måndag 10 augusti 2009

Pay if Forward

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger." (Matt. 7:12, Bibel 2000). Detta är den Gyllene Regeln.

Hur ska man då tolka denna regel när det gäller t.ex. insatsen i Afghanistan? Det finns två huvudtolkningar:

Å ena sidan. Om vi inte vill att talibanerna ska döda våra soldater eller skicka sina självmordsbombare till Sverige så ska vi inte heller bekämpa dom. Detta är tyvärr den inställning som många debattörer har.

Å andra sidan. Om vi visar sympati med den lidande afghanska befolkningen och gör allt för att dom ska få humanitär hjälp (inklusive strider för att ge denna hjälp möjlighet att komma fram) så kanske landet stabiliseras och risken för oss blir mindre.

Världen är tyvärr inte så svart och vit. Det finns oftast bara gråzoner. När vi deltar i en insats så riskerar även oskyldiga att skadas. Frågan är hur vi minimerar det totala lidandet? Är det genom att försöka hjälpa de svaga, eller genom att stå bredvid och titta på? Om inte FN deltagit offensivt i Jugoslavien, hade inte det resulterat i fler Stupni Do eller Srebrenica? Om FN i stället hade gjort mer kanske vi hade undvikit Rwanda helt och hållet?

Man kan även se Sveriges deltagande i Afghanistan som temat i filmen "Pay it Forward". Inte världens bästa film, dock ett intressant grundbudskap. I stället för att vänta på att någon först gör dig en tjänst och sedan betala tillbaka, så skall man i stället göra den personen en tjänst utan annat motkrav än att den personen i sin tur gör någon annan en tjänst.

Om man för över detta tema till realpolitik mellan stater. Sverige kan inte tro att någon annan kommer till våran hjälp den dag vi får problem om vi inte först visar att vi är beredda att ställa upp för andra.

Med tanke på hur mycket vi har dragit ned på försvaret i Sverige så lär vi inte övereleva ett eventuellt krig så värst länge på egen hand. Vår enda chans är att visa att vi stödjer omvärlden i förhoppning om att den dag det behövs, omvärlden stödjer oss. D.v.s. ett reducerat nationellt försvar innebär automatiskt behov av ökat deltagande internationellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar