fredag 28 augusti 2009

Gulf War Syndrome?

I SvD så fins idag en kort artikel om soldater som fått felaktiga besked att dom har ALS, en obotlig nervsjukdom. Det intressanta med artikeln är inte att soldaterna fått felaktiga besked, utan att sjukvården över huvud taget behöver skicka ut ett sådant meddelande till ett antal soldater.

Ända sedan Gulf kriget 1991 så har ett antal soldater lidit av olika typer av sjukdomar utan att det helt fastställts vad de beror på. Samlingsnamnet för dessa sjukdomar är Gulf War Syndrome. Orsaken till varför så många drabbats är oklar, det finns spekulationer om Posttraumatisk stress, ammunition som innehöll uran samt kemiska ämnen som frigjordes vid sprängning av vapenförråd och oljekällor. En annan misstanke är att de sprutor soldaterna fick innan kriget som bl.a. skulle skydda mot nervgas kan ha framkallat sjukdomen.

Vad det än är så är det helt klart att ett krig innebär en gigantisk miljöförstörelse. I Bosnien och Kosovo finns t.ex. många exempel på radioaktiva ämnen som kommit på avvägar. Dessa finns i det civila samhället i t.ex. sjukvårdsutrustning och är normalt under sträng bevakning. Men i samband med en krigssituation så upphör denna typ av kontroll.

Det här är en aspekt av internationella uppdrag som det sällan diskuteras om i pressen. När vi skickar ut svenska soldater och även civila hjälparbetare så utsätter vi dom inte bara för risken att bli beskjuten, utan också för ett samhälle där dom normala kontrollfunktionerna har helt försvunnit och enkla vardagliga objekt helt plötsligt förvandlas till dödsfällor. De flesta svenska soldater som dött eller skadats under internationell tjänstgöring har inte varit i strid, utan råkat ut för olyckor. Frågan är dessutom vilka typer av skador våra veteraner bär med sig när dom kommer hem och som inte kommer att synas förrän ett antal år framöver?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar