onsdag 19 augusti 2009

Veteranvård efterfrågas


För att var lite elak så är det enkelt för Försvarsmakten när en soldat dör i internationell tjänst. När någon skadas så blir det betydligt värre eftersom den personen måste tas omhand. Givetvis så finns det bra exempel på detta, men även många allt för dåliga. Försvarsmakten förlitar sig i dessa fall på den normala sjukvården som i Sverige ofta inte är helt kapabla att hantera dessa typer av fysiska, men framför allt psykiska skador. Det som är oroande om man ser på USA och England är det stora antalet veteraner som begår självmord.

Den moderna sjukvården, snabba transporter av skadade och bra skyddsutrustning gör att numera överlever ca 9 av 10 soldater som skadas i stridsområden. Det innebär också att allt fler soldater kommer att komma hem med skador som kräver lång behandling.

Det finns ett FN monument utanför sjöhistoriska museet för att hedra svenska soldater som stupat i fredens tjänst. Det ligger mycket vackert, men är lite för anonymt. Ett bra förslag som framförts tidigare är att komplettera detta monument med en stenvägg där namnet på dessa soldater ristas in på motsvarande sätt som minnesväggen på FMV (Gamla Försvarsstaben) över flygande personal som förolyckats i flygtjänst i svenska Flygvapnet. Den närmar sig tyvärr 1000 namn...


På så sätt kan de som besöker monumentet lättare förstå de risker som tas av svenska soldater för att bidra till en säkrare värld. Dessutom så kommer veteranerna att kunna gå dit för att komma ihåg sina stupade kamrater, på samma sätt som Vietnammuren i Washington. Detta tror jag kommer att kunna vara en del av deras möjlighet att psykiskt komma tillbaka till vardagslivet. Försvarsmakten måste stödja dom som kommit hem och visa tacksamhet mot dom som aldrig kom tillbaka.

"De älskade icke så sitt liv att de drogo sig undan döden", Upp. 12:11 och inskrift på Flygvapnets minnesvägg.

2 kommentarer:

  1. För stupade arméofficerare finns minnestavlor i Slottskapellet på Karlberg.

    SvaraRadera
  2. Nja, det är väl för officerare som har gått på Karlberg. Numera kan det vara både armé-, marin- och flygofficerare, samtidigt som alla arméofficerare heller inte har gått där.

    Dessutom så är tillgängligheten för allmänheten synnerligen begränsad, så jag håller med om att en offentlig plats vore lämplig.

    SvaraRadera