fredag 21 augusti 2009

Seminarium om Afghanistan

Den 30 september kommer Folkpartiet samt Folk och Försvar att hålla ett seminarium om Afghanistan meddelar Allan Widman på sin blogg.

Det jag vill se förbättrat avseende insatsen i Afghanistan från både politiker och Försvarsmakten är:
- Tydlig svensk politisk styrning som visar målet (politiskt och militärt), inte bara metoderna med Sveriges insats.
- Bättre samordning mellan svenskfinansierade civila och militära operationer. De civila operationerna har ingen möjlighet att verka utan militärt skydd och de militära operationerna får inte tillräcklig stort stöd från lokalbefolkningen utan anknytning till den civila hjälpen.
- Större svenskt bidrag till OMLT. ANA måste få tillräcklig styrka, utbildning och utrustning för att sakta men säker ta över från ISAF. Därmed kommer även OEF att kunna avvecklas. Det svenska förbandet är ett av de minsta i ISAF. Förstärk med mer soldater så att vi får ut mer operativ effekt och lägg dessa resurser på OMLT.
- Det ska finnas rätt utrustning, inklusive bepansrade fordon så att våra soldater klarar av en varierad hotmiljö. Alla fordon ska vara skyddade mot finkalibrig eld. CV90 och Galten är inte lösningen på alla problem då dom bl.a. har problem med dåliga vägar! De svenska fordonsförstärkningarna har även noterats i internationell press,
- Skicka inte helikoptrar om det tar ekonomiska resurser från markförbandet. Helikoptrar är en gemensam ISAF resurs och de utländska helikoptrarna är betydligt bättre än HKP-10B. HKP-10B är en nödlösning för Flygvapnet att kunna deltaga i Afghanistan. Tp-84 gör då ett betydligt bättre jobb och C-17 från HAW kommer att stötta fortsättningsvis.
- Svensk TUAV är inte ett måste. Falken duger utmärkt. Dock måste det säkerställas att det svenska förbandet har tillgång till bästa möjliga underrättelsedata från gemensamma resurser.

Man vet aldrig, kanske kommer Chefsingenjören eller Greasemonkey att närvara någonstans i publiken...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar