söndag 30 augusti 2009

Rekryteringsproblem i Försvarsmakten?

Jag var på Saab i Linköping i veckan med en ungersk kollega och tittade in på deras presentshop. Döm om vår förvåning när dom nästan helt tagit bort alla produkter med Gripen på. Nu är det varumärket Saab som ska visas och inte bara en enstaka produkt. Mycket märkligt då Gripen trots allt är deras flaggprodukt! Shopen hade dock börjat ta in Gripen produkter igen då försäljningen inte helt oväntat hade minskat.

Nu kanske man inte bara ska skaka på huvudet åt Saab. Vi gör samma sak i Försvarsmakten. För några år sedan så blev det mer eller mindre förbjudet att marknadsföra de olika försvarsgrenarna. De olika förbandsbutikerna fick inte ta in egna produkter. I stället för kepsar och t-shirts med Flygvapnet på så ska det numera stå Försvarsmakten. Och vad har resultatet blivit?

När jag en gång i tiden sökte Flygvapnet så tillhörde jag Top Gun generationen. 3000 sökande konkurrerade om 40 platser för att bli stridsflygare. Idag rör det sig om ca 300 sökande, varav precis tillräckligt många klarar av testerna för att fylla upp ca 20 utbildningsplatser per år. Jag vill inte påstå att detta är enbart beroende på att det inte längre finns kepsar med Flygvapnet på, men jag tror att det är ett symptom för att det inte längre är OK att vara stolt över det man är. I Försvarsmakten ska alla bara vara officerare. Men som alla vet så är "Alla djur jämlika, bara vissa mer jämlika än andra". Om det nu är så svårt att få folk att söka till att bli pilot, hur är det då med de övriga yrkesfacken?

Ryktet säger att en uppföljare till Top Gun är på gång med Tom Cruise som avdankad lärare den här gången. Det kan behövas om inte annat för att få tillbaka suget att bli piloter hos sveriges ungdom. Top Gun gör mer nytta än alla guldägg i världen på reklamtävlingar.

14 kommentarer:

 1. Hallå där, det var ju på tiden (Gripenlogan försvann i våras) att även du blev uppdaterad på hur illa det står till med marknadsföringen av Gripen! Du har väl bra kontakter för att starkt ifrågasätta varför det har blivit som det har blivit !!

  SvaraRadera
 2. När vi nu talar om Gripen så är det slående hur baktalat det projektet har varit i svensk media. Minns ett tag när Aftonbladet hade för vana att inleda varje artikel med "Det rekorddyra Jas-projektet har ...".

  Det finns ett sorts kollektivt ointresse för teknik i Sverige och en svag förståelse för vilka mekanismer som faktiskt driver fram ett ekonomiskt välstånd. Det är inte fler jobb inom vård, skola och omsorg som tryggar vårt välstånd. Det är verkstadsindustri med tillhörande export som drar in pengarna.

  Åker man till Frankrike och betraktar deras inställning till ingenjörer och teknik är det som att färdas till en annan planet. Där är man stolt över rymdprogrammet och sin förmåga att utveckla moderna stridsflygplan.

  Följden är att franska tekniska högskolor förefaller ha förhållandevis lätt att locka till sig begåvade ungdomar medans vi i Sverige sliter hårt. Löser vi inte detta så bäddar det för en utflyttning av befintlig industri och en noll tillväxt för ny industri.

  SvaraRadera
 3. Svårt att rekrytera till andra fack inom lufstridskrafterna? Bara förnamnet. Inom flera fack som inte längre har vpl eller anställda soldater är rekryteringen stendöd.
  Ta strilsystemet som exempel: Det kan inte längre reproducera sig själv längre eller stötta de spetiga divisionerna med stridsledning i önskad omfattning. Och avhoppen verkar accelerera.
  Orsakerna är bland annat att strilsystemet inte haft vpl-kullar på åratal, att det är "halvhemligt" och sällan syns utåt och att FM ledning verkar ha ett massivt ointresse för att starta riktade rekryteringskampanjer mot dessa yrkesfack.
  Återigen ett tecken på hur fort det går utför i FM.

  SvaraRadera
 4. Bosse: Fallet utför med rekryteringsmöjligheterna började med debatten kring s.k. "grå arbetskraft". Det som inte politikerna förstod var att Flygvapnet hela tiden har varit ett insatt insatsförband, därav behovet av att använda värnpliktiga som sedan vid ett eventuellt krig skulle besätta basbataljonerna.

  Genom att stoppa användningen av värnpliktiga så fick det två katastrofala effekter:
  - Sämre möjligheter till rekrytering
  - Utplåning av flygvapnets basbataljoner och därmed möjlighet att bemanna krigsbaser.

  Hur FM ska lyckas med rekryteringen till insatssoldater som ska bemanna incidentorganisationen i Sverige vette sjutton. Marknadsföringen sker hela tiden med internationella insatser som mål, vilket t.ex. STRIL organisationen inte direkt omfattas av.

  SvaraRadera
 5. Janne, som du säkert vet så har jag redan framfört mina åsikter till Saab. Direktivet kom dock från högsta ledningen, vilket kan vara svårt att ändra. Nu har dock butiken i Linköping tagit beslutet att fylla på med Gripen relaterade produkter.

  FM har nog betydligt svårare att ändra sitt beslut med att inte marknadsföra Flygvapnet. Jag skulle vilja se Combat Camera nere i ett STRIL-berg innan dom fylls med betong.

  När cheferna fjärmar sig från verklighete kan det vara svårt att se vad som egentligen är kärnverksamheten i en organisation.

  SvaraRadera
 6. Initialt måste STRIL behålla personal.
  Om man fortsätter på vägen att PRODLED tror att man genom förbandsledning ska stridsleda FV (GLC) i Enköping. Då kommmer förmågan flygstridsledning att upphöra/kraftigt reduceras 2012. Rekryteringen till Stril går tungt, riktigt tungt.

  Johanssson FV

  SvaraRadera
 7. Värt komma ihåg att strilorganisationen är ett ständigt insatt insatsförband som producerar godkänd luftlägesbild och flygstridsledning. Just nu är ambitionen att stril är till för främst nationellt bruk men det kan ändras fort. Ta t ex Kongoinsatsen; inte många vet om det idag men i den svenska kontingenten ingick bl a radarstation (PJ-21) för stridsledning och baslarmning.
  Det verkar extremt kortsiktigt och historielöst att låta dagens strilsystem självdö för att personalen hellre blir civila än flyttar till Enköping och ingen orkar bry sig om att nyrekrytera.

  SvaraRadera
 8. Enköpingsaffären är en restprodukt av NBF och LedsystT. Tyvärr så blev den organisationen ganska så oppåverkad av kunskapen från FV STRIL organisation. Dessutom har man totalt glömt bort behovet av en incidentorganisation i Sverige.

  Fokus under våren kring Länk 16 vara eller inte vara är bara en teknikalitet. Länk 16 är trots allt bara forumet för meddelandena att gå mellan marken och flygplanen. Det måste trots allt sitta någon i vardera ändan som kan hantera dessa meddelanden. Flygstridsledaren gick länge under begreppet "den femte piloten i gruppen" just för kunskapen om hur ett flygförband opererar.

  Flygvapnet håller på att nedmonteras del för del:
  - Utplånandet av basbataljonerna och därmed spridningsfilosofin.
  - Utplånandet av STRIL bataljonerna och därmed åratal av kunskap om ledning av jaktflyg.

  Snart så finns det bara flygplanen kvar, utan någon som underhåller dom och någon som leder dom i luften...

  SvaraRadera
 9. Stril är redan utplånat som krigsförband. Det som finns kvar nu må vara ett "ständigt insatt insatsförband", men det är ett fredstida insatsförband. Förmågan att uppträda i fält och under krigsliknande förhållanden är redan avvecklad. Att tro att strilbat idag skulle kunna upprätta och driva en radarstation i Kongo som man en gång gjorde är naivt.

  Tyvärr var det ingen som brydde sig, det var först när det började pratas om att lägga ner bergen och flytta fredsverksamheten till Enköping som det blev liv i luckan.

  SvaraRadera
 10. Det finns ingen med sakkunskap som är naiv nog att tro att strilbat idag skulle klara att sätta upp en markradar på en annan kontinent med rimlig insatstid. Ändå kan detta bli en realitet om den (militär-)politiska vinden skulle vända.

  Att stril idag är ett insatsförband "för främst nationellt bruk" är ett exempel på den baklängeslogik som numera kännetecknar FM förmågeutveckling. Genom denna avgränsning har försvarsplanerarna helt sonika kunnat stryka ekonomin för vidmakthållande av sådana strilförmågor som radarkompanier och rörliga sensorer (utom flygande strilradarförbandet) samt kraftigt reducera antalet markteleofficerare.

  För den skull är inte strilbataljonen utplånad som insatsförband. Det är att dra argumentationen för långt. Strilförbandet kan gruppera i egen StriC- eller annan nations containermiljö. Om inte någon NBF-anstucken entusiast återigen roffar åt sig de planerade medlen tillförs strilorganisationen dessutom egna ledningscontainrar inom några år.

  Konsten att skita på pinne och förfrysa i grupp är dock för evigt bortglömd, saknad av ingen utom möjligen en och annan marktele- och radiolänkplutonsofficer.

  SvaraRadera
 11. Jag kommer ihåg någon gång runt milleniumskiftet så såg jag att någon hade ritat de "utdöende dinosaurerna" på en Whiteboard i Gripencentrum på F7. På en av dinosaurerna stor det TARAS och på den andra STRIC.

  Jag tror att en av anledningarna att STRIL organisationen har tagit så pass mycket stryk den senaste tiden är att TU STRIL länge inte riktigt hängde med i omvärldsförändringarna och det politiska klimatet i Sverige. I stället för att t.ex. ta NBF vid hornen och gå till anfall valde man att lägga fokus på de gamla bergen, nya versioner av STRIC och träningsanläggningen STRICS i Uppsala. Man blev helt enkel bergskramare.

  Det man glömde bort var att arbetsstationen i STRIC bara var ett verktyg som egentligen kan kopplas in i vad som hellst. T.ex. så används dom i Australiens Anzac fregatter som stridsledningsstation.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Anzac_class_frigate

  Det TU STRIL borde ha hängt på tidigt är tankarna kring utvecklingen av den mobila flygplatsenheten samt ASC 890. Men ännu är det inte försent.

  Förslag på framtida aktiviteter:
  - Fortsätt utveckla en containerlösning, GC2F eller vad den nu kommer att heta. Här borde de gamla mobila tankarna kring Rrgc/T tas tillvara och även de fortifikatoriska möjligheterna som t.ex. användes (på W2 har jag för mig?).
  - Vidmakthåll PS-871/PS-861 tills lämpliga ersättare tagits fram.
  - Även om BAMSE inte köptes in borde UndE 23 anskaffas till Flygvapnet då den ger ett bra lokalt luftläge vid en bas (t.ex. i Kongo).
  - Bibehåll minst ett berg, men se till att den kan använda sig av de mobila modulerna ovan. Det behövs för det nationella försvaret.
  - Byt bärarflygplan för ASC890 till Embraer.
  - Slå ihop inriktningarna UND och STRIL i flygvapnet och utveckla ett äkta ISTAR förband.
  - Samarbeta med det civila försvaret. Det militära ISTAR förbandet måste kunna ge en omvärldsbild till en civil lednings och insatscentral. Det borde finnas ett och annat oanvänt berg i Storstockholmsregionen.

  SvaraRadera
 12. Visserligen kan man trots allt köpa en del prylar med CG XVI logga på Gardets snabbköp, men utbudet är inte särskilt stort (och snabbt minskande). Mest skrämmande tycker jag att det inte ens går att köpa en profilprodukt alls i Stockholm (Karlberg möjligtvis undantaget). Varför jag som FM anställd inte ens kan köpa en sweatshirt eller motsvarande med "Swedish Armed Forces" eller ngt liknande på är obegripligt.
  /hans

  SvaraRadera
 13. Det var länge sedan strilfolket var bergskramare. Man får gå tillbaka till 1970-talet för att hitta en systemlösning som enbart byggde på gruppering i berganläggning. Innan dess fanns mobila enheter och senare kom bl.a. rrgc/T.

  Tankar om ett sammansatt förband förband för informationsdominans i tredje elementet har funnits inom strilsystemet i flera år. Läs tex "Löst i kanten? Tankar om luftstridskrafternas framtida infrastruktur", årlig redovisning i KKrVA avd III, på Krigsvetenskapsakademins hemsida (KKrvAHT no. 5, 2007).

  TU STRIL har inte samma ledande roll för strils utveckling som TU JAS. På strilsidan används TU till att prova ut levererade system, kvalitetssäkra systemuppgraderingar och diverse annan utprovning. Utveckling svarar FTS utvecklingsavdelning för men detta övertas snart av den FM-gemensamma avdelningen PROD LED.

  Att strilsystemets rörliga komponenter försvann på 90-talet var till största delen ett ekonomiskt beslut. I backspegeln verkar detta inte ha varit särskilt smart men FTS främsta (enda?) prioritet har länge varit upprätthållandet av antalet spetsiga flygplan. I den avvägningen har allt annat som förr bildade FV:s helhetliga system-av-systemlösning stryka på foten.

  SvaraRadera
 14. BosseB:

  Nej, strilbataljonen är inte utplånad som insatsförband. Men den är numera ett insatsförband som bara kan verka under fredsförhållanden. Så fort en motståndare får för sig att börja slå mot sensorer och kommunikationen med flygplan så är stril rökt, oavsett om man kan skicka luftbevakare och stridsledare till andra länders CRC.

  "Konsten att skita på pinne och förfrysa i grupp " kanske bara saknas av markteletekniker och sambandsofficare, men det beror i så fall bara på okunskap hos "bergsmänniskorna". De förmågor som "skita på pinne"-förbanden stod för kommer de att sakna den dagen sensorerna börjar falla ut och ledtek-personalen som skickas ut för att laga felet inte längre svarar på sina mobiler...

  Även strilsystemet bestod av ett "system av system", synd bara att man inte tänkte på det tidigare.

  SvaraRadera