fredag 14 augusti 2009

Vilka får rösta i Afghanistan? (uppdaterad)

Valet i Afghanistan närmar sig. Tyvärr så är det mycket troligt att många som vill rösta inte kommer att få göra det. Det gäller framför allt kvinnor, men även hela regioner som styrs av korrupta släktingar till den sittande presidenten, Hamid Karzai eller är under kontroll av talibanerna.

Man kan säga att det finns tre falanger i Afghanistan som vill motverka fred och stabilitet:
* Korrupta politiker i den sittande regimen och militärer som får stora inkomster från smuggling av opium ut ur landet och elektronik och vapen in i landet.
* De ursprungliga talibanerna som idag mer är kriminella falanger med lokal kontroll över avlägsna regioner. Dessa sysslar mest med rån och kidnappning.
* De utländska talibanerna, inklusive Al Qaida. Drivs av religiös iver och står bakom mycket av självmordsbombning och attacker mot civila, ISAF och OEF.

De två första grupperingarna är möjliga att bekämpa i Afghanistan genom att med en icke korrupt regim driva landet framåt och integrera dessa i det normala samhället. Den sista grupperingen stoppas bäst med militära styrkor i samarbete med Pakistan. ISAF har en viktig vecka framför sig och det är att säkerställa att valet går riktigt till så att en mer accepterad regim kan utses.

Den afghanska befolkningen är nog också en smula luttrad efter det förra valet som inte gett dom stora framsteg som man hoppades på. Förhoppningsvis leder inte detta till ett lägre deltagande under valet.

Säga vad man säga vill om den förra talibanregimen, men de fick stopp på kriminalitet och knarksmuggling. Dock till priset av förtryck av hela befolkningen och då främst kvinnorna. En ny regim och ett säkrare Afghanistan kommer nog inte på många år innebära att kvinnorna slipper bära Burka, men dom ska åtminstone slippa få syra hälld i ansiktet.

P.S. Borde inte Sverige skicka ner valobservatörer till Afghanistan? Jag tycker att en hel del av de framför allt vänsterinfluerade kritikerna borde åka dit för att på plats se att det behövs stöd för att få detta land på fötterna igen. Jan Guillou är ett utmärkt val att leda denna observatörsstyrka...

Uppdaterad 09-08-14, 11:49
Valet verkar stå mellan den sittande Hamid Kharzai, Abdullah Abdullah, Ramazan Bashardost och uppstickaren Ashraf Ghani. Som betraktare från väst så ser Ashraf Ghani mest intressant ut, men det är med stor sannolikhet så att den afghanska befolkningen inte riktigt är redo för denna typ av styre. Många afghaner verkar vilja få bort Kharzai, vilket borde innebära att vägen var fri för Abdullah Abdullah, men Kharzai är nog den som trots allt har störst möjlighet att påverka valet till sin fördel. Även om Kharzai vinner så kommer utmanarna att tvinga honom att rensa upp ibland all korruption inom den afghanska regimen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar