onsdag 5 augusti 2009

Fler har problem med helikoptrar

Engelska flygvapnet ska förstärka med sex stycken Merlin Mk3 helikoptrar i Afghanistan. Då de engelska styrkorna den senaste tiden lidit stora förluster så är behovet av helikoptrar för snabba transporter stort.

RAF har dock i en rapport underkänt helikoptrarna för insats i Afghanistan bl.a. för avsaknad av ballistiskt skydd. Besättningsmedlemmarna vill ha ett kevlarskydd som kostar ca 117.000 Euro att anskaffa per helikopter. Det engelska försvarsministeriet anser dock att helikoptrarna är fullgoda för insatser.

Känns denna diskussion igen från någon annanstans?

Helikopterresurser är ett stort problem i hela Europa. Det är dock mycket konstigt att just Merlin saknar skydd då dessa helikoptrar togs i drift så sen som för 10 år sedan och erfarenheter från första Gulfkriget och Kosovo borde ha pekat på dessa behov.

Sedan är det också skrämmande med så diametralt skilda uppfattningar mellan försvarsministeriet och RAF. Jag hoppas att inte samma debatt ska behöva förekomma i Sverige den dagen vi förstärker med helikoptrar i Afghanistan.

2 kommentarer:

 1. Det borde allt debatteras helikopterförmåga i Sverige.

  I enlighet med den helikopterinriktning, som Försvarsmakten fastnade för 1998, så skall vi ensa vår helikopterflotta till ett par nyutvecklade och ytterligt mångsidigt kapabla helikoptertyper. När behovet av ubåtsjakt i Östersjön åter uppenbarar sig, så ska ett stort antal av individerna av bägge typerna kunna användas för detta och när en paneuropeisk stridsgrupp under svensk ledning tilldelas uppgiften att skilja stridande trupper åt i tropisk miljö, så behövs nog en helikopterflygstyrka om 18 (HKP 14) plus 20 (HKP 15) individer.

  Visst är det tekniskt möjligt att utveckla mycket komplexa plattformar. - Men varför ska Sverige göra detta exklusivt på egen hand?

  Saab utvecklar ett taktiskt ledningssystem (TMS) till HKP14 utan att veta vilka vapen och därmed vilka gränssnitt, som är aktuella för den framtida sjöoperativa förmågan med HKP14. Det rör sig nog inte om att ärva HKP 4:s (Vertolernas) beprövade och fortfarande godkända vapen torped 45 och sjunkbomb 51 rakt av.

  - Utan att det i närtid beslutas om ett vapenpaket till HKP14, så går det INTE att hävda att HKP14 kan leverera ubåtsjaktförmåga "omkring 2020", som militärhelikopterutredningens nyligen avgivna delbetänkande gör i sin sammanfattning. På sidan 113 i samma delbetänkande, men bara där, så förtydligas också "omkring 2020" implicit till tidigast 2020.

  TMS avses integreras med HKP14:s flygkritiska system. Annars kan det ju inte användas för precisionsbekämpning i nära realtid. Att släppa in svenska utvecklingsingenjörer i NH90:s gemensamma flygkritiska mjukvara för positionshållning och därmed attityd-, fart- och höjdreglering ställer jag mig mycket skeptisk till. Det rör sig ju numera om en anskaffning av färre än fem (<5) sjöoperativa uppdragsmoduler.

  - Är det värt projektriskerna? Varför inte haka på en större utveckling och anskaffning?

  - Hur ska FMV klara av att leveransgodkänna NH90:s styrsystem under påverkan av TMS? Jag skulle kraftfullt vilja rekommendera att TMS avbryts och ersätts med ett taktiskt ledningssystem, som också kommer att flyga i annan stats NH90. Det finns några att välja bland.

  Utvecklingen av plattformsburna styrsystem och taktiska ledningssystem för bekämpning är inte enkel. Turbulent strömning kring flygkroppen måste återspeglas i kodad programvara i såväl det flygkritiska som eventuella taktiska system.

  - Vårt unika HK14-skrov bör därför nu, först som sist testas i vindtunnel. Better safe than sorry!

  SvaraRadera
 2. Samordningen av våra planeringssystem är under all kritik. Bara inom Flygvapnet finns en hoper av system för Gripen, HKP14, Tp-84 m.m. Då ska vi inte tala om alla som finns i Armén och Marinen. Varje leverantör av ett system levererar sitt eget uppdragsplaneringssystem.

  Ska vi deltaga i internationella insatser så vore det en skönhet att ha ett system som är anpassat för det och som direkt kan ta in ATO, ACO och Länk 16 planeringsdata. Mitt förslag är JMPS - Joint Mission Planning System som innehåller gemensam grundmodul med kartor m.m. och där man sedan lägger på en systemspecifik modul för att t.ex. föra in navigeringsdata, bränsleberäkningar, vapenplanering och möjlighet att föra över till flygplanet/helikoptern.

  SvaraRadera