort urvalet blir efter tremånadersutbildningen och vilken kvalite som uppnås blir nog en annan fråga.
  Men ska man se till historien så sänker vi kraven och ökar uppfyllnaden vid behov.

  Ett annat problem blir nog avsaknaden av tvångsmedel för att göra en ansökan obligatorisk och bindande efter genomgången utbildning.
  Där kan nog strategerna bakom utlandsobligatoriet göra en insats.
  Vägrar man får man välja mellan pilotutbildning E (vapenfri t.v.) och högre stabsprogrammet FF (med utlandsobligatorium).

  Teaterdirektören.
  PS. E:Enkelrum. FF:Fältförläggning

  SvaraRadera
 11. Det är väl ändå inte något nytt att folk tvingas till Försvarsmakten. Har man varit på trupp ett tag före millenieskiftet så har man förmodligen haft soldater som kunde tänka sig hundra andra saker än just att göra lumpen. Det nya här är dessutom att det är ett arbete där man kan säga upp sig om man får något annat. Värnplikten krävde andra åtgärder för att passera granskningsnämnden mot frisedel...

  SvaraRadera
 12. Ni är ena elaka människor, varför skulle en arbetslös höra till samhällets bottenskrap?
  Skäms på Er!

  SvaraRadera
 13. Om du anvisas att söka ett (soldat) arbete, vilket sannolikt många kommer att bli då grundkraven som jag förstått det endast är gymnasiekompetens så förutsätts du också göra ditt bästa för att få jobbet.

  Gör du inte det så kan du bli av med A-kassan, det finns praxis på det. Samma sak gäller ju naturligtvis om du erbjuds jobbet och tackar nej.

  SvaraRadera
 14. "Vad som händer om någon anvisas jobbet – och vägrar söka det, med hänvisning till att man inte vill eller vägrar bära vapen, har arbetsförmedlingen ännu inte tagit ställning till.

  Bengt Lyngbäck utgår dock i från att det inte kommer att innebära att personen blir av med sin a-kassa.

  – Nej, jag tror inte att vi kommer att ställa någon till svars för det.
  Hypotetiskt problem

  – Så smidiga måste vi kunna vara att vi inte kommer att tvinga någon att bära vapen.

  Bengt Lyngbäck menar också att problemet är hypotetiskt – eftersom den som inte vill eller vägrar bära vapen inte heller kommer att antas till Pliktverkets grundutbildning, som rekryteringen görs till.

  – Men vi förstår innebörden och problematiken kring detta och kommer att utarbeta en tydlig policy hur vi ska hantera detta och utbilda och informera internt."

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7744593.ab

  Så. Kan vi lämna den här larviga debatten nu?

  SvaraRadera