fredag 7 augusti 2009

Internationella insatser inte intressant i Finland

Rekryteringen till det finska försvaret minskar. Anledningen är att de ökade riskerna i framför allt Afghanistan avskräcker.

Jag tycker att detta är något som Försvarsmakten snabbt måste ta åt sig av eftersom det framtida svenska försvaret ska bygga på frivillighet i stället för värnplikt och alla som blir anställda ska vara beredda att åka ut på internationell tjänst.

Om svenska befolkningen anser att riskerna blir för stora samt att Försvarsmakten inte längre försvarar Sverige, utan bara är en del av ett svenskt säkerhetspolitiskt instrument, d.v.s. att visa vår vilja med att deltaga internationellt, så kommer intresset att tjänstgöra i försvaret att minska även i Sverige.

Att Sverige inte tar särskilt bra hand om våra veteraner lär inte heller öka intresset för internationell tjänst.

1 kommentar: