lördag 8 augusti 2009

Bibehåll värnplikten för försvar av Sverige

Jag har tidigare tagit strid för att bibehålla den svenska värnplikten, dock kanske i en något modifierad form. SvD tar idag upp en ännu en intressant aspekt och det är att ni vi väl avskaffat värnplikten så kommer det att bli mycket svårt att få igång ett liknande system igen.

Det är dock mycket intressant att läsa de kommentarer som debattinlägget fått. Det visar verkligen vilken sned syn många svenskar har på det svenska värnpliktsystemet.

"Att utbilda några infanterister i att hälsa och skjuta gevär behöver inte ta så lång tid."

Kanske inte, men att få fram en organisation som kan hantera denna utbildning tar destå längre tid. Att sedan få dessa enskilda soldater att fungera ihop i större enheter tar ännu längre tid. Det vi möjligtvis skulle kunna utbilda på kort tid är någon typ av gerillasoldat. Tro mig, ett gerillakrig är inget som Sverige skulle vilja önska.

"Önskar att Gür hade utvecklat sitt påstående att man i ett värnpliktsförsvar får bättre soldater än i en yrkesarmé."

Jag tror att Gür har samma motivering som jag själv har. Värnpliktiga soldater blir inte bättre på de rena stridsuppgifterna, men genom att dom samtidigt har en civil utbildning så får dom mycket större bredd. Jag tror dessutom att den civila delen av deras utbildning gör att dom lättare känner gemenskap med de civila som dom ska ut och beskydda på internationella uppdrag. Det är där som svenska soldater hittills har visat stor skicklighet utomlands jämfört med 18-åriga amerikaner och engelsmän som tyvärr i många fall är på tok för snabba på avtryckare.

Varför återgår vi inte till indelningssystemet när vi ändå är i farten?

I praktiken är det precis vad vi gör. Den enda skillnaden är att den heltidsanställde indelta soldaten inte sprids ut över landet utan koncentreras på förbanden. Han/hon slipper dessutom hjälpa till att ta in höstskörden.

"Om alla tvingas avstå ett av 40 yrkeslivsår, så är kostnaden redan där 2,5% av BNP, dubbelt dagens försvarsbudget. Tillkommer materiel och alla anställda."

Detta argument är riktigt förutsatt att alla har jobb. Värnplikten kommer i en praktisk del av livet vid övergången mellan skola och arbete. Många av dagens ungdomar blir där arbetslösa. I stället för bidrag kan dom med en väl fungerande värnplikt få en vettig sysselsättnig samt en bra utbildning. Dessutom kan man se ett starkt försvar som en investering mot framtida kostnader. Ett eventuellt krig i Sverige skulle totalt sänka vår ekonomi. Vad är då en marginell årlig kostnadsökning mot att riskera detta?

"Värnplikt är varken starkare eller billigare än yrkesförsvar. Värnplikt är slaveri och det allienerar den egna befolkningen från den tvingande överheten."

Ja vad säger man om ett sådant argument? Utan värnplikt riskerar vi snarare att aliniera det svenska försvaret från den svenska befolkningen. Staten har dessutom fram till 18 års ålder gett alla unga barnbidrag, en fri utbildning m.m. Se värnplikt som en återbetalning. Med mitt förslag handlar det dessutom för majoriteten om 3-4 månaders värnplikt.

"...vad jag förstår så är nästan hela försvarets fordonspark annan utrustning uppställd på Bråvalla till försäljning som skrot."

Hmm. Då har du inte hängt med i teknikutvecklingen. Försvarsmakten har genomgående mycket bra utrustning. Den är definitivt anpassad för försvar av Sverige. I vissa fall kan det finnas brister för internatíonella insatser. Det som saknas för många är vettig utbildning. Där är det ekonomin som styr, inte om det är värnpliktiga eller fast anställda insatssoldater.

Ska man vara helt ärlig så finns det bara tre argument för fast anställda soldater:
* Ekonomi. Det pengar som vi lägger ut på att utbilda soldater kan sedan direkt användas för internationella insatser i stället för dagens dubbla utbildningar.
* Tillgänglighet. Vi vet redan när ett förband sätts upp att det kommer att vara tillgängligt för en internationell insats.
* Åldersstruktur. Helt krasst har det svenska försvaret idag en på tok för stor del gamla gubbar. Pyramiden står nästan upp och ned då det finns mer överstelöjtnanter än det finns fänrikar. Genom ett kontraktsystem så kommer man få en snabbare avveckling av soldater och slipper "gamla sega löjtnanter" i 60 års ålder.

Finns det några alternativa lösningar?

Det första argumentet är självklart, men ett effektivt försvar måste få kosta. Vi måste dock vara ärliga mot oss själva. Om vi satsar på internationella insatser och lägger ner delar av det nationella försvaret så innebär det att vi automatiskt blir beroende av stöd från t.ex. EU om det skulle uppstå en kris.

Det andra argumentet handlar mer om att soldaterna måste få en vettig utbildning och känna att insatsen verkligen gör nytta. Då blir det självrekryterande. Hittills så har det trots allt fungerat med rekrytering till insatser.

Det sista argumentet borde man i stället för kontraktsoldater kunna lösa på ett bättre sätt genom att t.ex. ha ett system där personal erbjuds att skola om sig vid lämpliga tidpunkter i karriären.

Jag tror att det finns mer att vinna på att efektivisera dagens värnpliktssystem än att skapa något nytt. Gör lite mer PR för försvaret av Sverige och inte enbart att deltaga i internationella insatser.

Internationella insatser är bra. Det ger våra soldater träning, det testar vår utrustning och framför allt så visar det att Sverige tar sin del av det stora lasset. Men vi måste bibehålla ett försvar av Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar