fredag 7 augusti 2009

USA börjar tröttna på Afghanistan

I en ny opinionsundersökning i USA så anser 54% av tillfrågade amerikaner att dom är emot insatsen den USA ledda insatsen i Afghanistan.

Som man frågar får man svar heter det. Och det borde svenska journalister analysera lite mer i stället för att bara repetera vad andra skriver.

USA börjar med all rätta bli en smula krigströtta. 2001 och 2003 var de känslorna efter 9-11 fortfarande heta och insatserna hade stort stöd. Efter 8 års strider med stora amerikanska förluster så är det helt klart att den amerikanska befolkningen börjar tröttna. Den ekonomiska krisen i USA gör också att många vill att de pengar som går till försvaret ska gå till att förbättra tillvaron för befolkningen i USA.

Jag tror att även om många amerikaner börjar tröttna så kommer Obama att driva igenom förstärkningarna i Afghanistan. Jag hoppas också att det inte bara blir förstärkningar, utan även ändring i sättet att visa närvaron på. USA och ISAF är inte där i första hand för att bekämpa talibaner, även om detta är en oundvliklig del av arbetet att säkra landet för civila insatser.

Formuleringen i frågan ovan är dessutom lite ledande. Jag tror att många amerikaner vill att Europa tar en större del av insatsen, d.v.s. att Operation Enduring Freedom läggs ner och att mer resurser tillförs ISAF. Det innebär också att Sverige bör ta ett större ansvar. Den svenska missionen har trots den senaste tidens eskalering av våldet trots allt opererat i en ganska så lugn del av Afghanistan. Om de svenska förlusterna skulle öka så hoppas jag att inte den svenska pressen ställer liknande frågor. Givetvis finns det mer stöd hos befolkningen så länge det går bra, men är insatsen mindre rättfärdig bara för att det går dåligt?

Ställ samma fråga igen, men formulera den i stället så här: Är ni för eller emot en av FN beslutad internationell insats i Afghanistan för att förhindra internationell terrorism och säkra tillvaron för den afghanska befolkningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar