torsdag 13 augusti 2009

Galt ut för ett stup

Försvarsmakten rapporterar att en Galt med fyra svenska soldater körde av vägen då vägen gav vika under fordonet. De fyra soldaterna skadades lindrigt.

Nu klagar chefsläkaren Lars Raxell på att sjukvårdarna inte har ett lättare fordon som kan ta sig fram till skadade. De svenska ambulanserna är ombyggda 6-axlade Patria 203 med en vikt på 22,5 ton.

Soldaterna tackar Galtens robusthet för att dom inte blev värre skadade. Men om man är helt ärlig så var Galtens vikt (6 ton) och höga tyngdpunkt med stor sannolikhet bidragande till att dom körde av vägen.

Vad kommer de framtida alternativen att vara? Patria AMV - Vikt 26 ton, SEP - Vikt 24-26 ton (8x8 med mekanisk transmission). Inga lättviktare med andra ord och därmed heller inte anpassade för alla typer av uppdrag.

Det här visar åter på behovet av en divergerad fordonspark i Afghanistan. Stridsfordon 90 och Galten är inte enda lösningen, även om dom skyddar soldaterna bra mot finkalibrig eld. Vägarna är helt enkelt för dåliga för att dessa fordon ska kunna ta sig fram. Tittar man historiskt på de svenska internationella insatserna så har faktiskt fler soldater dött i olyckor (trafik, vapenhantering m.m.) än i strid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar