lördag 15 augusti 2009

C INSATS uttalar sig

Generallöjtnant Anders Lindström har nu gått ut med ett svar till den debatt avseende fordon i Afghanistan som förts den senaste tiden. Jag misstänker att det främst är Expressens temaserie de senaste dagarna som kräver ett officiellt svar.

Han tar upp de förstärkningar på fordonssidan som gjorts den senaste tiden med stridsfordon 90 och Galten. Jag håller helt med honom att bepansrade fordon inte är hela lösningen. Dock så tycker jag att det är beklämmande att Försvarsmakten är så pass sena att bemöta kritiken. Hotbilden har inte enbart ökat den senaste månaden, utan gradvis det senaste året. Viljan att förstärka med mer utrustning nere i Afghanistan har tidigare varit låg. Tyvärr måste man därför ställa sig frågan. Är de tidigare besluten enbart baserat på en analyserad hotbild, eller finns det ekonomiska aspekter med?

Svaret på diskussionen avseende helikoptrar tycker jag är klockrent. En svensk helikopter på plats i Afghanistan är inte enbart till för svenska soldater. Det enda den tillför är ytterligare resurser i området. Här måste Sverige välja vilka resurser som vi ställer till förfogande. Den Tp-84 som finns på plats tillför minst lika mycket som några extra helikoptrar.

Det som borde vara fokus just nu för ISAF är att tillsammans med ANA och ANP säkerställa att valet genomförs. Tyvärr när man ser intervjuer med lokalbefolkningen verkar många ha tappat hoppet om att ett val innebär förändringar. Vissa tror t.o.m att valet är förbestämt och att USA och NATO väljer vem som ska bli president. Här måste FN och EU sätta in hårdhandskarna mot den sittande regimen för att bli av med korruptionen. Endast militära medel kommer inte att få stopp på kriget.

Jag hoppas att fokuset på stridsfordon, helikoptrar m.m. läggs åt sidan. Fokus borde i stället vara vilket är vårt mål med deltagandet i Afghanistan? Hur når vi bäst det målet med både militära, civila hjälpresurser och politisk påtryckning? Försvarsmakten sitter enbart på en del av pusslet. Samt sist men inte minst, hur stödjer vi våra soldater och deras familjer på bästa sätt?

Nu börjar HKV att gå ut med mer och mer information om vad som händer. Det är bra. Initiativet måste tas över från pressen då annars risken är stor för gissningar och rena spekulationer. Försvarsmakten är ju på väg in i en frivillig anställningsform för insatssoldater. För att den rekryteringen ska kunna fungera i framtiden måste ledningen visa att man stödjer sina soldater ute på insats till 100%. Annars kommer snart intresset för att ta anställning att svalna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar