måndag 3 augusti 2009

F-18 RVSM godkänd

Boeing har nu fått godkännande för senare versioner av F-18E att flyga i s.k. RVSM luftrum mellan 29.000 och 41.000 fot.

Det här är även något som vi i Sverige jobbar för. Traditionellt så har svenska militära flygplan varit undantagna civila regelverk då dom oftast inte opererar i samma luftrum. Många svenska militära flygplan saknar t.o.m. civila navigerings och inflygningshjälpmedel. Med de nya färdvägar som GPS tillåter så passerar dock civila flygplan ofta igenom svenska militära övningsområden. Dessutom innebär kravet på att vara insatsberedd att våra flygplan ska kunna flygas till och från operationsområdena, d.v.s. i civila luftrum.

RVSM certifiering är ett av stegen. Civil ILS är ett av dom andra. Svenska militära piloter har varit vana att använda sig av s.k. MILS - Militär ILS vid landning, där inga procedurer med DME och NDB fyrar används utan flygplanet leds in till glidbanan av flygledaren som också läser ut avståndet till banan. Många utländska flygplatser saknar dock möjligheten till MILS och även när möjligheten finns så saknas ofta s.k. platar, d.v.s. beskrivningar över hur proceduren ser ut som piloten har med sig i flygplanet.

Från militärt pilothåll så har det framförts krav på att få ta civila certifikat. Detta har dock bemötts med stor tveksamhet från HKV. Anledningen är med stor sannolikhet att detta kan öka risken att militära piloter går över till civila flygbolag. Jag tycker att detta är en mycket upprörande inställning till flygsäkerhet. Det minsta som behövs är att våra militära piloter genomgår den teoretiska utbildningen på TFHS. Den praktiska utbildningen är inte nödvändig utan den genomförs i stället på hemmaförbanden i de egna flygplanstyperna där varje pilot certifieras i civila in- och utflygningsmetodiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar