tisdag 4 augusti 2009

Meritvärdet av utlandstjänst

Jag har tidigare klagat på den dåliga uppskattning som Försvarsmakten visar supportgrupperna i Ungern och Tjeckien.

För att på något sätt förbättra situationen har jag lyft på frågan om det är möjligt med någon typ av medalj, för att belöna våra supportgrupper, efter tre års utlandstjänst på ett NATO förband. Men intresset har varit mycket lågt.

Ungerska staten har dock valt att belöna våra svenska officerare!

Här är några bilder från en ceremoni på Kecskemet AFB i Ungern där chefen Christer Nilsson och en av piloterna belönades med ungerska statens medalj. De övriga som åkte hem fick ungerska försvarets hederssvärd och diplom.

Svenska försvaret har visat mycket lite intresse för denna händelse och det har hittills inte stått någonting på vare sig F7 eller HKV hemsida. FMV har även önskat få lämna över sin minnesplakett till en officer på F7 som redan avslutat sin tjänstgöring, men det var inte möjligt att göra i samband med F7 halvårsgenomgång då denna citat "var enbart för F7 verksamhet". Att det sedan var en F7 anställd som skulle få minnesgåvan tillhörde tydligen inte F7 verksamhet...

Utlandstjänst (även icke stridande) måste vara meriterande och visa sig i lönebeskedet efter hemkomst samt vara utslagsgivande vid ansökning om nya tjänster eller skola.

Risken är annars stor att det kommer att vara svårt att rekrytera personal till dessa tjänster i framtiden.

5 kommentarer:

 1. Trappan städas uppifrån, och den som städar får ofta medalj!

  Titta gärna på vilka svenska officerare som de senaste decennierna har belönats med statschefens egen medalj i olika storlekar och i olika band och kedjor.

  Inte har det varit de som gjort utlandstjänst i stridande befattningar. Det har närmast utan undantag varit de som traditionellt erhållit hovmedaljen för praktiskt arbete i det kungliga hushållets tjänst, som under senare tid fått kungamedaljen i dess olika valörer.

  En gång i tiden var det sekreta utskottet som i statsnyttans tjänst beredde statens erkännande i form av officiella ordnar och medaljer. Lämpligen borde dagens utrikesnämnd ges möjlighet att yttra sig över vilka officerare som är värdiga mottagare av det som i praktiken är den svenska statsmaktens högsta officiella utmärkelse.

  När också de mest värdiga av svenska soldater erhåller officiella utmärkelser av statschefen på slottet, så kommer nog undersåtarna att strama upp underliggande nivåer av erkännande och ceremoniel.

  SvaraRadera
 2. Med tanke på ökad export så kommer det att bli allt vanligare med denna typ av utlandsverksamhet.

  Ta exemplen med HMS Gotland i USA, vår export av Arthur till England med det stöd av "civila tekniker" som krävdes. Nuvarande export av ubåten RSS Archer till Singapore lär behöva en och annan svensk systemkunnig m.m.

  HAW/C-17 på Pápa basen i Ungern är det stora Flygvapenförbandet utomlands för tillfället (större än Tp-84 förbandet i Afghanistan) och nästa uppgift för Flygvapnets del är Thailand.

  SvaraRadera
 3. Personaltjänst, personalvård och ledarskap är inte riktigt det som Försvarsmakten excellerar i numera.

  SvaraRadera
 4. Måste tyvärr instämma i ovan sagda, och som kommentar till Wiseman: Nej, vi excellerar i chefsskap, organisationskonst och förvaltningstjänst.

  SvaraRadera
 5. Hmm. FHS kanske ska införa en 5-poängs kurs i omorganisation.

  SvaraRadera